pondělí 23. prosince 2019

Vánoční přání 2019


VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2019
 
 http://the-creative-business.com/wp-content/uploads/2014/12/586px-Meister_der_Palastkapelle_in_Palermo_001.jpg
 Radujte se a buďte šťastní, že si tak veliký a dobrý Pán sestoupením do lůna Panny přál objevit se opovrhovaný, potřebný a chudý na světě, aby lidé, kteří byli ve strašné bídě a trpěli velkou potřebou nebeské potravy, mohli v Něm být učiněni bohatými.
(Sv. Klára)
***
Všem čtenářům, jejich rodinám a blízkým přeji milostiplné vánoční svátky a Boží požehnání do nového roku 2020. Kéž nás všechny chrání Ta, která porodila našeho Spasitele a dala nám naději spásy!
autorhttps://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif