neděle 29. dubna 2018

Komentář Eleison DLXIII – Válce jsme se vyhnuli? – II (2018)


Komentář Eleison DLXIII – Válce jsme se vyhnuli? – II (2018)
(563)
28. dubna 2018
 
VÁLCE JSME SE VYHNULI? – II
Protože se nejlepší političtí komentátoři zřídka dostanou k blízkosti náboženských zdrojů dějin – a přesto, když Bůh řídí člověka, takže vztahy člověka s jeho Bohem (náboženstvím) řídí jeho vztahy s bližními (politiku), a tedy náboženství řídí politiku – musí pak náboženský komentátor otevřít náboženský rozměr politických otázek, u nichž si většina lidí bez Boha rozhodně přeje, aby je jejich politický komentátor vynechal. Všemohoucí Bůh se zdá být na současné světové scéně natolik nevítaný, nakolik je nicméně jejím naprostým Pánem!
Téma náboženství, jež ve skutečnosti hýbe politikou, vyvstalo v těchto „Komentářích“ minulý týden, kdy bylo konstatováno, že jisté lidské plemeno je jak za mediálními lžemi, tak i za vojenským tlakem započít třetí světovou válku. Kdo na zemi si, vzhledem k tomu, jak vražedné nejnovější zbraně moderní doby budou tuto válku vést, může myslet, že získá tímto globálním konfliktem víc, než ztratí? Odpovědí je: lidské plemeno tak naprosto si jisté svou nadřazeností nad všemi ostatními lidmi, že je přesvědčené, že si zaslouží vládnout celému lidstvu, a že může a musí manipulovat světové události, dokud této nadvlády nedosáhne, férovými nebo nedovolenými prostředky, protože cíl je tak posvátný, že ospravedlňuje všechny prostředky. Posvátný? Vyhlazení lidstva posvátné? Ano, překroucený smysl posvátného je klíčem k tomuto šílenství: „My, vyvolený lid, jsme tak posvátní, že buď budeme vládnout světu, nebo musí být zničen, a my s ním!“
Problémem je, že od Abraháma po Krista, opravdu byli plemenem vyvoleným Bohem být kolébkou a odrazovým můstkem Jeho vlastního Vtěleného Syna. Po dva tisíce let měli být striktně odděleni od zbytku lidí a povýšeni nad ně, speciálně zvýhodňováni a speciálně trestáni, když to bylo nutné, v každém případě se speciálním zacházením, aby je to učinilo způsobilými poskytnout Božímu Synovi Jeho lidskou přirozenost, lidskou Matku, přátele, plemeno a prostředí, aby jako jejich Mesiáš mohl vykoupit všechny lidi od jejich hříchů. A jestliže africké přísloví říká, že je na to potřeba vesnice, aby se udělalo dítě, co to vyžadovalo, aby se vytvořila Blahoslavená Panna Maria? Ať dnes řekne člověk o tomto plemeni cokoliv, splnili v tomto hlavním ohledu své poslání. Dramatem je, že když jejich Mesiáš přišel mezi ně a prokázal, že Jeho posláním je dobýt svět pro Království nebeské a nikoliv pro jejich slávu, tak Jej ukřižovali, a protože Jej od té doby kolektivně zavrhují, činí sami ze sebe Mesiášovo plemeno nenávidící Mesiáše, což je neřešitelný patologický problém, dokud a pokud se individuálně neobrátí ke Kristu, kterého tak nenávidí.
Z této patologie – nebo spíš teologie – Židů po dvě tisíciletí, vyvstává záplava důsledků pro správné chápání dnešních světových událostí, avšak nejdůležitějšími závěry, které lze vyvodit, jsou následující. Především, jestliže Všemohoucí Bůh záměrně dovoluje malému počtu Židů organizovat zkažení a zmatení velkého počtu Nežidů, je to jen proto, aby tyto Nežidy přivedl zpátky k Sobě. Protože vskutku jedinou věcí, kterou Židé nedokážou zvládnout, je pravá Víra jediné pravé katolické Církve. Bůh nestvořil ani svět ani katolickou Církev, jen aby všechny duše padly do pekla, a tak kdykoliv se duše chopí pravé Víry, mají ve svých rukách „vítězství nad světem“ (I Jn V, 4).  A nic jiného a nikdo jiný je nemůže přinutit opustit tuto Víru. Pokud to učiní, mohou v podstatě vinit jenom sebe.
Obraťme se tedy všichni v srdci a mysli k jednomu pravému Bohu jedné pravé Církve (nikoliv té koncilní), a nepřátelé Boží, Židé či Nežidé, mohou jen ztratit svou současnou moc. Jen zde je pravé řešení našeho současného celosvětového zkažení a zmatení. Je-li to úplně možné, denně patnáct tajemství nejsvětějšího růžence Blahoslavené Matky Boží, nejúžasnější čistě lidské bytosti, která kdy žila – a Židovky.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof