neděle 30. listopadu 2014

Komentář Eleison CCCLXXXV – Žijící papeži (2014)


Komentář Eleison CCCLXXXV – Žijící papeži (2014)
(385)
29. listopadu 2014
ŽIJÍCÍ PAPEŽI
29. ledna 1949 papež Pius XII. pronesl následující poznámky o důležitosti papeže: „Kdyby se jednoho dne – řečeno čistě hypoteticky – měl materiální Řím zhroutit; kdyby tato vatikánská bazilika, symbol jediné a vítězné katolické Církve měla pod svými ruinami pohřbít historické poklady a posvátné hrobky, které obklopuje, ani tehdy by Církev nebyla nijak zničena nebo zlomena. Kristův slib Petrovi by stále platil, papežství by trvalo navždy, stejně jako Církev, jedna a nezničitelná, založená na tehdy žijícím papeži.
Protože jsou tato slova klasickou naukou Církve (bylo doplněno jen podtržení) spočívající na vlastních slovech Našeho Pána (Mt. XVI, 16-18), pak je jen malým zázrakem, jestliže již od roku 1962, kdy se žijící papeži stali koncilními, jsou miliony a miliony katolíků hnáni k tomu stát se stejně tak koncilními a liberálními. Jedinou cestou ven z tohoto problému, kterou sedesvakantisté vidí, je popření toho, že koncilní papeži jsou vůbec papeži, což se může zdát být rozumné, většině katolíků se však zdá být ještě rozumnější, že Církev ustavená Bohem, aby spočívala na žijícím papeži, nemohla poslední půl století (1962-2014) existovat bez něj.
Je snadné chápat, jak úpadek křesťanské civilizace od vrcholného středověku vedl k současné zkaženosti žijících papežů. Je snadné chápat, jak Bůh mohl dovolit tuto děsivou zkaženost, aby potrestal ten děsivý úpadek. Méně snadné je pochopit, jak Církev může stále žít, když žijící papeži, na nichž je založena, jsou přesvědčeni, že liberalismus, válka proti Bohu, je katolický. Vlastními slovy Našeho Pána: Nemůže dobrý strom nésti špatné ovoce, ani špatný strom nésti dobré ovoce. (Mt. VII, 18)
Ale strom napůl dobrý, napůl špatný může nést ovoce napůl dobré, napůl špatné. Celkově vzato je směs dobrého a špatného špatná, to však neznamená, že vzato část po části jsou dobré části této směsi stejně špatné jako její špatné části. Rakovina v játrech mě zabije, to však neznamená, že mám rakovinu v plicích. Žádný žijící duchovní, o nic více než jakýkoliv živý člověk, není úplně dobrý nebo úplně špatný. My všichni jsme proměnlivá směs až do dne, kdy umřeme. Mohl tedy vůbec kdy existovat žijící papež, jehož ovoce bylo zcela zlé? Jedinou odpovědí může být „ne“. V tom případě katolická Církev posledních 50 let mohla zpola žít z napůl dobrého ovoce koncilních papežů, s polovičním životem, který Bůh dopustil k očištění své Církve, ale u nějž by nikdy nedopustil zajít tak daleko, aby zabil jeho Církev.
A tak například Pavel VI. plakal z nedostatku povolání. Benedikt XVI. toužil po Tradici. Dokonce i papež František jistě zamýšlí přivést lidi k Bohu, když stahuje Boha dolů k lidem. Koncilní papeži se tedy strašlivě mýlí ve svých idejích a jsou fatálně dvojznační ve Víře, kde mají být naprosto jednoznační. Církev pod nimi umírala a umírá, ale kterékoliv části v nich jsou ještě dobré, ty umožnily, aby Církev pokračovala, a oni jsou potřeba jako živé hlavy, aby pokračovalo tělo živé Církve, jak řekl Pius XII. Nebojme se tedy, že jim bude dovoleno zlikvidovat Církev, ale co se nás týká, zuby nehty bojujme proti jejich liberalismu a modleme se za jejich návrat ke katolickému zdravému rozumu, protože je potřebujeme pro život naší Církve.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof