středa 13. listopadu 2013

Taoistické zázemí Jorgeho Bergoglia (2013)

 
Taoistické zázemí Jorgeho Bergoglia (2013)
Poznámka překladatele: Ačkoliv v úplnosti nesdílím závěry, které článek z představených fakt vyvozuje, ani bulvární formu, kterou končí, předkládám tento článek čtenářům právě pro fakta, jež obsahuje a která jsou dle mého názoru velmi závažná.
Atila Sinke Guimarães
Ve svém vydání z října 2013 představuje magazín TAO (Argentina) na své obálce fotku kardinála Bergoglia s taoistickým mnichem. Titulek vysvětluje fotku: „Liu Ming, východní lékař papeže Františka“. Věřím, že díky této fotce a popisku připravilo onlinové vydání Perfil [španělsky „Profil“] rozhovor s Mingem a vydalo jej pod titulem: „František bude žít do 140 let, říká čínský lékař“.
Informace o Františkovi v dnešním článku se zakládá na odpovědích, které Ming poskytl Perfilu. Shrnuji také data o taoismu z různých jiných zdrojů.
Ming je 45 letý taoistický mnich, který se před 10 lety přestěhoval z Číny do Argentiny. Osm let se staral o zdravotní problémy kardinála Bergoglia, než se stal papežem.
Taoismus v pilulkách
  • Mingovo náboženství-filozofie, taoismus, učí, že vesmír tvoří základní energie. Tao je jméno, které zároveň určuje tajemný původ vesmíru a řídící sílu, která je v něm přítomná za vším, co existuje. Vesmír je v cyklickém vývoji. Tao je imanentní v každém jednotlivci. Vše je ve vzájemném vztahu s touto univerzální energií k dosažení harmonie.
 
  • Tato energie má dvě formy, mužskou, černou, jang a ženskou, bílou, jin. Vzájemné působení těchto dvou energií údajně vytvořilo vše, co existuje.
  • Když jednotlivci žijí spontánně, následují harmonický proces evoluce a vše jde dobře. Když je někdo sebestředný a chce vnucovat svou vůli, objeví se pro tento tok energie překážka a nastane narušení tohoto procesu. Toto narušení může zapříčinit společenské či individuální problémy.
  • Přirozenost, spontaneita a prostota jsou pro člověka nepostradatelné, aby byl dokonale v souladu s univerzální energií Tao. Třemi základními „ctnostmi“ taoismu, také nazývanými „tři perly“ jsou soucit, mírnost a pokora.
  • Proto, když se u člověka projeví nějaká nemoc, taoistická medicína – bezprostřední důsledek tohoto náboženství-filozofie – si myslí, že tělesná fyzická porucha je zapříčiněna zablokováním univerzální energie Tao, která by měla přirozeně plynout skrze daného člověka. Dá-li osoba volný průběh této imanentní síle ve své duši, ta obnoví narušenou energetickou rovnováhu a obnoví zdraví nemocného orgánu.
  • Spolu s astrologií, věštěním a medicínou vyvinul taoismus praktiky k dosažení dlouhého života a dokonce i nesmrtelnosti. Tyto praktiky jsou povětšinou předávány ústně a nejsou [zaznamenány] v knihách.
Bergoglio „zázračně“ vyléčený Mingem
Kardinál z Buenos Aires míval mnoho zdravotních problémů. Byl diabetikem, měl operaci žlučníku a neustálé jaterní problémy. Mimoto měl operaci plic a vážné srdeční problémy. Tým lékařů, kteří jej vyšetřili, mu naordinoval operaci srdce, jakmile to bude možné. Jorge Bergoglio bral léky na všechny tyto problémy.
Taoistický mnich Liu Ming ve své kanceláři v Buenos Aires
V této kritické situaci uslyšel o taoistickém mnichovi Liu Mingovi díky knězi, který byl jedním z jeho klientů. Jorge zavolal Mingovi a řekl: „Rád bych si domluvil nějaké medicínské konzultace“. Ming jej zašel navštívit do katedrály a, krátce řečeno, tento taoistický mnich tam [pak] docházel třikrát týdně. To bylo v roce 2004. Postupně bylo potřeba méně návštěv. Po třech letech vídal Ming Bergoglia pouze každé tři týdny.
Léčba spočívala v akupunkturních sezeních a masážích dle postupů taoistické medicíny. Ming vysvětluje: „Vždy říkám, že s čínskou medicínou můžete žít 140 let. Máme dva světy: vnější a vnitřní. Tradiční medicína se dívá na vnější, ale nepřemýšlí o tom, že ve svém vlastním těle máme řešení pro vše. A to je vnitřní svět.“
Mnich aplikoval své taoistické vědění na Bergoglia, který byl vyléčen ze svého srdečního problému a všech nemocí, které měl. Přestal brát všechny své léky a dnes zůstává zdravý, protože aplikuje, co se naučil od tohoto mnicha.
Pokud jde o působivé vyléčení Bergogliova srdce, Ming vysvětluje: „Bylo to v roce 2005, kdy nadcházela nová volba papeže. Lékaři chtěli, aby podstoupil operaci, ale on ji nechtěl. Prostřednictvím mé léčby začala jeho krev lépe obíhat v arteriích – které byly zablokované. Vše, co jsem udělal, bylo, že jsem přesměroval energii těla. Poté, měl [Bergoglio] ve mě plnou důvěru. Jeho lékaři, všichni pyšní, se trochu rozzlobili, kromě jedné lékařky, která sem přišla, aby se se mnou naučila čínskou medicínu. Je jí Graciela Rodriguezová.
Bergogliovo poslání v novém taoistickém cyklu
Reportér se zeptal: „Povídali jste si o východní filozofii? Zajímal se o ní?“ Ming odpověděl: „Ano, vyměnili jsme si knihy. On mi dal například I Ching (neboli Knihu změn) ve španělštině. Používám ji, když učím kurzy v Buenos Aires.“
Nahoře bůh, který je v taoismu adorován jako vtělení nejvyšší čistoty...
Ming o Bergogliovi ještě řekl: „On je velmi silná, zdravá osoba, která ví, jak naplnit své poslání. Na konci roku 2012 započal na tomto světě nový cyklus. To se děje každých 8000 let. Tento svět je hrozný, ale přijde lepší a skutečnost, že Bergoglio je papežem, má s touto pozitivní změnou souvislost.“
Tazatel se zeptal: „Věříte, že to zvládne?“
Mnich odpověděl: „Určitě, on je někým, kdo má obtížný úkol vést mnoho lidí, ale činí to bez ega a to se nalézá zřídka. Jsme posláni [na misi], nejsme vlastníky. Nejsme ničím, než jedním okamžikem na zemi a před tím musíme mít úctu. Bergoglio [v tomto ohledu] přemýšlí velice jasně, je velkým moudrým mužem, jako v čínské kultuře.“
Ming řekl, že mu František telefonoval 8. září 2013 z Vatikánu: „Doktor Liu Ming? Doktor Liu Ming? Hovoří Jorge. Papež František...“ Protože František věděl, že Ming plánuje cestovat do Číny, požádal jej, aby se za ním cestou zastavil na návštěvu ve Vatikánu. Ming s tím souhlasil.
Spojující body
Třeba nám toto spojení papeže Františka s taoistickou medicínou-filozofií-náboženstvím může dát klíč k lepšímu pochopení mnoha jeho novot v řeči i činech.
Když František prohlásil, že „uctívá Boha, ale nikoliv katolického Boha,“ nemluvil skrytě o Tao, čínském bohu údajně imanentním ve všech jedincích, který se ztotožňuje s energií vesmíru?
Dává během těchto prvních sedmi měsíců svého pontifikátu volnou vládu své spontaneitě – tak nepatřičné pro Nejvyššího pontifika – aby praktikoval jeden ze základních požadavků taoismu? Jsou jeho dobře propagovaná prostota a pokora praktikovány v následování „ctností“ taoismu spíše než katolických ctností?
Vznáším tyto eventuality nikoliv proto, že jsou nezbytné, aby mě přesvědčily, že František je revolucionář. Věřím, že je revolucionář, protože, pokud mohu vidět, chce zničit katolickou Církev, jakou vždy byla do Druhého vatikánského koncilu. Jeho základními principy jsou principy progresivismu, které ovládly Církev od doby Jana XXIII. proto jsem přesvědčen, že je František naprostým progresivistou. Nicméně je odhalující, že tento progresivistický papež má takovéto důvěrné vztahy s taoismem.
Duch Svatý nás v Písmu sv. učí, že omnes dii gentium daemonia, všichni bohové pohanů jsou démoni (Ž 95:5). Na základě toho můžeme v zásadě říci, že tento filozofický hovor o imanenci Tao v něčí duši se dá prostě přeložit jako ďábelská posedlost něčí duše.
Bergoglio proto, jak se zdá, má velmi dobrý vztah se svým „nekatolickým bohem“, který jej obývá. Za takovýchto okolností byl „zázračně“ vyléčen taoistickým mnichem skrze jeho ďábelskou magii.
Spojujeme poslední bod: Není možné, že přitažlivý upřený pohled, který František vykazuje při některých příležitostech, odráží přítomnost jeho ďábelského Tao přítele, který tam je, dobře usazený v jeho duši a který řídí představení?
Abych pomohl svým americkým čtenářům pochopit přitažlivé odrazy v jeho upřených pohledech, sestavil jsem (viz níže) dohromady upřené pohledy mnoha osobností, které, jak věřím, mají tento druh upřeného pohledu. Čtenáři je mohou pečlivě analyzovat, porovnat jeden s druhým, aby viděli, který je démoničtější, a pak kliknout dolů, aby viděli, komu každý z těchto upřených pohledů patří.
 Abyste věděli, komu tyto upřené pohledy patří, klikněte sem.
Překlad: D. Grof