sobota 17. prosince 2022

Komentář Eleison DCCCV – Kolabující Západ (2022)

Komentář Eleison DCCCV – Kolabující Západ (2022)

(805)

17. prosince 2022

KOLABUJÍCÍ ZÁPAD     

Jak se blíží Vánoce, světová scéna je temná. Co říká Náš Pán Svým apoštolům? „Na světě budete mít soužení, avšak důvěřujte, já jsem vítěz nad světem!“ (Jn. XVI, 33) S pomocí souhrnu níže, který je rozhovorem s jedním z nejlepších komentátorů objevujících se pravidelně na internetu, Gonzala Liry, si připomeňme, co to znamená, že je [Náš Pán] vítězem. Rozhovor je dostupný na youtube zde.

Západ balancuje na hraně kolapsu civilizace. Vstupujeme na temné území díky tomu, co se nám ohlašuje jako naše blízká budoucnost, například s věcmi jako jsou přicházející digitální měna a sociální kreditní systém. Francouzský prezident Macron vyhlásil konec „éry hojnosti“ a říká se nám, že každá krize bude „horší než předešlá“ a že ani nedojde k návratu ke „starému normálu“.

Po covidové krizí z roku 2020 nastoupila ukrajinská krize z roku 2022, v níž západní vůdci prakticky vyhlásili válku Rusku a Ukrajinu použili jako zástupný prostředek. Sankce byly navrženy tak, aby poškodily ruský lid a svrhly vládu v Kremlu. Ve své aroganci však tito vůdci nesprávně odhadli ruské hospodářství. Rusko nepotřebuje Západ. Jsou tu nyní jiní nákupčí ruského plynu. Západ ztratil svou dominantní pozici v globální ekonomice. Západem sankcionovaný vývoz ruského plynu byl přesměrován do Číny, Indie a Brazílie.

Sankce proti Rusku zrychlily nevyhnutelný ekonomický krach na Západě. Průmyslová základna Západu byla vytunelována. Příjmy lidí se prudce zmenšují. Náklady na palivo a jídlo stoupají. Protrpíme si další velkou hospodářskou krizi, jako byla ta ve 30. letech 20. století. Půjde o inflační krizi, jakou jsme v Evropě neviděli od doby Výmarské republiky v Německu. Tuto velkou hospodářskou krizi bude doprovázet nedostatek energie a jídla.

Existuje cesta ven z nadcházejícího zhroucení západních ekonomik? Jen, když se ukončí sankce. Západ je však ve vztahu k Rusku sevřen šílenstvím a psychózou. Převládla hysterie. Na Západě se teď zakořenila nenávist a nedůvěra k Rusku přiživovaná stálým opakováním propagandy a lží. Podvodná aféra „Russiagate“ prohlašuje Trumpa za „ruského agenta“ a „Putinovu loutku“. Jak se Západ vrátí od psychózy k racionální politice?

A jaká je odpověď západní politické třídy na společenský a ekonomický kolaps Evropy? Obviňování Putina. Energetická krize je „chybou Ruska“. Byl to však Západ, který z energie udělal zbraň a odstartoval sankční válku. I kdyby západní mocnosti nechtěly ukončit obchod, proč by v něm Rusko mělo pokračovat? Rusko nebude vyjednávat se Zelenského režimem, který je loutkou Západu. Slovu Západu se nedá po krachu Minských dohod věřit. Osudem Evropy je hlad, chlad a temno. Tato ztráta bude trvat po generace. (Od tohoto podzimního rozhovoru sama bývalá západní vůdkyně Angela Merkelová, německá kancléřka v letech 2005 až 2021, veřejně připustila, že dvě Minské dohody z let 2014 a 2015 byly západními vůdci podepsány jen, aby se pro Ukrajinu získal čas připravit se na válku. Proč by teď Rusko mělo věřit jakémukoliv pokusu z jejich strany vyjednávat?)

Zpět k Našemu Pánu: „Nepečujte tedy úzkostlivě“ o jídlo, pití nebo ošacení (nebo o světlo či vytápění), „ví zajisté váš Otec nebeský, že toho všeho potřebujete. Hledejte tedy nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a toto všechno bude vám přidáno!“ (Mt. VI, 32-33) Jestliže však, milí čtenáři, lidstvo opovrhuje samotnou Jeho existencí, natožpak Jeho královstvím a spravedlností, co může očekávat? Viz Mt. VII, 26-27

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof