úterý 24. dubna 2018

Kardinál Burke není žádný modernista ani liberál? (2016)


Kardinál Burke není žádný modernista ani liberál? (2016)
13. prosince 2016
Eric Gajewski
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh3TD6G5w1TBGY1pEDObgXNv2D90j2wrHyADr7pev_ELOaopLfgSqhGwCFjba6xaeoEiMZ-wmlwtLQTRKv7_ixhdiV1-hXZi6wV77Spy1iztgTUqmdcb3DHuilUNbHZOuWU_UYGELdzqw/s400/1.jpg
„Možná není plnohodnotným tradicionalistou, ale není žádným modernistou! A není žádným liberálem! Je to dobrý a svatý muž!“ – Facebook The Remnant, 10. prosince 2016
Tento článek byl napsán z čisté křesťanské lásky pro ty pseudotradiční skupiny a webové stránky, které stále přešlapují kolem věci koncilu. Jak na to poukázal [arcibiskup] Lefebvre, tyto pseudotradiční typy se „do jisté míry“ stále skrývají za koncil. Poslední ukázka „pobláznění“ ze strany falešného tradicionalistického světa pochází od našich přátel z The Remnant. Ano, téhož The Remnant, který (na své facebookové stránce) ustavičně odstraňoval mé příspěvky od P. Hesse a obecné příspěvky upomínající je, že arcibiskup Lefebvre byl proti nim a proti konzervativním kardinálům, za nimiž stojí. Tolik z nich se silně „naježí“, když hovořím proti kardinálu Burkemu, protože stále stojí za koncilem a novou mší, a přesto na oplátku nenabízejí nic teologicky kompetentního na obranu proti tomu, co jsem řekl. Příliš mnozí lnou k těmto konzervativním typům, které v posledku nejsou měřítkem „katolicity“… Měli bychom však zůstat plní naděje.
 
 „Možná není plnohodnotným tradicionalistou.“ – Ať je vaše ano, ano. Olej a voda se nemísí. Jestliže není plnohodnotným tradicionalistou, čím pak přesně je? No, na to umím odpovědět. Je falešným tradicionalistou jako jsou [lidé] v The Remnant, což je důvod proč již neuvidíte Novobratrstvo ani The Remnant mluvit proti kardinálu Burkemu. Někde v linii s tím se „konzervativní“ Novus Ordo typy staly mírou pravověrnosti a skutečný postoj arcibiskupa Lefebvra byl potlačen a mylně prezentován Bratrstvem a jeho pseudotradiční klikou spolupachatelů. Michael Matt a mnozí další nejsou poslušní toho, co arcibiskup Lefebvre skutečně učil, ačkoliv o něm neustále vydávají články. [Arcibiskup] Lefebvre je [pro ně] tím starým strýčkem, o němž slyšeli, ale skutečně jej správně neprezentují. Pro mnohé z nich zajisté do hry vstupuje ekonomická stránka. Konference a knihy se musejí prodávat …
Michael Matt stále absurdně tvrdí, že Druhý vatikánský koncil byl z velké části vytržen z kontextu liberálními médii… Má ty prostoto…
 On není žádný modernista ani liberál! – Jestliže přijímá Druhý vatikánský koncil, což s sebou přímo nese i to, že přijímá hereze Druhého vatikánského koncilu, čím pak je? Panem pseudotradicionalistou. Opět to říkám s křesťanskou láskou. Vy sami se schováváte za tím, že v Druhém vatikánském koncilu existují novoty a přesto: Kdy kardinál Burke otevřeně odporoval pastoračnímu programu tohoto nového náboženství (kultu člověka)? Ze strany The Remnant je to jednoduše jen další pseudotradiční vymývání mozku či taktika prodejce ojetých aut. Jsou tím známí stejně jako biskup Fellay a jeho parta. Opět, mám rád kardinála Burkeho a chci vidět, jak napraví své chyby, které jsou, pokud jde o jeho přijímání herezí (obecně) a nové mše, TAK JASNÉ. Skutečnost, že slouží pravou mši, není indikátorem, že by věřící měli navštěvovat jeho mše. Nezastává katolickou nauku a arcibiskup Lefebvre byl neoblomný v tom, že preláti a kněží se musí NEJPRVE vrátit k Víře předtím, než věřící budou navštěvovat jejich mše. Jen proto, že je kardinál Burke prezentován všude na otrávené pseudotradiční síti online, není to důvodem chodit na jeho mši. Kardinál Burke několikrát přijel do Steubenvillu a já jsem na základě výše zmíněného odmítl na jeho mši jít. Není nutné, aby se s ním jednalo jako s nějakou význačnou osobností tradicionalistického světa. Problém je následující. Falešní tradicionalisté nevidí své omyly v nauce a v principu. Proto je Bůh MUSÍ trestat. Nechápejte mě špatně, články jako tento ve skutečnosti jejich myšlení nezmění, a to je bod, kdy [do věci] vstoupí Bůh. On ví, jak přesvědčit preláty a kněze, že jsou na špatné cestě. Až tedy začne pronásledování a zavřou se chrámy, hádejte, kdo zde bude, aby vám připomněl vše, co jsem teď řekl?
„Je to dobrý a svatý muž.“ – Totéž říkají o biskupu Fellayem a já si myslím, že jsem řekl až dost o „nejhorším kompromisníkovi ze všech“, který se obrátil zády ke svému vlastnímu zakladateli a pokusil se démonizovat ty, kteří se ctí odporují. My všichni subjektivně děláme soudy jeden o druhém. Já jsem se nikdy nesetkal s kardinálem Burkem, takže vám nemohu předložit svůj dojem. Možná po hodině hovoru zahrnujícím hereze Druhého vatikánského koncilu a realitu nové mše, která je nedovolenou a schizmatickou mší, bych se do něj mohl lépe vcítit (i do toho proč neodporuje). Zajímá mě jen Víra na objektivní úrovni. Opět, je to další vymývání mozku ze strany The Remnant, když se snaží přesvědčit své pomyslné přívržence, že můžeme jako příklad následovat kardinála Burkeho. No, lidičky, nemůžeme a on se musí zříct svých omylů. NEOČEKÁVEJTE, že od kteréhokoliv z těchto falešných tradicionalistických webů přijde to, aby jej požádaly, aby se zřekl svých omylů, ať už je to The Remnant nebo OnePeterFive.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqZa79ViGZoCVjvhoYvRb5ty66_4Qt_qcVETGEB3rRPxk1XDZBAK-J5UP9h7R9WrI6EBHeSmtihqxbwY7vXt0cIUrgA9tqryXaAejxc8JgLBDXRIpUJUNdvCCcExvSCREIrEvlV0RHCYE/s400/1.jpg
Nadto The Remnant 11. prosince [2016] na facebooku konstatuje: „V sobotu 10. prosince 2016 se psala historie, když se vůbec poprvé sloužila ve svatyni Naší Paní Guadalupské tridentská slavnostní pontifikální mše. Celebrantem byl Raymond kardinál Burke a mezi jinými nádhernými poznámkami Jeho Eminence hovořila o kráse tradiční latinské mše. Kardinál také vyjádřil svou touhu začít slavit starou mši častěji.
Stará mše nebo pravá mše? – Měl by sloužit jen PRAVOU MŠI! Opět matoucí jazyk ze strany The Remnant. Nechci příliš hledat hnidy (jak se to zdá falešným tradicionalistům), ale realitou je, že tradiční latinská mše je nedovolená a schizmatická mše modernistů angažovaných za Druhým vatikánským koncilem, za nímž kardinál Burke stojí. Na základě tohoto jediného kompromisu bych se jeho mši svaté vyhnul. Novou mši vytvořili heretici, podepsal ji heretický sodomita a byla veřejnosti prodána jako „pravá mše“. V podstatě je to Lutherova mše. Budíček … dává to smysl? Přemýšlíte někdy nad tím, proč se modernisté snaží legitimovat koncil i novou mši? P. Hessovi řekl samotný kardinál Stickler, že nová mše je protestantská. Marie-Julie [Jahenny] (se schválením Církve) světu odkryla, že Ježíš a Maria varovali, že nová mše je od Židů a zednářů.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrenhANsL0paqksgJVx1aJbMkO2sX-I-0v66iHFP7rMSwetZNrDHt3_W515lrMQMkAs7umUc_PYGg-RU9kgQlc7winE0TYkn1KOHkb4b5AgE_9Ah1PTSfYt_cGZ8aAnczZokUYbT49cO4/s320/1.jpg
27. listopadu 1902 a 10. května 1904 Náš Pán a Naše Paní ohlásili ono spiknutí k vytvoření „nové mše“: „VARUJI vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia, teď tvrdě pracují na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí, a pod vlivem nepřítele duší, MŠI, jež obsahuje slova, která jsou ODPORNÁ Mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v onom DRUHÉM období. … PRVNÍ období je období Mého kněžství, existující od Mé doby. DRUHÉ je období pronásledování, kdy NEPŘÁTELÉ Víry a Svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. … Tito hanební duchové jsou těmi, kteří Mě ukřižovali a očekávají království NOVÉHO MESIÁŠE.“
