středa 1. března 2017

Nový oficiální blog SAJM (2017)


Nový oficiální blog SAJM (2017)
S potěšením oznamujeme, že byl vytvořen nový oficiální blog Kněžského společenství apoštolů Ježíše a Marie (SAJM), který naleznete zde.
SAJM bylo kanonicky založeno Jeho Excelencí biskupem Faurem dne 22. srpna 2016 jako kněžské společenství společného života. Jedná se o jedinou kanonicky založenou kongregaci katolického hnutí Odporu s výjimkou řeholních řádů tradičních benediktinů a dominikánů. Zároveň se jedná o jedinou hierarchicky organizovanou kongregaci světských kněží v Odporu. SAJM má podporu všech tří biskupů Odporu a vlastní kněžský seminář.
Toto kněžské společenství je pro katolické hnutí Odporu velkou nadějí do budoucna, protože odmítá jakoukoliv regularizaci, dokud se katolická hierarchie nevrátí k Tradici Církve.