sobota 1. listopadu 2014

Komentář Eleison CCCLXXXI – Skrytý příběh III (2014)


Komentář Eleison CCCLXXXI – Skrytý příběh III (2014)
(381)
1. listopadu 2014
SKRYTÝ PŘÍBĚH III
Pro pokračování příběhu o poselství Naší Paní generálnímu představenému Bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) před šesti lety, je potřeba [říci] něco k [jeho] pozadí. Druhý vatikánský koncil (1962-1965) vychýlil katolickou Církev z kurzu, aby ji smířil s dnešním bezbožným světem. Arcibiskup Lefebvre (1905-1991) založil FSSPX v roce 1970, aby pomohl katolíkům setrvat v kurzu a 21 let jej v kurzu držel. Jakmile však zemřel, jeho mladší nástupci, mylně přesvědčení, že jej stále následují (nebo klamoucí sebe sama, že jej následují, Bůh ví), ve skutečnosti snili o smíření s koncilním Římem.
V roce 2000 se koncilní vůdci sešli a všimli si FSSPX, když v jubilejním roce vykonalo velmi úspěšnou pouť do bazilik v Římě. Znovu se obnovily veřejné kontakty (tj. kontakty opačné k soukromým) mezi FSSPX a Římany, kteří se jali spolknout to FSSPX, jež nedokázali vyplivnout. „Promluvme si,“ řekli. Zdálo se, že vůdci FSSPX jsou obezřetní: „Musíte prokázat svou dobrou vůli tím, že uvolníte tridentskou mši a sejmete exkomunikace uvalené na biskupy FSSPX vysvěcené 30. června 1988.“ Mnoho se toho pak nestalo, přinejmenším ne veřejně, protože na obou stranách musela idea smíření dozrát. V roce 2006 však byl biskup Fellay, iniciátor smíření ze strany FSSPX, znovu zvolen generálním představeným. Jak jsme viděli, bylo to brzy poté, co Naše Paní začala intervenovat skrze svá poselství, o nichž vyprávíme tento příběh.
Biskup Fellay přijal její přání růžencového křížového tažení za zasvěcení Ruska v roce 2006, ale přesměroval jej k první předběžné podmínce rozhovorů s Římem, tj. k uvolnění mše. V roce 2007 Benedikt XVI. tuto předběžnou podmínku částečně uspokojil svým Motu Proprio. Biskup Fellay se radoval jako by to bylo úplné zadostiučinění a posunul se k druhé předběžné podmínce, tj. ke snětí „exkomunikací“, přičemž Naše Paní ihned po Motu Propriu v srpnu 2007 započala sérii poselství neústupně požadujících, aby jakékoliv druhé růžencové křížové tažení bylo zaměřeno na zasvěcení Ruska. Biskup Fellay se k tomu však nepropůjčil, protože věděl, že toto zasvěcení se Římanům nezamlouvá. Oni chtěli rozhovory a on také, aby smířil nesmiřitelné, tj. Druhý vatikánský koncil a katolickou Tradici. Nyní v tom příběhu můžeme pokračovat.
Když na počátku roku 2008 Naše Paní viděla, jak biskup stále váhá, skrze posla mu docela přísně sdělila, že nemá „použít (druhé) růžencové křížové tažení na úmysl snětí exkomunikací,“ a že pokud tak učiní, „bude to pro Bratrstvo sv. Pia X. osudné“. Dodala, že žádnou takovou snahu nepožehná, ale namísto toho použije růžence, které se věřící pomodlí, na jiné účely. A 22. března, na Bílou sobotu, řekla nanejvýš jasně: „Řekněte biskupovi Fellaymu, že se již nemůže přiblížit Římu o nic víc, než už je, jakkoliv dobré úmysly může Svatý Otec mít.“ A opakovala: „Pamatujte si, jakkoliv dobré úmysly může Svatý Otec mít.
Přerušme opět ten příběh, abychom poukázali, jak relevantní toto poselství bylo pro obranu Víry a jak dokonale tento skrytý příběh odpovídá vnějším skutečnostem. Biskup Fellay, hlava poslední celosvětové bašty pravé Víry, je pokoušen odevzdat ji zpět pod koncilní Římany, strašlivé nepřátele oné Víry. Protože nerozumí modernímu světu, věří, že koncilní církev je katolickou Církví a důvěřuje dobrým úmyslům [římských] autorit (naopak arcibiskup Lefebvre po letech vyjednávání s římskými autoritami, je – v soukromí – popsal jako „hady“). Je-li tedy tento skrytý příběh pravdivý, a jestliže biskup Fellay učiní špatné rozhodnutí, je FSSPX odsouzeno k záhubě. Co se stalo?
(pokračování příště)
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof