neděle 18. září 2022

Komentář Eleison DCCXCII – Je Bůh sobecký? (2022)

Komentář Eleison DCCXCII – Je Bůh sobecký? (2022)

(792)

17. září 2022

JE BŮH SOBECKÝ?         

Jeden čtenář se ozval s námitkou ohledně dobroty Boha, o níž [námitce] ví, že je mylná, ale přesto ho znepokojuje a na níž dlouho nenašel žádnou odpověď, která by ho uspokojila. Zde je ten problém:

1) Nařizovat někomu: „Milujte mě nebo vás sejmu“ je sobecké, protože je to sebestředné, a směšné, protože hrozby nemohou vyvolat skutečnou lásku.

2) Bůh však přesně tohle říká, když Svým lidským tvorům říká: „Pokud Mě nebudete milovat, půjdete do pekla.“

3) Proto (zde hovoří Satan), je Bůh sobecký a směšný.

Abychom na tuto námitku ohledně Boží lásky odpověděli, podívejme se nejprve na to, co je pravda o tom, co Bůh říká Svým lidským tvorům, když Sám stvořil jejich nesmrtelné duše a vpravil je do hmotného těla jejich dvou lidských rodičů, čímž umožnil existenci lidí: „Mé drahé dítě, když ti dávám život a svobodnou vůli, zamýšlím, abys využívalo svůj život na zemi tak, že když zemřeš, zasloužíš si sdílet Mou věčnou blaženost se Mnou v nebi. Nebudu tě však nutit jít do Mého nebe, protože kdybych tě nutil, udělal bych z tebe robota a roboti se nemohou těšit z Mého nebe. Ponechám tě zcela svobodné nejít do Mého nebe, jestli nechceš. Zvolit si peklo bude zcela tvé vlastní rozhodnutí.

Je pravda, že mocné vlivy jako jsou svět, tělo a ďábel se budou maximálně snažit, abys dalo přednost peklu před nebem, a je pravda, že většina lidí, kterým jsem dal život, skončí tím, že dají přednost peklu před nebem, v každém případě to však bude jejich vlastní svobodná volba a já je o nic víc nenutil zvolit si peklo, než kohokoliv nutím si zvolit nebe. A všimni si, že o co špatnější jsou ty vlivy, jimž budou muset vzdorovat, aby dali přednost Mému nebi, tím slavnější a šťastnější to nebe pro ně bude. To zlo má tedy svůj účel a i když ho nechci, dopouštím ho právě proto, aby mohlo posloužit věčné blaženosti těch, kteří zlo odmítají.

A jestliže Mi namítáš, že v moderním světě je zmatení a zlo zdrcující a pro mnoho duší příliš silné, aby mu vzdorovaly, odpovídám ti, že kdykoliv se zlo stane skutečně přílišným, jako v době Noeho (který i přesto vzdoroval), mohu zasáhnout, jako jsem to učinil s potopou světa. Potopa ve skutečnosti pro věčnost zachránila mnoho duší, které by jinak ustoupily zkažení, takže to byl velký skutek Milosrdenství. Ve 21. století počkej, až ti dám Varování, jež pozoruhodně ohlásily čtyři dívky z Garabandalu ve Španělsku v 60. letech 20. století. To ve všem tom zmatení přinese velkou pomoc při nasměrování ke spáse prostřednictvím Ježíše Krista, ale pouze jestliže se duše samy svobodně rozhodnou, že chtějí být spaseny.

Aplikujme teď tyto pravdy na ona tři tvrzení z původní námitky výše:

1) Říct někomu: „Miluj mě nebo tě zabiju“ je sobecké, jestliže ten, kdo to říká, to říká primárně pro to, aby byl milován. Bůh Sám o Sobě však je v naprosté a neměnné blaženosti. Jen vnějškově pro Sebe něco získává díky duším, které sdílejí Jeho blaženost. Tuto blaženost chce primárně pro ně samé, ne pro Sebe. Bůh ani není směšný. Samozřejmě, že nechce žádnou nucenou lásku. Nechává nás naprosto svobodné Jej milovat či nikoliv.

2) Je pravda, že pokud nemilujeme Boha, jak bychom měli, a umřeme ve stavu smrtelného hříchu, pak si zasluhujeme peklo. Když se už do pekla dostaneme, velká část našich muk bude v tom, že uvidíme naprosto jasně, jak snadno jsme mohli spasit svou duši díky vší té pomoci a milostem, které nám Bůh dal v životě na zemi. Svobodně jsme se však rozhodli nechtít Jeho pomoc a tak to, čím nyní trpíme, je zcela naší vlastní vinou.

3) Bůh tedy vůbec neříká: „Milujte mě nebo vás sejmu.“ Není sobecký ani směšný.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof