neděle 12. února 2017

Komentář Eleison D – Pět set (2017)


Komentář Eleison D – Pět set (2017)
(500)
11. února 2017
PĚT SET
Toto vydání „Komentářů Eleison“ na svátek Naší Paní Lurdské v roce 2017 je 500. vydáním od prvního, které se objevilo 6. července 2007. Devět a půl roku se „Komentáře“ objevují na internetu jednou týdně, obvykle v sobotu, pokud zde není nějaké zpoždění, a během té doby s několika výjimkami každý týden. V sobotu také dle elektronického mailového seznamu odchází tisícům odběratelům. V angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině je dostupný na www.stmarcelinitiative.com, a nechť je zde řečeno, že jestliže kdokoliv přestane dostávat „Komentáře“ e-mailem, když si přál je i nadále dostávat, nikdy to není proto, že by byl vyloučen administrátory e-mailového seznamu. Obvykle to bude kvůli nějakému elektronickému neštěstí, například když něčí počítač přehodí „Komentáře“ do spamu. Na jiných stránkách se „Komentáře“ objevují každý týden v češtině, japonštině, korejštině a portugalštině.
„Komentáře“ nejsou nikdy dlouhé, ačkoliv příležitostně mají přílohu. V angličtině zřídka překročí 700 slov obsahujících asi takové množství materiálu, kolik se vejde na stránku A4 při velikosti písma 12. Tato stručnost má výhodu, že zajistí čtenářům, kteří mají málo volného času, že jejich přečtení jim nezabere víc než několik minut každý týden. Na druhou stranu má stručnost tu nevýhodu, že „Komentáře“ zřídka jdou v nějakém tématu do větší hloubky. Příležitostně se k témuž tématu objeví několik vydání v řadě, aby jej prozkoumala trochu detailněji, ale dokonce i pak jsou obsahy jen stěží vědecké, a ani nepředstírají, že jsou. Učenci mají sklon využívat o dost víc než 700 slov, aby tvrzení dokázali, a mnozí čtenáři dnes mají málo času na o moc víc než na 700 slov.
O co se „Komentáře“ přece jen snaží, je dokázat z reality moderního světa kolem nás stanovit nějaká rozumná a koherentní spojení mezi na jedné straně katolickou vírou, bez níž nemůžeme být spaseni (List Židům XI, 6), a na druhé straně stále se zatemňující scénou světa a Církve, kterou všichni známe. Jestli „Komentáře“ tohoto účelu dosahují, musí sami pro sebe posoudit čtenáři. Jistě nejsou neomylné a pocházejí od katolického biskupa odříznutého od jakékoliv oficiální struktury a dvakrát prohlášeného za „exkomunikovaného“ (1988 a 2015) ze strany oficiálního Říma (což bohužel může být spíše pocta než potupa – Bůh ví). Ale jestliže by on sám musel projít všechna vydání zpětně, možná by nalezl soudy, jež by změnil ve světle pozdějších událostí. Může se přetrhnout, aby byl přívětivý k duchovním zodpovědným za Druhý vatikánský koncil a situaci po něm, ale jak mu jednou řekl Don Putti, zakladatel Si Si No No: „Sono tutti delinquenti“ – objektivně jsou oni všichni provinilci.
Takže zatímco mnozí čtenáři mohou shledávat tyto „Komentáře“ dosti temné a příliš pesimistické, jejich autor může mít dojem, že jestli se mýlil, bylo to tam, kde byl trochu příliš optimistický. Paradoxně, údajný arcikonzervativec v FSSPX a arcikritik Novocírkve se může zdát být méně tvrdý na ty, kteří praktikují Novus Ordo náboženství. Řekl by, že následuje sv. Augustina: „Nenáviďte chyby, ale milujte chybující.“ Jiní by mohli být méně laskaví a říct, že pod povrchem je celou dobu vášnivý liberál – takové jsou radosti naší moderní doby. V každém případě neočekává, že „Komentáře“ dosáhnou svého tisícího vydání. Plně očekává, že elektronika, na níž závisí, bude v blízké budoucnosti buď vyřazena z provozu válkou, nebo ochromena na zemi agenty nového světového řádu, jejichž lžím internet udělal tolik škody navzdory různým internetovým špatnostem. 
Prozatím všechna čest a díky jdou k Všemohoucímu Bohu a k Naší Paní Lurdské za každou cestičku, skrze níž prvních 500 vydání mohlo pomoct duším, a kéž se duše modlí, aby více světla a vroucnosti přišlo od tolika dalších vydání „Komentářů“, kolik jich Prozřetelnost zajistí.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof