čtvrtek 29. září 2022

Třetí tajemství předpovídá ďábelský plán pro Církev a svět (2022)

Třetí tajemství předpovídá ďábelský plán pro Církev a svět (2022)

Výňatky z rozhovoru P. Paula Kramera v programu Rádia Rense

V současnosti jsme na pokraji třetí světové války. Papež Pius XII. v roce 1939 řekl: „Nic není ztraceno mírem. Vše může být ztraceno válkou.“ Vláda Spojených států zcela zapomněla na pravdu, která říká, že to se stává. Její agendou není mír, ale válka. Místo aby podnikla patřičné kroky k zajištění míru s Ruskem, je agresivní a provokuje a v důsledku toho bude první obětí Evropa.

Kam to vše povede? Bylo to předpovězeno v proroctví. Doslova sledujeme, jak se před našima očima naplňuje proroctví. Když byl papež Benedikt XVI. ještě kardinálem, hovořil o třetím fatimském tajemství a řekl, že odpovídá tomu, co bylo zjeveno v Písmu svatém a tomu, co bylo mnohokrát řečeno v jiných mariánských zjeveních. Hovoří o třetí světové válce za účasti USA a Ruska a z tohoto tajemství můžeme také předpovídat, že Rusko v této válce zvítězí. USA nastoupilo sebevražednou agendu vyprovokování války s Ruskem a skončí to velmi špatným koncem – slepí stoupenci slepých vůdců padnou společně.

To vše se děje, aby se ustavila Jednosvětová vláda, Nový světový řád. Prezident George H. W. Bush tento cíl ustavit Nový světový řád výslovně vyhlásil ve svém prezidentském projevu 13. dubna a 11. září 1991. 2. února 1991 Bush v Jacksonvillu v Severní Karolíně opět hovořil o „Novém světovém řádu, který se snažíme vytvořit“.

Tento Nový světový řád je samotným jádrem třetího tajemství. Není to jen varování z jiných mariánských zjevení. Už v roce 1920 papež Benedikt XV. varoval před lidmi, kteří se snaží ustavit světovou republiku a v roce 1910 sv. Pius X. napsal apoštolský list Notre Charge Apostolique (Náš apoštolský mandát), který varoval před ustavením Jednosvětového náboženství. Toto Jednosvětové náboženství bude ustaveno v kontextu globálního režimu Jednosvětové vlády, která zavede diktaturu a útisk nad pracujícími třídami, kdy nebudeme vlastnit nic, ale říká se nám, že budeme šťastní. To je bezcenná propaganda – být oloupen o majetek, strádat a být naprosto závislý na světových diktátorech neznamená, že to pro kohokoliv bude šťastná situace. Ve skutečnosti se chtějí zbavit 90 % světové populace. Ve Světovém ekonomickém fóru se mluví o „přebytečných lidech“.

USA byly ve světě dlouho silou sloužící dobru, ale jak hluboký stát [Deep State] začal přebírat vyšší pozice, stala se americká federální vláda nástrojem této zednářské kliky a zahraniční politika USA byla směrována k ustavení Nového světového řádu. Církev byla od Druhého vatikánského koncilu infiltrována. Stejně jako se hluboký stát v USA soustředí ve Washingtonu, ve Vatikánu se soustředí hluboká Církev [Deep Church]. Před tím svět varuje třetí fatimské tajemství – před „církví“, která započala skrze reformy Druhého vatikánského koncilu. Tajemství na něj odkazuje jako na špatný koncil, který bude nařízený k tomu, aby zapříčinil potlačení [pravé] mše a ustavení falešného náboženství na místě pravého křesťanství, jež jsme měli v katolické Církvi více než dva tisíce let.

Jsou to reformy Druhého vatikánského koncilu, které způsobují přechod od autentického křesťanství katolické Víry k falešnému náboženství Antikrista svobodného zednářství, k luciferovskému náboženství, které je padělaným „křesťanstvím“. Přechod od jednoho k druhému se děje prostřednictvím reforem Druhého vatikánského koncilu. Chtějí tedy dosáhnout tohoto cíle tím, že změní mši a pozednářští náboženství prostřednictvím zavádění [reforem] Druhého vatikánského koncilu. Třetí fatimské tajemství celou tuto agendu zavrhuje. Oni konečný cíl své agendy skrývají. Odmítají jej odkrýt a chtějí diskreditovat Fatimu obecně a udělat to tak, aby vypadala jako něco zcela podvodného co nestojí za uvěření.

Jak daleko zajdou a kdy? Mluvíme o tomto a příštím roce, o čase Synody. To je kritická doba. Už probíhá. Zesnulý Malachi Martin, který tak dobře psal o tom, co se děje v Církvi, dělal rozdíl mezi církevním zednářstvím a světským zednářstvím. Rozdíl je ten, že ačkoliv náleží do stejných lóží, tak ti, kteří infiltrovali hierarchii Církve, jsou těmi, kteří se nazývají církevním zednářstvím. Takto funguje svobodné zednářství. Uvnitř Církve můžete mít člověka s vyšší hodností, který je podřízený zednáři s vyšší hodností. Msgr. Mario Marini, můj přítel, který byl sekretářem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, mi řekl, že (zesnulý) kardinál Agostino Casaroli byl svobodným zednářem a měl v lóži nižší pozici než svobodný zednář kardinál Silvestrini. A tak, i když měl Casaroli vyšší hodnost ve Vatikánu, musel přijímat příkazy od Silvestriniho.

Je zajímavé, že od jednoho z kardinálů jsem obdržel informaci o tom, odkud dostává příkazy Bergoglio. Bergoglio, člověk, kterého nazývají „papežem Františkem“, svobodný zednář, dostává příkazy od svého ctihodného mistra lóže z Buenos Aires a poslouchá ho. To je posloupnost velení. Posloupnost velení jde z Argentiny. Předpokládám, že ve Vatikánu existují někteří, kteří s ním jednají přímo, ale pokud jde o velmi důležité věci, kdy chtěl něco udělat odlišně, obdržel telefonát z Argentiny, který jej instruoval jinak. Bergoglio není jakoby „vladařem“, který vládne katolické Církvi. V současnosti vykonává svou moc nad naší katolickou Církví zednářská lóže z Argentiny.

Zdroj: Servants of Jesus and Mary, Issue 60, September 2022, str. 1

Překlad: D. Grof