čtvrtek 13. listopadu 2014

Satanská synoda (2014)

 
Satanská synoda (2014)
Kázání P. Chazala
říjen 2014
Poznámka překladatele: Text si zachovává charakter mluveného slova a nebyl nijak měněn s výjimkou doplňků v hranatých závorkách pro lepší pochopení.
Již je na nás uvalen Třetí vatikánský koncil rukama samozvaného „synodálního papeže“. Byla to učebnicová revoluce. Opakování toho, co čteme v knize Ralfa Wiltgena „Rýn se vlévá do Tibery“, s tou výjimkou, že řeka La Plata se vlévá do Rýna a zadní obranný voj je polský, africký a z jiných odlehlých míst. Konzervativním elementům bylo dovoleno projevit symbolicky své stížnosti, čímž přispěly k tomu, aby se konala otevřenější a pluralističtější debata, ale pravda, která přichází zezdola, musí převážit. Církev se stává homosexuální, rozvodovou a mravně povlovnou: to je realita, která nastává, a tato realita se postupně stává oficiální. Druhý vatikánský koncil říká, že Církev je Božím lidem a František tento princip jenom aplikuje. Vlak odjíždí [narážka na slova P. Nélyho, druhého asistenta generálního představeného FSSPX, který řekl, že vlak do Říma odjíždí a komu se to nelíbí, může si vystoupit – pozn. překl.], a jestliže konzervativci jako P. Nély nemají zájem, mohou odejít, mohou ale i zůstat a usilovat o setrvání...
Realita, před níž nyní v koncilní církvi stojíme, je dokonce horší, než jsme od této synody takzvaně „o rodině“ očekávali, protože se nepředstavitelně přetvařuje, že budou respektována práva malých dětí, přestože budou svěřeny homosexuálním párům, se všemi nemravnostmi, které to samo o sobě nese a se vším tím hnusem, který se děje náhradním matkám (umělé oplodnění, tj. množství potratů, eugenika, kšeftování, zneužívání žen z třetího světa atd.).
A jak můžete být zastáncem rodiny, když tak otevřeně promíjíte rozvod, poprvé v dějinách Církve, která ztratila jeden z nejmocnějších národů [anglický] právě kvůli rozvodu jednoho muže, Jindřicha VIII.?
Gradualismus znamená, že jestliže hřešíte a máte v plánu hřešit dál, tak pokud se nacházíte v procesu, kdy doufáte, že s tím něco uděláte, jste přijímáni. Ne, jste vítáni. Jste jen vězněm svého vlastního založení, pomůžeme vám dle toho, jaký jste a kde jste, buďto na planetu homosexuálů nebo na lefebvristickou planetu. My všichni jsme poutníci pravdy, řekl papež Benedikt luteránům.
Je typické, že prezident Polské biskupské konference řekl, že toto je odklon od učení Jeho Svatosti svatého Jana Pavla II. Velikého. Nejkontroverznější odstavce [ze závěrečné zprávy synodu] byly prozatím staženy a to jen o chloupek (64% hlasovalo ve prospěch textu o homosexuálech, někteří hlasovali proti, protože toho v něm pro ně nebylo dost). Papež František tedy zachoval tyto neblaze proslulé odstavce a celý text „Relatio post disceptationem“ zůstává otevřený debatě do příštího roku, říká Msgr. Forte, zvláštní sekretář. A papež je ten, kdo má poslední slovo. Všimněte si dobře, že tyto neblaze proslulé odstavce nedosáhly dvoutřetinové většiny, ale stále s přehledem získaly naprostou většinu. Ve druhém kole projdou snadno a František jasně říká, že ti, kteří jsou proti, jsou farizeové, kteří budou muset uposlechnout „Boha překvapení“.
Rádcem papeže Františka je spíše svatý Pavel VI. Větší než Jan Pavel II. Veliký. Papež, který ukázal svou schopnost usadit lidi minulosti a zavést nové aggiornamento. Stejně jako na Druhém vatikánském koncilu, jestliže se neshromáždí potřebné hlasy, celá věc se otevírá znovu v po sobě jdoucích kolech debaty, dokud s chabými konzervativními úpravami neprojde.
To, na čem záleží je, že se nové ideje před zraky celého světa poprvé dostaly do oběhu se souhlasem nejvyšší autority katolické Církve. Opozici je dovoleno se také projevit, jen aby byla poražena a rozsekána na slabší recyklovatelnou polovinu a na neredukovatelné, jako je staré dobré FSSPX, o nějž bude postaráno později.
Všimněte si konzervativních typů, které nám byly předhozeny, jako je kardinál Müller, který prohlásil, že Panenství Naší Paní není fyzickou skutečností, nebo kardinál Napier, který řekl, že text je neúplný, protože by měl dovolit Svaté přijímání také polygamistům. Konzervativci Třetího vatikánského koncilu dobře pasují k ultraliberálům Druhého vatikánského koncilu. V každém případě, mnoho volitelů neschválilo tyto kontroverzní odstavce jen z procedurálních důvodů a nikoliv kvůli obsahu. Celá věc je od začátku zcela regulována včetně konzervativní opozice vůči ní. Papež je ten, kdo jmenuje moderátory synody a vybírá její členy na každé kardinálské konzistoři; odstraňuje staré a činí „překvapivá“ povýšení. Papež nařizuje demagogické průzkumy a zvyšuje napětí svými skandálními prohlášeními před synodou. Jsou konzervativci šokováni blahořečením Pavla VI.? Inu, měli by následovat příkladu konzervativního Benedikta XVI., který řádně navštívil tento obřad a podpořil jej ... cožpak není [Benedikt XVI.] zamýšlen jako číslo tři po kanonizacích Pavla VI. a Jana Pavla II.? A od nynějška bude mnoho nechutných kanonizací, které nám předloží ke strávení.
Cožpak tito konzervativci opravdu věřili, že se revoluce zastaví? Pokud ano, bylo pro ně užitečné tomu věřit, aby postupně předělali reakční elementy, nyní však Mefistovy koně musí hnát tryskem dál. Od začátku jsou částí revolučního procesu, který potřebuje opozici nejen  aby trochu okořenil debatu, ale aby jako nepřítel udržel zaměření na jeho principy a potřeby a lépe zacílil své zbraně na „cíl určení“ jako ve válce. Revoluce už má jen jednu poslední zastávku a tou je peklo. Můžete se [tam] kdykoliv ubytovat, nemůžete však nikdy odejít.
Takže pojďte a nastupte si do mého vlaku, kdykoliv chcete, říká papež František!
In Iesu et Maria
Francois Chazal+
Překlad: D. Grof