čtvrtek 12. dubna 2018

Kardinál Burke a The Remnant – součást problému (2018)


Kardinál Burke a The Remnant – součást problému (2018)
Louie Verrecchio
7. dubna 2017
Cardinal Burke
Kardinál Raymond Burke je zpět v novinových titulcích a pravděpodobně v nich zůstane přinejmenším příštích několik týdnů díky svému nedávnému rozhovoru pro italský deník La Nuova Bussola, svému vystoupení na konferenci tento týden v Římě a díky nadcházejícímu vystoupení, jehož konání je plánováno na 21. dubna ve Philadelphii.
Na [webových stránkách] The Remnant komentoval Christopher Ferrara rozhovor pro La Nuova Bussola, přičemž shrnul to, co považuje za nejpozoruhodnější – ne, nejchvályhodnější – „světlá místa“.
Bohužel, ani kardinál Burke, ani Ferrara nepředkládají čtenářům nic ani vzdáleně připomínajícího tradičně katolický přístup k současné církevní krizi, přičemž druhý zmíněný je větším zklamáním z nich dvou, ačkoliv to celkem není překvapivé vzhledem k výrazně „neokonzervativnímu“, amerikanistickému přesměrování The Remnant.
Dle Ferrary:
Kardinál konečně představuje věc takovou, jakou vždy byla: jako nutnost přímé opozice vůči papeži, který šíří v Církvi herezi.
Podívejme se nyní, ve formě vybraných citátů z kardinála Burkeho, na některé důkazy, které Ferrara na podporu své pozitivní reakce nabízí:
Mnozí lidé, kteří byli pokřtěni v nějakém protestantském církevním společenství, ale pak vešli do plného společenství katolické Církve, protože jejich původní církevní společenství ztratila apoštolskou Víru … si všímají, že katolická Církev kráčí po téže cestě opouštění víry.
Kvůli důležitějším věcem ponechme stranou směšnou ideu „plného společenství“…
Pravou tradičně katolickou reakcí na absurdní prohlášení kardinála Burkeho, je na prvním místě – nikterak neurčitými slovy – odsouzení zcela mylného podsouvání toho, že „protestantská církevní společenství“ vůbec kdy měla „apoštolskou Víru“. Z podstaty věci jsou protestantská heretická společenství založena na opuštění zmíněné Víry!
Podívejte, uvědomuji si, že mnozí mezi námi se stali otupělými vůči tomuto druhu neokonzervativních nesmyslů, ale neupadněme do pasti sebeuspokojení, jež není ničím méně závažným než hříchem povolnosti ke zlu.
I když to není nečekané, je naprosto hanebné, že kardinál Burke – člověk, u nějž mnozí opravdu nevědomí lidé hledají katolickou srozumitelnost a přesvědčení – šíří takové otrávené myšlenky.
Zcela stejně hanebná je však i skutečnost, že The Remnant – dílo, jež se chlubí, že je nejstaršími americkými tradičně katolickými novinami – předkládá tento otřesný citát čtenářům jako důkaz, že se kardinál Burke konečně chová dle své povinnosti vyjádřit se bez obalu k současné situaci.
Kéž Bůh zabrání upřímnému neokatolíkovi, který je dost znepokojen bergogliovskou hrozbou, takže skutečně čte The Remnant, aby uvěřil, že Ferrarův příspěvek reprezentuje tradičně katolické myšlení.
Ferrara dále cituje kardinála Burkeho a opět nekriticky:
Celá tato situace mě vede k tomu, abych čím dál více rozjímal nad poselstvím Naší Paní Fatimské, která nás varuje před zlem – dokonce ještě závažnějším, než je velmi vážné zlo, jež přináší utrpení kvůli šíření ateistického komunismu – jímž je odpadnutí od víry v Církvi. Bod č. 675 Katechismu katolické Církve nás učí…
Zde tento citát zkrátím, přesně jako to měl učinit Ferrara (který ví o fatimském poselství víc, než já kdy budu vědět).
[Nový] Katechismus katolické Církve není ničím úchvatnějším než je uživatelská příručka pro ty, kteří chtějí přebývat v církvi člověka dle falešných pravidel Druhého vatikánského koncilu, jenž je přesně oním „odpadnutím od Víry v Církvi“, před nímž nás Naše Paní Fatimská varovala!
Teď slyším fňukání slabých:
Ano, ale když při každé příležitosti kritizujeme koncil, neokonzervativci nás nikdy neuslyší!
Nesmysl. Ne tak dávno jsem byl i já neokonzervativcem. Skrze Boží milost jsem včas uslyšel hlas tradičního katolicismu, když důsledně odsuzoval právě ten koncil, který jsem já dříve ve farnostech a diecézích ve Spojených státech vítal.
Kdyby ty hlasy tradice zněly jako dnes The Remnant, nejsem si jistý, kde bych v tuto chvíli byl.
A nemylte se:
Neokonzervativec čtoucí Ferrarův článek slyší, že je něco správně, konkrétně, že kardinálu Burkemu, [novému] Katechismu katolické Církve a všemohoucímu [Druhému vatikánskému] koncilu lze důvěřovat, a co víc, jsou slučitelní nejen s „tradičně“ katolickým myšlením, ale i s varováními Naší Paní, jak je přednesla ve Fatimě.
Titulek Ferrarova článku zní: Kardinál Burke se zmiňuje o Fatimě a vyzývá k opozici hierarchie vůči omylům bergoglianismu.
Opozici? Sotva. Zde je to, k čemu kardinál Burke vyzývá:
V takové situaci mají biskupové a kardinálové povinnost hlásat pravou nauku.
Lidičky, to jsou jen další koncilní blbosti: konkrétně nebezpečná představa, že stačí prostě opakovat to, co je pravdivé, namísto hlasitého a jasného odsouzení toho, co je mylné, jakož i povolání ke skládání účtů toho, kdo to prosazuje.
Popravdě, biskupové a kardinálové mají povinnost hlásat pravou nauku v každé situaci. Současná situace vyzývá k něčemu víc.
Kardinál Burke měl dokonce tu odvahu říct (jak opět nekriticky cituje Ferrara):
Když velký kanonista 13. století Jindřich de Segusio, také známý jako Hostiensis, čelil obtížné otázce, jak napomenout římského pontifika, který jedná způsobem v rozporu se svým úřadem, tvrdil, že kolegium kardinálů představuje de facto kontrolu vůči papežskému omylu.
Ano, je to tentýž kardinál Burke, který selhal v tom, aby předložil slibovaný „formální akt napomenutí“, který slíbil před více než rokem.
Možná hledá únik v ideji, že padá na celé „kolegium kardinálů“, aby napomenulo římského pontifika, čímž [Burke] sám sebe zprošťuje své vlastní individuální povinnosti.
Ať je tomu jakkoliv, je příliš mnoho očekávat, že Christopher Ferrara a The Remnant poukážou na čiré nefalšované pokrytectví kardinála Burkeho?
Zjevně ano.
Ferrara předložil další citáty kardinála Burkeho, jež vám zde nepředložím. Můžete si je přečíst na The Remnant, a můžete vyjádřit svůj názor v jejich sekci pro komentáře (i když vám jej mohou vymazat).
Závěrem, Ferrara, který zjevně shledává příliš obtížným srovnat se se skutečností, že muž koncilu Burke není nakonec katolickým superhrdinou, konstatoval.
Snad, vzhledem k účasti Burkeho a dvou dalších kardinálů na tomto setkání, nakonec alespoň od některých členů kolegia kardinálů uvidíme formální napomenutí nejsvéhlavějšího papeže v dějinách Církve.
Odkazuje se tím na římskou konferenci o tomto víkendu, u níž Michael Matt – vydavatel nejstarších amerických… (zbytek znáte) – naznačoval, že je z nebe vedena kardinálem Caffarou.
Je-li tu náhodou ještě někdo, kdo si stále představuje, že The Remnant skutečně přispívá věci katolické Tradice, následující by mělo jednou provždy ukončit tyto fantazie:
Jen týdny poté, co prezident Donald Trump podepsal rozpočtový výdaj, který zaručuje dalších půl miliardy dolarů od daňových poplatníků pro [organizaci] Planned Parenthood (Plánované rodičovství), zaručující, že potratový mlýn může přinejmenším další rok pokračovat ve vraždění lidských tvorů po stovkách tisíc, Michael Matt, spíše, než aby vyjádřil pobouření, které by člověk očekával od každého člověka dobré vůle – natož, když sám sebe považuje za tradičního katolíka – napsal:
Snaha podpořit Planned Parenthood je stále dílo ve vývoji … A ačkoliv tento rozpočtový výdaj, který prezident Trump tvrdě kritizoval, byl zklamáním pro aktivisty pro život, ještě se toho děje hodně, co prokazuje, že vše ještě zdaleka neskončilo.
Tvrdě kritizoval? Podepsal to jako zákon!
Matt pak dále předložil čtenářům deset důvodů, proč „je levice zachvácena panikou“ a nakonec uzavírá:
„Krásná práce, pane prezidente!“
Ano, čtete to správně.
Poznámka pod čarou: The Remnant není jen nepotřebný v neutrálním smyslu slova; je součástí problému a upřímně řečeno, je vyloženě nebezpečný.
Ano, vím, že svádím slabé mezi námi, aby fňukaly ohledně „kruhový popravčích čet“ a „boji proti svým“, ale pokud to tak cítíte – opusťte tyto [internetové] stránky, dokud nezesílíte natolik, abyste strávili pevnou stravu. Toto není blog pro vás.
Pro ty, kteří jsou stále zde, a mohu mít sklon se ptát:
Dobře, kromě toho, že poukazujete na to, že existuje problém v tzv. „tradičně“ katolických médiích, co s tím budete dělat?
Vše, co mohu říct, je, zůstaňte na příjmu. Odpověď přijde velmi brzy.
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof