neděle 5. března 2023

Komentář Eleison DCCCXVI – Ekonomika je nejdůležitější? (2023)

 

Komentář Eleison DCCCXVI – Ekonomika je nejdůležitější? (2023)

(816)

4. března 2023

EKONOMIKA JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?   

Navzdory jedinému oficiálnímu narativu, který je v dnešním lživém světě přijatelný, podle nějž byl Adolf Hitler vtěleným ďáblem a pouze  nacisté byli zodpovědní za všechny válečné zločiny druhé světové války, jen málo lidí popírá, že mezi rokem 1933, kdy se nacisté dostali k moci, a rokem 1939, kdy vypukla druhá světová válka, došlo v Německu ke značnému ekonomickému obrození ku prospěchu celého německého národa. Nepochybně to bylo z velké části díky tomu, že Německo na několik let uniklo z pevného ekonomického sevření mezinárodních banksterů, jež mají takřka nad všemi národy světa. S pomocí něj uvalují lichvářské dluhy, aby tyto národy udrželi pod svou politickou kontrolou. Ve skutečnosti jedním hlavním motivem, aby stejní banksteři zorganizovali druhou světovou válku, bylo to, aby se Německu zabránilo natrvalo uniknout z pod jejich kontroly. A poté, co bylo Německo v roce 1945 rozdrceno, byla tato kontrola okamžitě obnovena.

Jedním ekonomem, který pracoval na tomto dočasném úniku před Pány peněz, byl vysoce postavený, ale málo známý člen nacistické strany, technický inženýr, který se stal ekonomem, Gottfried Feder (1883­-1941). Ve výňatku z Manifestu, který napsal v roce 1919, je zajímavé sledovat sílu i slabost toho, jak analyzoval problémy, jímž čelí moderní národ chycený mezi kapitalismem a komunismem. Zde je onen výňatek:

Naším největším společenským úkolem je zrušení úrokového otroctví. Tato odpovědnost za zrušení úrokového otroctví ční nad všemi ostatními problémy dneška. Je to jediné řešení největšího problému naší doby. Zničení úrokového otroctví je nejdůležitějším mravním imperativem ve společenských podmínkách. Ve své obecné důležitosti dalece převyšuje všechny otázky, je to jediná cesta ven ze strašného zmatení doby. Zrušení úrokového otroctví nás zachrání od ultrakapitalistické nadvlády, zatímco se vyhneme komunistickému zničení lidského ducha i kapitalistické degradaci práce. Zrušení úrokového otroctví otevírá cestu skutečně sociální ekonomii tím, že nás osvobozuje od zdrcující nadvlády peněz. Otevírá cestu ke státu založenému na tvořivé práci a ryzím výkonu.

Na ekonomické úrovni Feder určitě trefil hřebíček na hlavičku. Banksteři díky kontrole peněz a zvláště díky úrokovému otroctví, které je moderní formou zavrženíhodné lichvy, úspěšně vybudovali svou celosvětovou nadvládu, která je na cestě k tomu, aby celému lidstvu vnutila svou celosvětovou tyranii, Nový světový řád. Na úrovni politiky Feder také jasně vidí nedostatečnost komunismu i kapitalismu vyřešit společenské problémy moderního národa, a čestný pozorovatel Třetí říše v letech vedoucích ke druhé světové válce musí připustit, že nacisté otevřeli novou cestu pro další země v naší době a ukázali, jak budovat „stát založený na tvořivé práci a ryzím výkonu“. Jakmile však vypukla válka, byl všechen takový výkon pohřben pod hanbou nakupenou na Německo po celém světě, aby byla zcela diskreditována samotná idea „zrušení úrokového otroctví“. Přesto to byla dočasná úleva od tohoto otroctví, která hrála velkou roli při oněch výkonech.

Co se stalo k potlačení pravdy? Stalo se to, že skutečný německý problém nebyl ani ekonomický ani politický, ale náboženský. Luther (1483-1546) rozbil Německo na dvě části a podkopal katolickou Církev bezprostředně na severu a východě Německa díky protestantismu a za dlouhou dobu i na jihu a západě díky liberalismu, který jeho protestantismus umožnil. Aby sjednotil Německo, musel Hitler překlenout náboženství a spolehnout se na vlasteneckou politiku. Snažit se však vyléčit bezbožnost ještě větší bezbožností je jako snažit se uhasit oheň tím, že na něj budu lít benzín. I to nejlepší z vlastenectví či ekonomiky je bezmocné k léčbě ztráty náboženství. Přečtěte si teď znovu odstavec s Federovými slovy výše a podívejte se, jak důrazně opakuje nejvyšší důležitost ekonomického problému. Není divu, že on, nacisté a Hitler nepřinesli spásu své zemi, ale její zničení, stejné jako je tomu na dnešní Ukrajině. Bůh nestrpí posměchu (Gal., VI, 7).

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof