pondělí 27. února 2017

Bratrstvo sv. Pia X. na „cestě domů“ (2017)

 
Bratrstvo sv. Pia X. na „cestě domů“ (2017)
Bude hlavní sídlo prelatury na pahorku Esquilin?
24. února 2017
Giuseppe Nardi
(Řím) Dohoda mezi Svatým stolcem a Kněžským bratrstvem sv. Pia X. je finální. Role papeže Františka je rozhodující. V dnešním vydání Il Foglio o tom podává zprávu vatikanista Matteo Matzuzzi.
„Roztržka mezi Kněžským bratrstvem sv. Pia X. (lefebvristy) a Svatým stolcem bude bezprostředně dána do pořádku,“ řekl Matzuzzi. Důkazem, že „komplikovaná jednání“ se blíží k „pozitivnímu řešení“, jsou záměry Bratrstva koupit komplex budov Santa Maria Immacolata na Esquilinu, jednom ze sedmi římských pahorků. Komplex je situován blízko Lateránu. Rozlehlý novogotický kostel byl vystavěn pro jeden řád na konci 19. století. Zahrnoval i další budovy, jež byly v posledních letech využívány jako škola.
 Dle Il Foglio zde bude studijní centrum Bratrstva a vedle toho i generální dům osobní prelatury, jakmile bude Bratrstvo jako takové uznáno Svatým stolcem.
Sblížení ze strany samotného papeže Františka se urychlilo. 17.- 20. ledna byl Bernard Fellay, generální představený Bratrstva, ubytován v Santa Marta ve Vatikánu [místo, kde žije František – pozn. překl.]. S ním museli do Říma přijet Msgr. Alfonso de Galarreta a generální asistent, otec Alain Nély. Představená sester FSSPX se účastnila také. Otec Nély byl zmocněn završit tento nákup na Esquilinu.
Bratrstvo mělo, jak potvrzuje Msgr. Fellay, v Argentině kontakty s tehdejším primasem, Jorge Mario Bergogliem. „Znal nás dlouhou dobu.“ Když byly problémy s místním biskupem, člověk se obrátil na primase. Ten řekl: „Samozřejmě jste katolíci a ne schizmatici. Pomohu vám.“ A pomohl.
To má co dělat s argentinskými zákony. Tato latinská země poskytuje katolickým kněžím povolení pobytu pouze, když existuje oficiální potvrzení od představitelů místní církve, že jsou tito kněží oficiálně uznáni. V tomto ohledu zde byly v jednotlivých případech intervence ze strany arcibiskupa Bergoglia, který toto potvrzení pro argentinský stát vydal.
Skutečnost, že věci nedospěly k dohodě s Římem už v roce 2012, vedla Matzuzziho k odporu vůči francouzské části Bratrstva. Kdyby to bylo na Německém distriktu, Bratrstvo by se už „vrátilo do společenství s Římem“.
„Zdá se, že Fellay je nyní připraven ukončit tuto patovou situaci, dokonce i za cenu bolestné ztráty mezi svými věřícími a kněžími,“ říká Matzuzzi.
Překlad: D. Grof