neděle 12. března 2017

Komentář Eleison DIV – Čtvrtý biskup (2017)


Komentář Eleison DIV – Čtvrtý biskup (2017)
(504)
11. března 2017
ČTVRTÝ BISKUP
Už od léta 2012, kdy se Bratrstvo sv. Pia X. rozhodlo oficiálně změnit kurz a opustit první věroučné stanovisko, jež 40 let předtím zaujal arcibiskup Lefebvre, bylo zajímavé sledovat působení Prozřetelnosti, aby zajistila obranu Církve. Člověk mohl očekávat rozsáhlé povstání na obranu Boží Pravdy. Odpor z nitra Bratrstva? Existuje, ale přinejmenším do nynějška z velké části tichý. A z vnějšku? Existuje, ale pouze jako rozptýlení laici a hrstka kněží rozpolcených rozděleními kvůli nedostatku uznávané autority. Katolíci potřebují autoritu. A tato potřeba je tak velká, že i když je Pravda z Novocírkve zaměřené na člověka a z Novobratrstva zaměřeného na Řím odčerpávána, stále k oběma duše lnou kvůli zbytkům papežské autority u prvně jmenované a kvůli katolické autoritě zanechané druhému jmenovanému ze strany arcibiskupa.
Pravda však zůstává účelem autority a autorita není účelem Pravdy. Vzhledem k ubohé staré lidské přirozenosti je autorita nepostradatelným obráncem a zárukou Pravdy, ale následuje po Pravdě a ne před ní. Vezměte si například jeden z pokynů Našeho Pána Petrovi před tím, než Petra opustí, aby ten vedl Církev (Lk XXII, 31-32): „Šimone, Šimone! Hle, Satan si vyžádal, aby vás (množné číslo) tříbil jako pšenici. Ale já jsem prosil za tebe (jednotné číslo), aby tvá víra (Pravda) nepřestala, a ty jednou po svém obrácení (Pravda) posiluj své bratry (autorita)!“ A když se pár dní před tím na Květnou neděli farizejové pokusili kárat Našeho Pána kvůli radostnému hluku, který dělali Jeho učedníci, Náš Pán, protože je uctívání Boha v Pravdě tak nezbytné, odpověděl: (Lk XIX, 40): „Pravím vám: Zmlknou-li tito, kamení bude volati.
V dnešní Novocírkvi autorita mísí koncilní omyl s katolickou Pravdou v motoru Církve, což je jako mísení vody s benzínem v motoru auta – auto se těžce poškodí, Církev se těžce poškodí. A zatímco arcibiskup Lefebvre vzdoroval tomuto poškozování, tím, že, nikoliv jako nejmenší věc ze všech, ale spíše jako to, co je nad vším, vysvětil čtyři biskupy, aby zachovali katolickou autoritu, která by chránila Boží pravdu, jeho nástupci na čele toho, co bylo kdysi Bratrstvem, dělají, co mohou, aby podrobili ochranu Pravdy poškozené a poškozující autoritě Říma! Jestliže si tito nástupci vážně myslí, že jakmile budou „uvnitř oficiální Církve“, budou v pozici obracet neomodernisty, jsou příliš naivní. Už teď přestali pálit na Druhý vatikánský koncil. Kdy si představují, že budou moct znovu zahájit palbu?
Za těchto zcela výjimečných okolností musí existovat učedníci Našeho Pána, kteří říkají Pravdu – aby kamenům ušetřili jejich námahu! Tito učedníci možná nejsou sjednoceni tak, jak by byli pod pravou autoritou (vždy připouštějící lidské slabosti). Mohou být „souženi a v nesnázích“, mohou být „pronásledováni a na zem sraženi“ (srov. II Kor. IV, 8-9), ale musí tam být, dokud je Pravda držena v zajetí. Bude to trvat dlouho? Bůh ví. Mnozí z nás očekávali už před dlouhou dobou, že zasáhne, Bůh má však velmi dlouhou zápalnou šňůru. Nicméně zasáhne, jestli se má vůbec ještě něco zachránit. Trpělivost.
Mezitím tito učedníci potřebují hrstku biskupů, aby v Pravdě zajistili minimální pokračování u biskupské nauky a u svátostí biřmování a svěcení kněží. V roce 1988 arcibiskup vysvětil čtyři z nich ze stejného důvodu, dva pro Evropu, jednoho pro Severní a jednoho pro Jižní Ameriku. Nyní má „Odpor“ dva v Evropě a jednoho v Jižní Americe. Zůstává mezera v Severní Americe. Bude-li to Boží vůle, nadcházejícího 11. května bude v tradiční farnosti P. Ronalda Ringrose ve Vienně ve Virginii v USA vysvěcen na biskupa P. Gerardo Zendejas. Modlete se, prosím, o požehnání Všemohoucího Boha pro tento obřad – a za dobré počasí!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof