neděle 22. dubna 2018

Komentář Eleison DLXII – Válce jsme se vyhnuli?- I (2018)


Komentář Eleison DLXII – Válce jsme se vyhnuli?- I (2018)
(562)
21. dubna 2018
VÁLCE JSME SE VYHNULI? - I
Na konci světa budou „války a zvěsti o válkách“, říká Náš Božský Pán (Mt. XXIV, 6), ale „hleďte, ať se nezaleknete, neboť to musí nastati; ale to ještě není konec.“ V posledních pár týdnech jsme jistě měli zvěsti o válce včetně hrozby v Sýrii ohledně závažné konfrontace mezi ozbrojenými silami Spojených států a Ruska. Od té doby se zdá, že tato hrozba ustoupila. Co se s ní stalo a jaké jsou vyhlídky do budoucna? Jsme teď v bezpečí před třetí světovou válkou?
Je to obtížné říct s jistotou, protože jsou samozřejmě veřejná média prakticky všechna v rukách onoho plemene, které ponouká k třetí světové válce, jenž mu, jak doufá, umožní dokončit jeho diktaturu nad lidstvem, která zůstala nedokončena jeho prvními dvěma světovými válkami. Proto jsou fakticky všechny zprávy médií předpojaté ve prospěch lidí a událostí, které by mohly vést k válce. Tomuto plemenu se však ještě nepodařilo ovládnout internet, který na chvíli zlomil jeho monopolní kontrolu veřejného mínění, takže lze ještě slyšet duševně zdravé hlasy, když člověk hledá pravdu. Následující je verzí událostí, která pochází z materiálu, jejž poskytli dva takoví komentátoři ze Spojených států, a oba jsou dostupní na internetu – Paul Craig Roberts a „the Saker“:
Poslední obávané konfrontaci mezi USA a Ruskem v Sýrii jsme se vyhnuli, protože vůdci amerických ozbrojených sil ve Washingtonu by neriskovali konflikt s Rusy kvůli hrůzu nahánějícím ruským zbraním, jež nově odkryl prezident Putin v Rusku. Tyto zbraně by, jak se zdá, mohly způsobit spoušť na kterékoliv americké flotile v současnosti přítomné ve Středozemním moři. Proto se Američané pečlivě vyhnuli úderu, který by mohl vyprovokovat ruskou odvetu, a varovali Rusy v předstihu tak, aby byla většina útočných raket sestřelena Sýrií a škoda byla minimální.
Znamená to, že je po nebezpečí? V žádném případě. Výše zmíněné plemeno stále chce válku a ovládá americkou zahraniční politiku, jak se jednou Ariel Šaron vychloubal v Izraeli – „Ovládáme Američany a oni to vědí.“ Všemi prostředky v rozmezí své značné moci budou zpracovávat nesouhlasící americké generály a prezidenta Trumpa, a mezitím zuřivě pracovat na vývoji účinných prostředků obrany proti novým ruským zbraním. A jakmile si budou myslet, že překonali tyto překážky, jejich média vytvoří, aby oklamali hloupou západní veřejnost, další sérii lží jako jsou „chemické zbraně“ (které již byly ze Sýrie dávno odstraněny) nebo budování demokracie (Syřané samotní jsou se svým prezidentem Asadem vcelku spokojení) nebo „Putin je Hitler“ (on nadále ukazuje značnou shovívavost tváří v tvář hanebným západním provokacím, ale jestliže nepřestanou, pak bude víc než pochopitelně reagovat).
Avšak ani ohromný vliv onoho plemene (jež tito dva političtí komentátoři sotva zmíní) nejde k samé podstatě věci (jíž tito komentátoři vůbec nezmiňují) – že je toto plemeno metlou používanou – a chráněnou – Bohem, aby Mu posloužilo k trestání národů země, jež se k Němu obrátily zády. A tak toto plemeno ukázalo vůdcům Západu všechna království světa a chlubí se, že jsou v jeho moci, a slíbilo, že Západu předá nový světový řád, pokud se jen Západ pokloní a bude je adorovat. Západní vůdci a národy nemuseli tuto nabídku přijmout, ale učinili tak o své svobodné vůli.
Proto dokud západní vůdci a národy nezačnou dávat správnou odpověď na tuto nabídku, konkrétně: „Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit..“, bude toto plemeno nadále používat všechny své zvláštní Bohem dané vlohy pro svádění a trestání. Třetí světová válka nejspíš v souladu s tím nastane posléze, pokud ne v Sýrii, pak kdekoliv tam, kde mohou být bezbožné národy oklamány.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof