neděle 22. září 2019

Komentář Eleison DCXXXVI – Terčem je rodina (2019)


Komentář Eleison DCXXXVI – Terčem je rodina (2019)
(636)
21. září 2019
TERČEM JE RODINA
Jak se svět stále více obrací zády k Bohu, tak se i On v tuto chvíli pozvolna stahuje – vrátí se zpět v plné síle, počkejte si na to! – ale v mezičase s Ním trvale mizí i Jeho Boží ochrana nad Svou vlastní líhní lidských bytostí, nad rodinou. Nejvážnějším ze všeho je opuštění rodiny ze strany katolických duchovních, které ji zanechává do široka otevřenou útoku Satana ze všech stran. Nejbolestnější musí být, když útok přichází zevnitř, skrze milované členy rodiny. Zde níže je takový případ a musí být dnes typický pro mnohé. Otec rodiny píše:
Moje žena mi dala deset dětí, z nichž tři jsou teď dospělé, a prožili jsme některé zlé časy i několik tragédií, nyní mi však vyhlásila válku. Asi před 18 měsíci plně podporovaná Novus Ordo knězem a mocnými přáteli proti mně podnikla právní manévry, aby mě dostala z domu a pryč od dětí. Bylo to vše neuvěřitelné a strašlivě bolestné. To, že toto pronásledování bylo v podstatě náboženské, se potvrdilo, když mi nabídla, že mě nechá zůstat doma jako odloučeného člověka žijícího v suterénu, pokud jen podepíšu právní dohodu, pokud se vzdám jakýchkoliv náboženských práv na výchovu a formování svých dětí a upustím od chození nás všech do jakékoliv tradiční kaple a/nebo komunikace s jakýmikoliv tzv. tradicionalisty. Samozřejmě jsem to nemohl podepsat a její skupina pokračovala, aby mě a děti totálně přejela právními triky…a já jsem ztratil vše: ženu, domov, děti, peníze, auto, zdravotní pojištění a skoro celé své podnikání.  Protože moje děti byly silné ve víře a neustoupily maminčině zvláštnímu a špatnému chování a upřednostňovaly být s tatínkem, sehnala si tedy tým „terapeutů“, aby „vymyli“ jejich mozky a znovu je přiměli být „normální“, a dostala je do Novus Ordo škol a přinutila je navštěvovat s ní Novus Ordo mši.
Už je tomu dobře přes rok, co jsem viděl své malé děti. Nejmladšímu jsou teď skoro 3 roky a zbývající mladší děti jsou od sebe 18-24 měsíců až do 16 let. Vůbec nemám jak zjistit, co se s nimi děje a zda si udržují víru, protože jim není dovoleno vidět nebo slyšet kohokoliv jiného než Novus Ordo liberály. Tři starší, nyní dospělé, se mnou mohou komunikovat a zůstat tak nablízku, jak mohou. Nejstarší, který již byl v semináři a zakončil filozofii, odešel, asi kvůli šoku způsobenému rozpadem rodiny, udržuje si však víru nedotčenou, takřka denně navštěvuje mši a ve světě působí dobře. Bohužel druhé spolklo ten jed, že univerzita je jediný způsob, jak si opatřit živobytí v budoucnu. Třetí teď probírá možnost, že půjde na univerzitu, ale neztratilo ze zřetele Boží vůli.
Vidím, že Bůh má nějaký plán, a že mé vlastní chyby a nedostatky sehrály v rozpadu svou roli. Před lety mi jeden tradiční kněz řekl, že máme takovou katolickou rodinu, že nás ďábel určitě nenávidí. Toto je jistě zuřivý útok Satana, aby zničil víru mých dětí a dovedl mě k zoufalství, moje víra je však stále silná a já doufám, že skrze toto utrpení budou někteří, mnozí nebo všichni z nás spaseni. Přesto mám ve svém srdci víc bolesti než radosti. Bývali jsme dobrým příkladem pro ostatní rodiny, nyní jsme však objekty politování a posměchu…a já jsem obviňován, že jsem „fanatik“, duševně nemocný, tvrdošíjný atd. Kdybych neznal mnoho duší oddaných pravé víře, které vysvětlují a odsuzují současná zla v Církvi a ve světě, souhlasil bych se svou ženou a její svitou, a souhlasil bych se snadným, pohodlným, bezpečným způsobem života. Zůstávám však slabý a tak někdy dumám nad tím, jestli Tradice není celá bláznovstvím – jak může tak malý zbytek katolíků mít pravdu? Přesto zde na počátku bylo jen 12 apoštolů a jeden z nich byl zrádce.
Taková reakce matky deseti dětí není normální, co je však dnes normální? Jak tedy může otec bránit svou rodinu proti takové reakci? Prevence je lepší než léčba, říká přísloví. Ať už je to v rodině kdokoliv, kdo je terčem Satana, první linií obrany musí být každodenní rodinný růženec. Mimoto: „Co se nedá vyléčit, musí se přestát,“ jak si tento katolický otec uvědomuje. Musíme důvěřovat Bohu.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof