středa 4. dubna 2018

Co se děje u FSSPX? (2018)


Co se děje u FSSPX? (2018)
26. března 2018
Diecézní Novus Ordo kněz dohlíží na výměnu manželských slibů, zatímco kněz FSSPX stojí stranou a přihlíží
„A tak se nacházíme ve stavu nouze… Proto jsme přesvědčení, že tímto dnešním aktem svěcení jsme uposlechli… volání Boží.“ – Arcibiskup Marcel Lefebvre v kázání při biskupských svěceních 30. června 1988.
(Citováno v Archbishop Lefebvre and the Vatican, 2. vydání, P. Francois Laisney, Kansas City: Angelus Press, 1999, str. 118-119.)
Minulý měsíc 10. února 2018 byl Novus Ordo knězem P. Kellym Wilsonem oddán pár z komunity FSSPX z kaple sv. Rafaela z Winnipegu z Manitoby v Kanadě. Tato svatba se neodehrávala v kapli sv. Rafaela, ale namísto toho se udála u P. Wilsona v diecézním chrámu sv. Augustina z Canterbury v Brandonu v Manitobě v Kanadě. Po výměně manželských slibů P. Richard Vachon [FSSPX], který byl svědkem celého tohoto úpadku, pokračoval sloužením svatební mše (Tridentská mše – 1962) v Novus Ordo chrámu sv. Augustina. Dle webu The Remnant Newspaper :
Tento pár upřednostnil pro obřad chrám sv. Augustina a P. Vachon jim údajně naznačil, že nezáleží na tom, jaký kněz koná obřady, protože je to pár, který si svátost manželství uděluje.
To vede k různým otázkám. Jako první: Je P. Kelly Wilson platným knězem? Pokud ano, je tento Novus Ordo Missae platný? Pokud ano, tak protože se Svaté přijímání podává na ruku a částečky Sv. Hostie padají na zem, nešlapali nevěsta, ženich, svatebčané, kněží a hosté – všichni přítomní – po Kristu?
A co když se nevěsta a ženich nabaží jeden druhého a rozhodnou se získat anulaci? Půjdou do této diecéze, kde se anulace vydávají pro nepatrné důvody? Nebo půjdou k FSSPX, které tvrdí, že nemá ve „stavu nouze“ právo vydávat anulace?
Odpověď na všechny tyto otázky závisí na tom, koho v FSSPX se na ně zeptáte, a na tom, jak dobře v danou chvíli pokračují rozhovory s Římem. Někdy říkají „ano, je to pochybné“, jindy „ne, je to platné“. Nic z toho by nemělo být překvapivé, protože FSSPX jde ode zdi ke zdi. Možná by biskup Bernard Fellay mohl vyjasnit, jaká je politika FSSPX týkající se manželství a jeho dohody s modernistickým Římem.
Priorát FSSPX při kapli sv. Rafaela ve Winnipegu v Manitobě v Kanadě byl tak pyšný na „mimořádnou formu“ sňatku, kterou poznamenal Novus Ordo, že publikoval ve svém zpravodaji na březen 2018 fotku šťastného páru stojícího vedle Novus Ordo předsedajícího a kněze FSSPX (viz níže).
Jestliže teď kněží FSSPX budou asistovat u sňatků v Novus Ordo chrámech, které mají Novus Ordo předsedajícího jako hlavního svědka, slouží pak tito kněží FSSPX pro pár v témže Novus Ordo kostele „mimořádnou formu“? Nebo jak to je a kde je „stav nouze“?
Přináší Bratrstvo Víru zpět do modernistického Říma a do jeho Novus Ordo Missae nebo se Bratrstvo stává tím, proti čemu po léta tak silně protestovalo?
Žijeme v zajímavé době.
Může-li mít Vatikán dva papeže, proč nemít na svatbě dva kněze?
Překlad: D. Grof