pondělí 8. srpna 2022

Komentář Eleison DCCLXXXVI – Struktura hudby (2022)

Komentář Eleison DCCLXXXVI – Struktura hudby (2022)

(786)

6. srpna 2022

STRUKTURA HUDBY    

Když se v polovině 19. století papež Pius IX. (1846–1878) rozhodl vytvořit seznam omylů, jež lidstvo odtrhávají od Boha, od Ježíše Krista a od Jeho katolické Církve, započal v roce 1864 svůj „Syllabus omylů“ nejradikálnějším omylem ze všech: „Neexistuje žádná nejvyšší ... bytost ... Bůh a svět jsou jedno a totéž; tudíž i duch a hmota, nutnost a svoboda, pravda a klam, dobro a zlo, spravedlivé i nespravedlivé jsou jedno a totéž.“ Jinak řečeno, z odmítnutí Boha bezprostředně vyplývá materialismus a popření svobodné vůle, pravdy, dobroty a spravedlnosti. A tedy, jak věřil Karel Marx, je člověk čistě hmotným stvořením bez ducha či čehokoliv duchovního v sobě.

Katolická Církev naopak vždy učila, že Bůh existuje, že je Stvořitelem a jediným neomezeným a čistě duchovním Bytím a že existuje velký počet andělů, kteří jsou čistě duchovními, ale omezenými a stvořenými bytostmi, zatímco lidé jsou velkým počtem omezených a stvořených bytostí složených z těla a duše. Jsou hmotní díky svému fyzickému tělu složenému z fyzických částí, jež jim poskytuje biologický otec a matka, ale také duchovní díky své nesmrtelné duši stvořené individuálně Bohem a vlité Jeho prostřednictvím přímo do oněch částí, které se setkávají v matčině lůně, aby v tomto těle přebývaly a dávaly mu život, dokud bude žít. Jinak řečeno, člověk je skutečně hmotnou bytostí, ale je mnohem víc, než jen hmotnou bytostí. Ve skutečnosti je to duše, která tím, jak použije svou duchovní svobodnou vůli, když je spojená s tělem, určí, jaký bude věčný úděl onoho těla. Buďto dokonalá blaženost v nebi, nebo muka v pekle, přičemž obojí je lidsky nepředstavitelné.

Proto je člověk nejvyšším Božím hmotným stvořením, protože je jediným stvořením, které je také duchovní. A tato duchovnost jeho duše znamená schopnost poznávat a milovat Boha, což je tou nejdůležitější věcí v něm. Předstírat, že je člověk pouze hmotný, je podle okolností ohromnou nepravdou a lží. Ve skutečnosti mají všichni lidé nějaké poznání své vlastní duchovnosti a věčného údělu, protože: „Bylo však pravé Světlo, jež osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět.“ Je to Náš Pán Ježíš Kristus. (Jn. I, 9) Přesto tolik duší kolem nás, zvláště mladých lidí, ale nejen jich, věří tomu, že jejich duch je pouze věcí!

Hudba je zvláštním jazykem lidské duše, jejž oceňují také zvířata a dokonce i rostliny. Vyjadřuje věci z duše člověka, které nic jiného stejným způsobem vyjádřit nemůže. Proto je-li lidská duše, která je duchovní tím, že se otevírá Bohu, i materiální díky své funkci, kdy oživuje tělo, bude i lidská hudba duchovní i materiální se všemi různými kombinacemi obojího. Gregoriánský chorál je vysoce duchovní, rock a rap jsou vysoce materiální a vážná hudba je někde mezi tím. Zvlášť zajímavé je – i když je to v souladu se zdravým rozumem – jak má hudba takříkajíc objektivní uspořádání, které odpovídá objektivnímu uspořádání lidské duše. Pokud tedy rozdělíme hudbu na tři její hlavní prvky, konkrétně melodii (popěvek), harmonii (její doprovod) a rytmus (její tep), můžeme říct, že melodie hovoří k duchovní duši, harmonie k vyšším vášním v materiální duši a rytmus k nižším vášním v nižší duši.

V hudbě stejně jako u člověka existuje nesmírná rozmanitost, takže vždy mohou existovat výjimky, obecně řečeno se však objektivní podobnost mezi povahou duše člověka a povahou hudby zakládá na zdravém rozumu. Pozoruhodné je to pouze pro zaryté subjektivisty, kterým vymyl mozek jejich liberalismus. V každém případě se zde v Broadstairs v pátek večer 26. srpna plánuje úvodní přednáška k charakteru duše, v sobotu 27. srpna několik přednášek o charakteru hudby a v neděli závěrečná přednáška, která načrtne několik z velkého počtu možných závěrů. Na piano bude znovu hrát John Sullivan, jak pro ilustraci, tak koncertně, zvláště Beethovena, který je ve středu mezi vyšší a nižší hudbou. Účastníci si budou muset na dvě noci najít své vlastní ubytování. Po akci budou k dispozici nahrávky pro každého, kdo se nebude moct zúčastnit, a bude o ně mít zájem.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof