středa 15. března 2023

Jste duchovně připraveni na jadernou válku? (2022)

 

Jste duchovně připraveni na jadernou válku? (2022)

John Horvat II

18. října 2022Větry války dují a hrozí, že konflikt na Ukrajině se rozšíří na celou Evropu a dokonce i Ameriku. Hodně se mluví o jaderné válce – od kubánské krize v roce 1962 nikdy nebyla možnost, že propukne, tak pravděpodobná.

Amerika by mohla být brzy napadena jadernými zbraněmi. Co by měl z katolické perspektivy člověk udělat?

Příprava na válku

Nejlogičtější otázkou, kterou by si američtí katolíci měli položit je, zda jsou připraveni na válku. I pokud válka nepřijde, je nejprozíravější věcí se připravit. Nepřipravit se má velmi vážné důsledky.

Mluvit o jaderné válce šokuje cit národa, jehož přirozený optimismus dává přednost tomu, nemluvit o takových věcech. Amerika je dlouho požehnaná tím, že má na své půdě mír. Mnozí lidé se domnívají, že tomu tak bude vždy. Jiní jsou v pokušení před tímto problémem utíkat a upřednostňují nad tím nepřemýšlet a nepřipravovat se, dokud je čas.

Navzdory zbožným přáním však pohroma může udeřit náhle. Katolíci si musí tyto nepříjemné otázky klást. V sázce je hodně.

Stanovení priorit – péče o duchovní potřeby

Další otázkou je, jak se připravit. Jaká opatření by se měla udělat, abychom se připravili nejlépe? Když udeří jaderná válka, existuje mnoho potřeb. Některé lze předvídat, ale mnohé další jsou nepředvídatelné.

Nejlepším plánem je připravit se nejprve na nejnaléhavější potřeby a teprve následně na další. Když si stanovíme priority, můžeme se do velké míry vyhnout úzkosti.

Největší potřeby jsou pro katolíka duchovní potřeby. Prvotní příprava především musí zahrnovat to, že si člověk dá do pořádku duchovní život. Největší přípravná operace není materiální a případně zahrnující velké výdaje. Je to příprava duchovní a tudíž zdarma přístupná každému.

Zachovat si stav milosti

Největší výzvou duchovního života je zachovat si stav milosti, pomocí něhož člověk zůstává v přátelství s Bohem díky tomu, že je bez smrtelného hříchu. Pak bez ohledu na to, co se stane, je zajištěna věčná spása člověka, i když třeba s časem stráveným v očistci.

Proto, když se rýsuje jaderná válka, je nejlepší přípravou dobrá zpověď. Katolíci by měli provést dobré a důkladné zpytování svědomí, takže když jim bude odpuštěno, mohou mít pokoj mysli potřebný ke zvládnutí extrémních materiálních výzev, jímž budou čelit ve válce.

Nestačí však se v předtuše konfliktu vyzpovídat. Nebezpečné časy uvádějí lidi do nebezpečí a oni upadají do hříchu. Když se blížila druhá světová válka, svatý Maxmilián Kolbe doporučoval polským věřícím, aby si jako část přípravy nachystali zvláštní duchovní zbraň. Spočívá v tom, že víte, co dělat v chaotické době, kdy není dostupný kněz a svatá zpověď. Je potřeba vědět, jak provést akt dokonalé lítosti, abyste se vrátili do stavu milosti.

Zlatý klíč

Každý katolický prepper musí mít po ruce tento „zlatý klíč“. Katolický autor dp. J. Von Den Driesch ve své brožuře The Gold Key to Paradise: Perfect Contrition (Zlatý klíč k ráji: Dokonalá lítost) předkládá to, co nazývá klíčem pro zoufalé situace, který vám „díky milosti Boží otevře nebe“.

Církev učí, že životně  důležitou částí zpovědi je pro kajícníka to, aby měl lítost, která je „bolestí duše a nenávistí ke spáchaným hříchům“. Tato lítost může být nedokonalá, když hříšníci litují svých hříchů ze strachu „ze ztráty nebe a kvůli bolestem pekla“. Tato nedokonalá lítost postačuje ve zpovědnici, kde kněz udělí rozhřešení.

Když však není dostupná zpověď, je potřeba lepší lítost, kterou by měl katolík použít.

Dokonalá lítost

Dokonalá lítost je žal nad vlastními hříchy a nenávist k nim nikoliv ze strachu, ale kvůli dokonalé lásce k Bohu. Kajícník nemiluje kvůli dobrodiní, které získá, ale proto, že Bůh je nekonečně dokonalý, krásný a dobrý. Zasluhuje si všechnu lásku mimo všechna dobrodiní, která může dát, nebo tresty, které může uložit.

Zlatý klíč spočívá v tom, že v sobě podnítím stav intenzivní lítosti. Církev učí, že se díky tomuto aktu odpouští hříchy (i když by se měly později vyznat ve zpovědnici). Kajícník musí vroucně prosit Boha o tuto velkou milost lítosti z lásky k Němu. Hříšník může s velkým zápalem opakovat onu část kajícího aktu, která ohlašuje tuto lítost za hřích tím, že prohlašuje: „ale především proto, že jsem urazil Tebe svého Boha, který jsi vším Dobrem a zasluhuješ si veškerou mou lásku“.

Akt dokonalé lítosti je obtížnější než nedokonalá lítost potřebná pro zpověď, ačkoliv jeho účinky jsou stejné. V čase nebezpečí může hříšník znovu získat stav milosti a přátelství s Bohem, když použije tento zlatý klíč.

Kde jsou kázání?

Existují samozřejmě i další prostředky duchovní přípravy pro katolíky v časech jaderné války. Tento první je však dobrým začátkem. Duše, která je v míru s Bohem, je schopná čelit utrpení a zvládnout nepřízeň osudu. Prosby takových duší budou lépe vyslyšeny. Toto je bezpečná příprava, která duším prospěje bez ohledu na to, co se stane.

Ke zlatému klíči se musí přidat zlatý meč ve formě růžence, což je nejmocnější zbraň v době krize. Církev má mnoho prospěšných věcí pro dobu zkoušek, jež by katolíci měli použít.

Katolíci si také mohou a měli by si zabezpečit rozumné materiální potřeby, které vyžaduje stav nouze. Tyto prostředky však nejsou nejpodstatnější.

Hrozba jaderné války ohrožuje spásu mnoha duší. A proto by témata jako je zlatý klíč dokonalé lítosti měla být předmětem mnoha kázání, aby se stádo připravilo na nebezpečí, která jsou před ním. Další témata mohou zahrnovat účinnost růžence, účinky hříchu na společnost či reálnost Boží spravedlnosti. Bohužel je otevírá jen nemnoho kazatelů.

Toto tragické opomenutí je částí velké krize v Církvi, která zanechává katolíky tak nepřipravené vypořádat se se světem v chaosu.

Zdroj: The American Society for the Defense of TRADITION, FAMILY, AND PROPERTY

Překlad: D. Grof