Jak mohou preláti jako kardinál Burke, vzhledem k úplnému úpadku společnosti od Druhého vatikánského koncilu, stále nepřímo tvrdit, že tím problémem je [pouze] František? – Druhý vatikánský koncil byl dvojznačný, tudíž byl od ďábla. Druhý vatikánský koncil způsobil zmatení, tudíž je od ďábla. Druhý vatikánský koncil je přímo heretickým učením zednářských zásad, tudíž je od ďábla. Nechceme slýchat ten nesmysl, že potřebujeme „znovu vyjasnit“ Druhý vatikánský koncil. To je naprostý nesmysl. Opravdu bych, jak víte, v tomhle mohl pokračovat celé odpoledne. Chápete v závěru této části, jak kardinál Burke chce sloužit „starou mši“ pravidelněji? To znamená, že stojí za protestantskou a zednářskou novou mší. Opět, dost kompromisů, aby se člověk držel dál od jeho mší. Arcibiskup Lefebvre konstatoval: „A my máme jasné přesvědčení, že tento nový mešní ritus vyjadřuje novou víru, víru, která není naše, víru, která není katolickou Vírou. Tato nová mše je symbolem, je vyjádřením, je obrazem nové víry, modernistické víry. … Nyní je zjevné, že tento nový ritus, mohu-li to tak říci, předpokládá jinou představu katolického náboženství – jiné náboženství.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheh_8ZkxcrBK7Gf9H_LsKZzpi8TbdEsCg-do2LkzixZG8HQDb_qzn0n7XoYMWOOpsWChfgS0DP0DjzUGxIiNePvjpcr9ZStJHSrWZMKNV49cTrDABIKl-ADYDLo1ctXVJeIIhDG40Bw3A/s200/1.jpg
Přestaňte se navážet do kardinála Burkeho. – Na tuto slabou reakci odpovídám: „Začněte brát Víru vážněji“. Existuje důvod – jímž lze začít – proč jsme v této šlamastyce. Existuje důvod, proč se na lidstvo chystají dopadnout nejhorší tresty, a vy jste částí onoho problému, když neberete Víru dostatečně vážně. Je to věc principu a věc Víry. Ti, kteří jsou uražení, jsou buď nevědomí, nebo prostě nechápou Víru. Nenavážím se do kardinála Burkeho jako takového, ale spíš do jeho omylů. Omyly mohou dle katolické nauky člověka oddělit od nebe, proto bychom se měli upřímně modlit za Církev a její vedení.
Věřte tomu nebo ne. – Ve skutečnosti kardinálu Burkemu fandím, stejně jako každému, kdo je oklamán Druhým vatikánským koncilem. Skutečně může být katalyzátorem v této kontrarevoluci, jestliže je ochoten nasadit krk. Jestliže bude nadále nepřímo naznačovat, že tím problémem je [pouze] František, pak jej mnozí tradicionalisté, jako jsem já sám, budou z dobrého důvodu nadále kritizovat. Věřícím to neudělá žádnou službu, když se bude stále vytvářet zdání, jako by ten problém obecně začal právě až s Františkem. Revoluce začala na Druhém vatikánském koncilu a on za ním stojí, co tedy mohu říct jiného? Jestliže Druhý vatikánský koncil představuje revoluci a kardinál Burke za ním stojí, jak pak vůbec můžeme naznačovat, že je tradicionalista? Opět, pseudotradicionalisté vždy nesprávně používají slovo tradicionalista. Papež sv. Pius X. řekl, že pravými přáteli lidu jsou tradicionalisté a ne revolucionáři, proto se Burke musí stát přítelem Krista a lidí a vystoupit proti této revoluci.
Žhavá novinka!Kardinál Burke není měřítkem „pravověrnosti“. Pseudotradiční weby jako The Remnant a OnePeterFive žijí v iluzorním světě, kde můžeme přijímat to, že kardinál Burke klidně přijímá Druhý vatikánský koncil a novou mši a myslí si, že je to „katolická“ cesta. …
Prosím, modlete se za obrácení kardinála Burkeho. Jsem unaven poslouchat o „dubiích“ z poslední doby … musíme hovořit o posledních padesáti letech namísto o Františkovi. Všechny Františkovy encykliky jsou heretické. Kde byl kardinál Burke, když František řekl (ve svém prvním veledíle), že „stará smlouva není zrušena“!
V den, kdy řeknete: „tohle je to nejlepší, co je k mání, a měli bychom to přijmout“ … bude dnem, kdy byste měli katolicismus úplně opustit. Začněte se chovat jako velcí kluci, vzmužte se a přestaňte přešlapovat. Objektivně řečeno, konzervativismus nespasí vaši duši. Je potřeba dělat věci správně a ne prostě jen přijmout to nejlepší, co „je k mání“. Nadále se modlete za tyto „konzervativce“. Je možné, že kardinál Burke a někteří další konzervativní kardinálové čekají na strategičtější chvíli, než se pustí do Druhého vatikánského koncilu? Možná. Ale do té doby hlas orla ve výšinách křičí: Běda, běda, běda… hodina se připozdívá! The Remnant a další falešné tradicionalistické weby musí přestat vytvářet mylný dojem o těchto Novus Ordo kardinálech, protože právě teď věřícím dávají mylný dojem, že tím problémem je František a oni jím jaksi nejsou.
(redakčně mírně kráceno)
Překlad: D. Grof