sobota 18. března 2023

Komentář Eleison DCCCXVIII – Povzbudivé úvahy (2023)

 

Komentář Eleison DCCCXVIII – Povzbudivé úvahy (2023)

(818)

18. března 2023

POVZBUDIVÉ ÚVAHY   

P. Chad Ripperger je katolický kněz a exorcista s mnohaletou dobrou pověstí v denverské arcidiecézi v USA a stále nebyl odvolán navzdory skutečnosti, že z kazatelny říká mnohé pravdivé věci. Novocírkev musí toužit po tom, aby ho odvolala, jako to v posledních letech učinila s mnoha dobrými kněžími po celém světě. Neodvažuje se toho však možná proto, že on zná příliš mnoho jejich skrytých tajemství. Ať je tomu jakkoliv, níže naleznete upravený souhrn mnoha témat, která nadnesl v kázání s názvem „O stavu zla ve světě“, jež je dostupné na youtube, pokud již také nebylo odstraněno. Předkládáme problém v Církvi a ve světě dle P. Rippergera a pak jeho řešení.

V Církvi: Převzetí oficiální Církve ze strany modernistů v 60. letech 20. století se ukázalo jako naprostá pohroma. Druhý vatikánský koncil však oficiálně zůstává velkým „neviditelným“ tématem, které není žádnému knězi dovoleno zmiňovat, aniž by vážně riskoval, že bude „odvolán“ nebo připraven o postavení či aktivity v Novocírkvi (toto není termín P. Rippergera, ten by ji spíše nazval „Hlubokou církví“). Zde jsou modernisté ještě drakoničtější, protože ztratili argumenty a zůstává jim zde jen síla, pomocí které chtějí tuto pohromu nacpat katolíkům do krku. Církev se nachází v režimu přežití a stále se zmenšuje, a pokud se věci vyvinou opravdu ošklivě, vzdá se ještě víc katolíků. To, že jsou vysocí duchovní pozitivně špatní, se prokazuje prostřednictvím jejich plodů, které neustále zvětšují poškození, které se děje Církvi. Vlastní slova Našeho Pána k apoštolům: „Jděte tedy, učte všechny národy…“ (Mt. XXVIII, 19) jasně naznačují, že stát nemá nad Církví ani její naukou žádnou moc, přesto se koncilní biskupové ohýbají před státními autoritami, jako to učinili při podvodné covidové pandemii, a mlčí dokonce i k hrůzám jako je transgender a ponechávají laiky bez vedení, pokud jde o spásu duše. Výsledkem je, že se katolíci chovají přesně jako nekatolíci a už se nedají odlišit od světa. Jestliže však 98 % laiků nadále praktikuje antikoncepci, jak zjistil výzkum před třiceti lety, s tichým souhlasem biskupů a kněží, pak může Bůh katolíkům docela dobře odejmout jejich duchovní dary a dát je jiným, kteří si je zasluhují více, a tito laici mohou dokonce ztratit i své dobré kněze. Špatní kněží mohou být zvláštním trestem od Boha.

Ve státě: Všech čtyř hříchů, o nichž Církev učila, že volají do nebe o pomstu, je nespočet! Úmyslnou vraždu vidíme v potratech, eutanázii a v kultuře smrti. Zkracování mzdy dělníkům se vyskytuje v nepřiměřeném vládním zdanění, které je mnohem větší než biblický desátek neboli jedna desetina jejich příjmu. Pokud jde o sodomii, dokonce ani v Sodomě nebylo manželství stejného pohlaví stavěno na odiv a propagováno tak, jako dnes. A nakonec, příklad utiskování chudých může být vidět v tom, jak komunismus všude eliminuje střední třídu. Zde Hluboký stát ukazuje svou kontrolu, která může během dvou týdnů vyřadit světovou ekonomiku a účinně umlčet všechny, kteří mluví pravdu, stejně jako v paralelní Hluboké církvi či Novocírkvi. Naši domnělí političtí vůdci jsou pouhými loutkami zla, ale jeho současné vítězství může znamenat pouze to, že se blíží vítězství dobra. Pokud se mohou naplnit zlé předpovědi, mohou se naplnit i ty dobré…

Dobré zprávy P. Rippergera: Ve Fatimě Naše Paní slíbila období míru a nesrovnale slavné vítězství Církve. Už vidíme předběžné milosti připravující na milosti, které přijdou. Démoni vědí, že přichází jejich čas, kdy Bůh řekne: „Dost!“ Mnozí mladší duchovní jsou katoličtější než ti starší. Vlády lidi nepřesvědčují, ale cpou nám zlo do krku. Mnozí mladí kněží chtějí katolickou nauku, liturgii a pravdu. Starší generace, ukotvená v revolučních 60. letech, vymírá. Čím víc bude utrpení odvolaných a umlčených kněží, tím budou pravověrnější. Mnozí mladí sezdaní lidé mají opět velké rodiny. Věci se pomalu mění. Zbytek bude pevnější. Ti, kteří vytrvají během pronásledování, půjdou v nebi vysoko. Trpět je znamením Boží přízně. Naše Paní řekla, že až se bude zdát, že komunismus zvítězil, tehdy Bůh zasáhne. Následující Trest bude pro naše posvěcení. Musíme se soustředit na Boha a pokoj a radost budou naše.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof