sobota 7. prosince 2013

Komentář Eleison CCCXXXIV - Transatlantický Odpor (2013)

Komentář Eleison CCCXXXIV – Transatlantický Odpor (2013)
(334)
7. prosince 2013
TRANSATLANTICKÝ ODPOR
Z pozdně podzimní cesty, kterou jsem podniknul po střediscích katolického Odporu v Kanadě, Spojených státech a Mexiku, se zdá, že Odpor může být slabý početně, je však silný ve Víře, což znamená, že má určitě budoucnost. Znovu se opakuje příběh věrného zbytku. U Boha se počítá kvalita, nikoliv kvantita.
Québec, kdysi nejkatoličtější provincie Kanady, byl zdevastován Druhým vatikánským koncilem, ale po koncilu vybudovalo Bratrstvo sv. Pia X. významná tradiční střediska v Montrealu a v Lévisu poblíž města Québec. V Lévisu jsou nyní tradicionalisté rozděleni, protože duše silné ve Víře se postavily proti nebezpečné změně kurzu Bratrstva k Novocírkvi. Rozdělení mezi tradicionalisty je velkou ostudou, Víra však musí být na prvním místě, jak chápou duše, kterým je dána milost přidat se k Odporu. Ten má budoucnost, kterou Novocírkev nemá.
Hlavním zájmem pro budoucnost Odporu v USA je iniciativa semináře P. Josepha Pfeiffera v Kentucky, jenž měl šest seminaristů, když jsem jím na začátku listopadu projížděl. Obdivuji skutečnost, že P. Pfeiffer počítá pro současné duševně vyšinuté poměry s odlišným typem kněžské formace. Protože jsou po celých USA připraveny internační tábory pro jakékoliv „rebely“, kteří budou vážně odporovat Novému světovému řádu, chápu, že se přemýšlí o tom, aby se budoucí kněží přiměli zpaměti naučit katechismus a dějiny Bible, jak se píší pro děti! Neboť vyprodukovaly klasické semináře Bratrstva mnoho kněží dost silných ve Víře, kteří by chápali potřeby Odporu? Kolik „dobrých“ kněží, stejně jako po Druhém vatikánském koncilu, prostě jen jde s davem.
V Texasu jsem měl proslov na setkání pravicových patriotů, kteří se po mnoho let sdružovali kolem časopisu Spotlight, nyní American Free Press, aby hájili svou zemi před antipatrioty. Určitě nejsou všichni katolíky, chápou však, že v jejich národní politice existuje vážný problém. V každém případě pozorně naslouchali argumentu, že politika je jen přesahem z náboženství, nebo jeho nedostatkem, a že jediným řešením je návrat ke katolicismu.
V severním Mexiku buduje bývalý kněz FSSPX z Chile P. René Trincado vzkvétající kaple Odporu, které jsem navštívil v Chihuahua a Saltillu, a vypadá to, že další velké středisko Odporu se brzy objeví v Guadalajaře, významném městě, které bylo střediskem proslulého katolického povstání Cristeros ve 20. letech 20. století. Odpor je vlastně neorganizovaným a spontánním povstáním tradičních katolíků po celém světě. Jejich smysl pro Víru instinktivně reaguje na změnu směřování ke konvenční Církvi, které se jim vnucuje ze strany vedení Bratrstva. Jednota v návratu k této Novocírkvi je jednotou v sebevraždě Víry.
Mou poslední zastávkou bylo Mexico City, dějiště proslulého dobytí Mexika Hernánem Cortésem v rocen 1521. Proslulost si ještě více zasluhuje zázračné duchovní dobytí této země Pannou Marií skrze její zjevení v Guadalupe o deset let později, čímž byla stvořena zbrusu nová katolická země. Dodneška její svatyně přitahuje miliony poutníků a stejná intuice Víry umožňuje dalšímu bývalému knězi FSSPX P. Hugu Ruizovi začít v hlavním městě svého národa budovat to, co se jistě stane významným střediskem Odporu.
Stručně, svět se může vrhat do chaosu a konvenční FSSPX se může vzdávat úsilí odporovat tomuto vrhání se, zbytek duší si však uvědomuje, co se děje, a podnikají krok k uchování Víry. Ta se může skrýt, ale nezahyne.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof