středa 22. března 2023

Zpětné ohlédnutí za snětím exkomunikací (2023)

 

Zpětné ohlédnutí za snětím exkomunikací (2023)

Drazí věřící,

zde je možné vysvětlení, proč FSSPX nemá žádné nové biskupy.

Bůh vám žehnej

P. MacDonald

***

Biskup Williamson učí, že pokud jde o dohodu mezi FSSPX a Římem, klíčovou otázkou je, kdo bude nadále jmenovat biskupy FSSPX. (1)

Jeho Excelence pokračuje: „Dějiny katolické Církve jsou posety příklady boje mezi přáteli a nepřáteli Boha – obvykle Církve resp. státu – o kontrolu nad tím, kdo bude jmenovat katolické biskupy. Protože, jak každý inteligentní přítel nebo nepřítel Církve dobře ví, biskupové jsou klíčem k její budoucnosti. Jak říkával arcibiskup Lefebvre, navzdory celému dnešnímu demokratickému nesmyslu, jsou to biskupové, kteří formují katolický lid a nikoliv lid, který formuje biskupy.

Arcibiskup Lefebvre i kardinál Ratzinger tomu oba dobře rozuměli. Tento prohnaný kardinál skoro vyrval arcibiskupovi kontrolu nad jmenováním biskupů FSSPX, ale díky Boží milosti si arcibiskup uvědomil, že nemůže tomuto kardinálovi věřit a za asistence biskupa de Castro Mayera vysvětil své čtyři kněze na biskupy při „Operaci přežití“ a odmítnul představu, že by byl exkomunikován. „Jsme přesvědčení, že všechna tato obvinění vůči nám, všechny tresty vůči nám, jsou neplatné, naprosto neplatné, a my jim nevěnujeme žádnou pozornost.“ (2)

FSSPX toto arcibiskupovo tvrzení vysvětlilo v brožuře Ani schizmatičtí, ani exkomunikovaní.

O dvacet let později biskup Fellay rozhodnul, že tyto neplatné exkomunikace se staly platnými. Byl tedy exkomunikovaný (3) a vně viditelné Církve (4).

Kardinál Ratzinger nikdy nepřiznal, že ho arcibiskup Lefebvre překonal, a jako papež Benedikt XVI. byl stále odhodlán kontrolovat jmenování biskupů FSSPX. Jednou z předběžných podmínek nastavených pro přijetí FSSPX do viditelné Církve bylo, že papež Benedikt XVI. sejme exkomunikace ze čtyř biskupů FSSPX.

FSSPX se modlilo, aby se to stalo a radovalo se, když papež Benedikt XVI. tyto exkomunikace sňal. FSSPX vyjádřilo vděk papeži za jeho dobrou vůli a velkorysost.

Takřka o patnáct let později teď FSSPX znásobilo vazby s touto „viditelnou Církví“. Jeho biskupové jsou starší a zdraví některých z nich se zhoršilo. Věřící přemýšlí nad tím, proč nepřicházejí žádní noví biskupové. FSSPX samo sebe zahnalo do kouta. Tím, že požádalo o snětí těchto neplatných exkomunikací, určitě došlo k dohodě, přinejmenším implicitní, že znovu nevysvětí biskupy bez souhlasu Říma. Učinit to by byla velká nevděčnost vůči papeži Benediktovi XVI. a byli by znovu exkomunikováni.

Arcibiskup Lefebvre během svého života vyhrál bitvy s Římem, ale jeho nástupci nebyli bojovníci, jakým byl on, a neviděli klamy prohnaného Benedikta/Ratzingera, který jim vyrval kontrolu nad FSSPX a vyhrál válku. A teď papež František nebo jeho nástupce vyberou příštího biskupa FSSPX. Tento biskup bude formovat kněze a věřící a nakonec je integruje do koncilní církve. Nejspíše přijde jen tlumený protest, protože věřící se čím dál víc přizpůsobují konciliarismu.

P. Edward F. MacDonald

16. března 2023, Oxley, Austrálie

Sv. Pie X., oroduj za nás.

Sv. Kosmo a Damiáne, orodujte za nás.

 

Poznámky

1) Komentář Eleison č. 116, 26. září 2009

2) https://sspx.org/en/1988-episcopal-consecrations-sermon

3) Je zajímavé, že nepřestal sloužit mši.

4) Z katechismu víme, že VIDITELNÁ není známkou Církve, ani to není atributem Církve. Podstatné je být tam, kde jsou čtyři známky – jedna, svatá, všeobecná a apoštolská. Viditelnost je dobrá, ale nikoliv podstatná.  A pokud to, co se jeví být viditelnou Církví, nemá tyto čtyři známky, je to anathema.

Zdroj: CathInfo

Překlad: D. Grof