sobota 20. dubna 2013

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCI (2013)

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCI (2013)
(301)
20. dubna 2013
VZRŮSTAJÍCÍ ODPOR
Další třítýdenní cesta po západní straně Atlantského oceánu mi dala pochopit, že odpor vůči pádu Bratrstva sv. Pia X. do náručí odpadlického Říma vzrůstá, více v kvalitě než v kvantitě (katolická kvantita však následuje katolickou kvalitu a nikoliv naopak). Tradicionalisté byli úmyslně drženi v nevědomí ohledně toho, co se děje mezi Bratrstvem a Římem, jakmile však zjišťují, jak je pravé katolické náboženství ohrožováno, mnoho dobrých lidí reaguje s vážností a odhodlaností.
Nejprve jsem navštívil komunitu asi tuctu řeholníků P. Jahira v severní Brazílii za městem Salvador, kde byl P. Jahir mnoho let farním knězem. Protože opustil novocírkev, vidí situaci novobratrstva velice jasně. Založil svou vlastní komunitu v pravé Víře a je snadné si představit, jak se několik z jeho mužů stane za pár let statečnými kněžími, kteří budou udržovat Víru. Jednomu z nich jsem udělil tonzuru a první dvě nižší svěcení a pak jsem zamířil na jih, abych navštívil dalšího brazilského kněze, který se stává známým pro své věrné přilnutí k Tradici, jak ji chápal arcibiskup Lefebvre.
Benediktin Dom Thomas je převorem kláštera v horách poblíž Nova Friburgo za Rio de Janeirem. Ten byl založen v 80. letech 20. století Domem Gérardem jako odnož tradičního benediktinského kláštera, který Dom Gérard založil také ve Francii v 70. letech 20. století s povzbuzením a podporou arcibiskupa Lefebvra. Když však v roce 1988 arcibiskup vysvětil biskupy, Dom Gérard se s ním rozešel, vzal svůj klášter do novocírkve a přeplul oceán, aby totéž učinil s brazilským klášterem.
Zde narazil na odpor Doma Thomase, který byl ještě mladým mnichem, jenž se však, než se stal mnichem, hluboce přiučil u známého brazilského katolického laika Gustava Corçâa ohledně špatnosti novocírkve. S pomocí dobrých laiků a s podporou arcibiskupa Lefebvra se Dom Thomas postavil Domu Gérardovi a zachránil klášter pro Tradici. S takovým střetem za sebou není překvapivé, že Dom Thomas také velmi jasně vidí situaci novocírkve i novobratrstva. Ve stanu postaveném vně malého klášterního kostela pro dodatečné návštěvníky obřadů svatého týdne jsme s pár kněžími ale se vším podstatným celebrovali svěcení svatých olejů na Zelený čtvrtek. Ty nyní může klášter tento rok dodávat kněžím, zvláště těm, jimž by mohl být přísun ze strany novobratrstva zastaven.
Pak jsem letěl na sever, abych navštívil tři další střediska Odporu, která se rozbíhají v USA díky statečným otcům Josephu Pfeifferovi a Davidu Hewkovi. Poblíž Connecticutu, v New Jersey a v Minnesotě jsem mohl udělit biřmování a přednášet katolíkům podezřívavým vůči tomu, co se děje v novobratrstvu. Měli dobré otázky, které si zasluhovaly pravdivé odpovědi.
Dobré zprávy pro dobrodince v Evropě: Iniciativa sv. Marcela má konečně RIB a IBAN založené ve Francii k usnadnění darů Iniciativě sv. Marcela v eurech. Pro bankovní převod ve Francii použijte následující RIB: 20041 01012 6704149J033 09; mimo Francii použijte následující IBAN: FR85 2004 1010 1267 04149J03 309. Iniciativa sv. Marcela byla právě schopna poskytnout malou, podstatnou, velice potřebnou pomoc klášteru Doma Thomase. Děkuje všem, kteří jste na Iniciativu přispěli.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof