pondělí 20. února 2017

Komentář Eleison DI – Migrační politika (2017)


Komentář Eleison DI – Migrační politika (2017)
(501)
18. února 2017
MIGRAČNÍ POLITIKA
Když o týden později v maďarské televizi diskutoval bývalý politik a vůdčí ekonom Maďarska Dr. Lászlo Bogár o špatném chování migrantů v Kolíně nad Rýnem na konci minulého roku, pokusil se rozkrýt kořeny tohoto problému přistěhovalecké invaze, která v Evropě stále pokračuje, viz - youtu.be/TKpe4swiVOc. Jeho analýza politických kořenů jde tak daleko, jak mu veřejné mínění dovoluje zajít při pojmenování Nepojmenovatelné Globální Síly za invazí, zdaleka se však nedostává k náboženským kořenům, které jsou rozhodující. Kdo si dnes ještě myslí, že náboženství ještě něco ve světě znamená? Lze doufat, že čtenáři těchto „Komentářů“ věří, že tato zhoubná Síla existuje, i že pravá katolická Církev sama může neutralizovat tuto zhoubu. Zde kurzivou následuje zkrácená a upravená analýza Dr. Bogára:
Globální Síla chce zničit všechno, co je lidské, všechno, co má důstojnost. A protože evropský bílý člověk toho má stále mnoho, chce [tato Síla] zničit evropského bílého člověka. Proto za pomoci obřích finančních zdrojů do Evropy pumpuje masu cizích migrantů. Proto by skutečně komukoliv se zrnkem rozumu mělo být zřejmé, že pro relativně rychlé pumpování milionů lidí napříč tisíci kilometry je potřeba několik věcí.
Za prvé, k financování této operace, řekněme, deset miliard dolarů. Za druhé, k řízení a kontrole tohoto pumpování, minimálně pár tisíc přísně tajných agentů, a kdyby se někdy příležitostně vrhlo světlo na tuto šikovně maskovanou operaci, pak by za třetí, byla potřeba média, aby toto maskování rychle vyspravila. Za čtvrté, k organizování této operace je nezbytná úplná spolupráce globálního zločineckého syndikátu s jeho desítkami tisíc převaděčů lidí, aby si poradili s migranty. A nakonec je potřeba cynická spolupráce špičkových evropských politiků jako britského ministerského předsedy, který nás zde dnes navštívil, a vůdců Francie a Německa, z nichž všichni se stejně podíleli na ničení Libye a Sýrie. Kromě toho, že tito vůdci vytvořili chaos, hrdě ohlásili, že jednají ve jménu Evropy, západní kultury, demokracie. Zde jsou skuteční viníci hrůzy, kterou jsme právě viděli v Kolíně, a něco mi našeptává, že je to jen chabá předehra k něčemu mnohem hrozivějšímu...
Pravdou je, že Evropa je ze strany téže Globální Síly zatahována do konfliktu stejně brutálního jako první a druhá světová válka. Ve skutečnosti se Evropa nechává zatáhnout do třetí světové války. Invaze migrantů je jen finálním produktem rozsáhlého skrytého procesu. Člověk může působit proti hrůze na konci tohoto procesu, ale jestliže nepochopíme samotný ten proces a nezadusíme jej v jeho kořenech v rámci globální mocenské struktury, pak hrůzy jako migrantská invaze budou jen pokračovat. Bohužel, je zde potřeba mezinárodní spolupráce, realitou však je, že maďarský vůdce Viktor Orbán je v podstatě sám. Když byla pekelně bombardována Libye, on byl JEDINÝM evropským politikem, který vyslovil své obavy a výhrady ohledně toho, jaké budou strategické důsledky. Velmi, velmi málo jiných politiků vyslovilo tytéž obavy. Proto Maďarsko muselo za sebe převzít odpovědnost a proto jsme pod neustálým útokem. V Maďarsku nemusíme bojovat občanskou válku, protože jsme uzavřeli své hranice, nyní ale musíme čekat, aby jiné národy učinily totéž.
Bohužel, když dojde na likvidaci procesu, jehož jsou migrantské hrůzy v evropských městech jen shnilými plody, je smutné říct, že Evropa je již zcela poražená. Tento proces může vést jen k občanské válce. TO JE VŠAK CÍLEM. To je to, co tato Globální Síla chce. Globální Síla chce především brutální nikdy nekončící třicetiletou válku, stejnou jako ničivá třicetiletá válka ze 17. století (která byla dílem téže Globální Síly). Chce právě, aby se v Evropě rozvinula občanská válka, protahující se na desetiletí.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof