sobota 14. září 2019

Komentář Eleison DCXXXV – Bílý rasismus? – II (2019)


Komentář Eleison DCXXXV – Bílý rasismus? – II (2019)
(635)
14. září 2019
BÍLÝ RASISMUS? – II     
Po tomto „Komentáři” z minulého týdne jeden čtenář poznamenal, že název měl být spíše „Protibělošský rasismus”. Samozřejmě má pravdu v tom smyslu, že tento antagonismus jde dnes mnohem více od nebílých k bílým, než od bílých k nebílým, na čem však, abychom zmírnili tento antagonismus, ať už jde jakýmkoliv rasovým směrem, u nás všech záleží, je pochopení toho, co je za ním. Nakonec jsou to liberálové v současnosti řídící svět, kteří chtějí všemohoucího Boha vykopnout od Jeho Stvoření, aby mohli zaujmout Jeho místo. Jako dobří „liberálové” chtějí především volnost od Boha. Jaký užitek má svoboda od čehokoliv nebo kohokoliv jiného, pokud nejsou osvobození od Boha a Jeho Desatera přikázání?
Když Bůh přijal tělo, tak náboženství, které Jeho Syn ustavil, šířilo křesťanství po celém světě, kde si, slovy sv. Pavla, tolik lidí, kolik je pokřtěno, obléklo Krista, takže „tu není žid ani pohan, otrok ani pán, muž ani žena, neboť všichni jste jeden v Kristu Ježíši” (Gal. III, 27-29; Kol. III, 11). Tato nauka znamená, že tam, kde převládne křesťanství, všechny antagonismy jako jsou „antisemitismus”, „rasismus” a „feminismus” mají sklon se rozplynout, protože se všechny utopí ve křtu v Kristu. Ale co když lidé odmítnou Krista? Neobjeví se znovu antagonismy mezi Židem a Nežidem, mezi nebílým a bílým, mezi mužem a ženou?
Objeví a po křesťanství budou horší, než byly předtím, protože křesťanství dalo lidem poznat Boha, jak Jej předtím nepoznali, a také poznat absolutní rovnost všech lidí před Bohem, rovnost patřící věčnosti, která umenšuje mnohočetné nerovnosti mezi lidmi v tomto krátkém životě na Zemi. Před křesťanstvím lidé přirozeně přijímali tyto nerovnosti jako součást života, proti nimž bylo bláznovstvím protestovat – nerovnosti tu prostě byly. Za křesťanství se lidstvo naučilo u těchto nerovností, jež zde stále byly, mít útěchu skrze konečnou rovnost na věčnosti. Ale po křesťanství jsou křesťanská víra, Kristus, nebe a věčnost pryč, takže nerovnosti tohoto života, jež nezmizely, jsou pociťovány mnohem intenzivněji, než kdy dřív.
Liberálové, kteří skutečně dělají, co umí, aby ukončili křesťanství, si z něj totiž nicméně přenesli například tušení jeho konečné rovnosti všech lidí, i když se zbavili Boha, na němž se tato rovnost zakládala. Proto teď musí být rovnost věčnosti vecpána do rozmezí jednoho života. Je to jako pokusit se vtěsnat litr tekutiny do půl litrové sklenice. Nepůjde to. Oni se nás pak pokusí donutit, aby to šlo. A to je ten důvod, proč liberálové vždy bojují proti realitě. Jsou to post-křesťané, kteří se pokoušejí namačkat do jednoho krátkého života Kristovy ideály, jež mají rozměry věčnosti. Chybí jim křesťanství, ale nechtějí Krista, a tak se důrazně snaží obnovit křesťanství bez Krista, což je podnik odsouzený k nezdaru. Vrátí se však ke Kristu? Nikdy! „Volnost, rovnost, bratrství!“
A tak se křesťanská volnost od hříchu pro nebe musí změnit na volnost od jakéhokoliv skutečného či domnělého pozemského útlaku, volnost pro revoluci: křesťanská rovnost před Bohem pro věčnost, se musí změnit na zarovnání veškerých skutečných nerovností na Zemi, které nezmizí, jakkoliv usilovně se liberálové snaží. A nakonec musí být bratrství v Kristu, opravdové bratrství všech lidí jakožto dětí jediného opravdového Boha, nahrazeno umělou jednotou všech lidí v institucích jako Spojené národy, jež mohou pouze selhat.
Závěrem: bílá rasa obdržela od Boha zvláštní přirozené i nadpřirozené dary, aby přinášela celému lidstvu Krista a Jeho Církev. Kdykoliv to dělala, mělo z toho prospěch celé lidstvo a lidé po celém světě nacházeli svou cestu do nebe, bez nelibosti a s velkou vděčností vůči té rase, jež tuto cestu do nebe otevírala. Když to však tato rasa přestala dělat, pak se zbytek lidstva instinktivně cítil zrazen a „rasismus“ zuřil jako nikdy předtím. Běloši, jestli se vám nelíbí protibělošský rasismus, pak vezměte růženec, 15 tajemství denně.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof