čtvrtek 22. prosince 2022

Kristus klepe (2022)

Kristus klepe (2022)

 Hle, stojím u dveří a tluku,“ říká Pán Ježíš ve Zjevení sv. Jana.

Jak se tento obrázek, který umělecky znázorňuje Našeho Pána a Spasitele stojícího přede dveřmi bez kliky, vztahuje k Vánočním svátkům? Předkládá mocné a přesto jednoduché sdělení. Klika, která umožňuje naší svobodné vůli vpustit o těchto Vánocích Ježíška dovnitř našeho srdce, je uvnitř. Bůh se mohl rozhodnout přijít jinak, než jako děťátko narozené z Panny Marie. Mohl přijít jako mocný král, rozhodl se však dát nám dar svobodné vůle, čímž hrajeme velmi důležitou roli ve Vykoupení. A podle toho můžeme Ježíška přijmout nebo odmítnout, když svobodně otevřeme nebo zavřeme vnitřní kliku na dveřích svého srdce.

Do vlastního o těchto Vánocích Kristus přichází, stejně jako přišel první noc, kdy andělské hlasy zvěstovaly pastýřům Jeho příchod na pahorcích nad Betlémem. Stejně jako pastýři se můžeme rozhodnout odpovědět na Ježíšův příchod, nebo Jej jako hostinští poslat pryč a znovu slyšet ona tragická slova, která jsou zapsána: „A vlastní ho nepřijali.“

Odmítnutí Kristova největšího daru Sebe Sama – Vtěleného Slova, které se stalo Tělem – je odmítnutím Jeho eucharistické přítomnosti ve Svátosti oltářní. Je to dar, který překonává všechny ostatní – „Větší lásky nemá nikdo…“ Tento nejvyšší dar dal Bůh lidstvu před více než dvěma tisíci lety a stále nám tento dar propůjčuje ve Svém eucharistickém životě na našich oltářích.

Kristus klepe! Klika je uvnitř! Naše svobodná vůle může o těchto Vánocích otevřít dveře dovnitř do našeho srdce – a pokud to uděláme, naše radost bude neobyčejně veliká!

Zdroj: Servants of Jesus and Mary, Issue 63, December 2022

Překlad: D. Grof