neděle 14. ledna 2018

Komentář Eleison DXLVIII – Víra je klíčová – II (2018)


Komentář Eleison DXLVIII – Víra je klíčová – II (2018)
(548)
13. ledna 2018
VÍRA JE KLÍČOVÁ – II
Vaše Excelence,
když jsem hovořil s jedním indultním knězem (knězem, který slouží pravou mši, ale poslouchá církevní oficiální představitele v Římě), začal jsem být zmatený ohledně arcibiskupa Lefebvra a postoje, který zastával na obranu Víry. Myslel jsem si, že má pravdu, ale nyní si nejsem tak jistý. Zde jsou některé z argumentů onoho kněze:
1) Arcibiskup neposlouchal Řím. To dokazuje, že byl pyšný.
2) Kdyby nechal své Bratrstvo a semináře, aby poslouchali Řím, byl by hrdina.
3) Když nebyl poslušný Říma, aby zachránil Tradici, činil zlo, aby způsobil dobro, což je špatné.
4) Poslouchat tak pomýleného papeže, jakým je papež František, je mučednictvím, jímž člověk napodobuje Krista.
5) Pro biskupa Fellayho vstoupit do chřtánu římského lva je, v duchovním pojetí, heroické.
Vážený pane,
v duševně zdravých dobách katolická Církev dává duším jasné instrukce ohledně toho, co je pravé nebo mylné, správné nebo špatné, a vy byste nebyl v žádném zmatení. Ale od Druhého vatikánského koncilu (1962-1965) to nejsou duševně zdravé časy, protože římští duchovní sami na tomto koncilu opustili pravé Boží katolické náboženství a přijali falešné člověkem vytvořené náboženství, které můžeme nazývat konciliarismem. Takže od 60. let jsou katolíci od vrcholu až naspod Církve zmatení, když se snaží jít dvěma směry najednou. Například váš indultní kněz slouží mši pravého náboženství, přičemž však zamýšlí poslouchat Římany ustanovené falešné náboženství. Není divu, že vás to mate, když mu nasloucháte. A budete zmatený, dokud plně nepochopíte rozdíl mezi pravým Božím náboženstvím a lidským konciliarismem – Bůh možná chce, abyste udělal ještě nějaké další domácí úkoly!
Katolík je katolíkem skrze Víru, v níž věří, skrze svátosti, které přijímá, a skrze hierarchii, kterou poslouchá. Ale v první řadě je katolíkem skrze svou Víru, bez níž by neměl žádnou starost o katolické svátosti nebo hierarchii. Proto je katolická Víra pro katolíka základní, a je to tato Víra, kterou římští oficiální představitelé po Druhém vatikánském koncilu opustili, aby se vzdali stejného naladění s Bohem a naladili se stejně s moderním člověkem. Proto se konciliarismus od základů liší od katolicismu a vytváří zcela odlišný pohled, kterým se posuzuje pýcha, heroismus, poslušnost atd. Katolický pohled je pravdivý, koncilní pohled je falešný. A nyní k argumentům onoho indultního kněze:
1) Arcibiskup nebyl pyšný, protože hájil Boží pravdu a kladl Boha před lidi. Naopak heretici jako Luther a konciliaristé jsou pyšní, protože vzdorují Bohu, aby se zavděčili lidem.
2) Byl heroický nikoliv tím, že ustoupil Římu, ale tím, že Římu vzdoroval, aby Boha dal na první místo.
3) Když činil, co činil, aby zachránil Tradici, nečinil zlo, ale dobro, aby dosáhl dobro.
4) Katolické mučednictví spočívá v utrpění újmy a smrti nikoliv z jakékoliv příčiny, ale pouze pro pravou katolickou Víru. Arcibiskup vytrpěl skutečné mučednictví nikoliv tím, že ustoupil papežům, kteří se mýlili, ale tím, že dělal vše, co mohl, aby je přiměl vidět, jak opouštějí pravou Víru.
5) Jeho nástupci naopak tím, že dělají, co mohou, přinejmenším od roku 2000, aby arcibiskupovo Bratrstvo přivedli pod nadvládu koncilních Římanů, nejsou nikterak heroičtí, protože kladou lidi před Boha. Ani nejsou mučedníky, ani opravdově nenapodobují Krista, ale jsou skutečně pyšní.
Vážený pane, doufám, že nyní vidíte, že vše v Církvi musí být nakonec posuzováno ve světle Pravdy a Víry. Je to proto, že víra člověka nebo její nedostatek, je jeho základním postojem vůči Bohu. Člověk si může vybrat jít do pekla, jestli chce, ale pokud chce jít do jediného pravého nebe jediného pravého Boha, pak musí začít tím, že v Něj věří podle pravé Víry.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof