středa 30. listopadu 2022

Proč se Bůh zlobí na lidstvo? (2022)

Proč se Bůh zlobí na lidstvo? (2022)

Tento článek je upraveným výňatkem z přednášky, kterou pronesl P. Kramer v březnu 2015 v Corku v Irsku, kde jej doprovázel P. Gruner, a společně v Irsku propagovali naléhavé fatimské poselství. Přátelství P. Kramera a P. Grunera začalo v době, kdy byli seminaristy v Římě. Bylo příhodné, že P. Kramer doprovázel P. Grunera na jeho poslední cestě při obraně Víry a propagaci fatimského poselství krátce před tím, než vzal Bůh 29. dubna 2015 P. Grunera domů.

***

P. Paul Kramer

Když byl v listopadu 1984 zveřejněn rozhovor kardinála Josepha Ratzingera o fatimském tajemství, řekl: „Třetí tajemství nic nepřidává …pokud jde o to, co je odvozeno ze Zjevení.“ Také řekl: „Věci obsažené v tomto třetím tajemství odpovídají tomu, co bylo ohlášeno v Písmu svatém.“ Naše Paní Fatimská varovala, že hříšné lidstvo nadále uráží Boha a že Bůh nevídaným způsobem potrestá celý svět. Řekla: „Různé národy budou vyhlazeny.“

V Písmu svatém čteme slova, která z hebrejštiny přeložil svatý Jeroným: „Pronárody zmizí z jeho země.“ Všemohoucí Bůh zde hrozí vyhlazením národů, které se bouří proti Jeho autoritě.

Bůh je Stvořitel, protože nás učinil, učinil tento svět a učinil vše v něm. A ve Své nekonečné dokonalosti stanovil Věčný zákon. On nás učinil, a proto je – v nejdokonalejším smyslu – Naším Otcem. Dlužíme Mu synovskou povinnost a úctu k poslušnosti Jeho přikázáním.

A tak Naše Paní přišla do Fatimy, aby nás varovala, že Bůh potrestá celý svět nevídaným trestem – včetně vyhlazení celých národů. Jaká je reakce lidí, když toto poselství slyší? Až příliš často lidem připomínám, že Bůh potrestá svět, že budou vyhlazeny celé národy, že bude mnoho úmrtí a ničení, a že sama Naše Paní nás varovala před „válkou, hladem a pronásledováním Církve.“ Dokonce i nejmaterialističtější duše chápou význam války a hladu, protože válka a hlad znamenají smrt.

Jaká je však jejich odpověď? Slyšel jsem to tolikrát: „Ale proč, proč by to Bůh světu udělal? Je Bůh tak zlý? Je Bůh tak zlý, že by zničil Své stvoření, že by na svět seslal takovou mstu? Proč?

Odpověď se samozřejmě nachází v Písmu svatém. Antropomorfním způsobem je v Písmu svatém napsáno, že Bůh zalitoval, že stvořil člověka, protože lidstvo se stalo tak špatným, že se rozhodl vyhladit lidské plémě z tváře země a jen nemnoho věrných duší bylo zachráněno v arše, když přišla potopa světa a zničila všechen život.

Nyní však Bůh hrozí trestem, který je dokonce ještě horší než potopa světa, protože život, jejž dal nám, jejž dal lidstvu skrze Kristovo vykoupení, je svobodou od tyranie, to znamená skutečným osvobozením, a je základem skutečné teologie osvobození.

Po generace a generace lidstvu vládla ďábelská tyranie uctívání falešných bohů a falešných náboženství. Celé lidské plémě bylo udržováno v poddanství – v otroctví pod ďáblovou mocí.

V těchto inspirativních slovech a v Bohem inspirovaných slovech svatého Pavla v jeho epištole tedy vidíme osvobození těch, kteří jsou dětmi, nikoliv otroka, ale Toho, který je svobodný – Toho, který svobodně přijal Boží poselství z úst tohoto anděla (Naší Blahoslavené Matky Marie): „Staniž se mi podle slova tvého.“ V tom spočívá skutečné osvobození.

Jsme osvobození Kristovou krví, Jeho vykoupením na Kříži. To je jediná svoboda, která je nám dána. Buď to, anebo být ovládán a utlačován mocí démonů.

Zdroj: Servants of Jesus and Mary, Issue 62, November 2022, str. 1

Překlad: D. Grof