pondělí 29. srpna 2022

Komentář Eleison DCCLXXIX – Co je „realita“? – I (2022)

Komentář Eleison DCCLXXIX – Co je „realita“? – I (2022)

(789)

27. srpna 2022

CO JE „REALITA“? – I   

Tato otázka nemůže být jednodušší, a přesto se v dnešním naplánovaném zmatení činí odpověď stále nejistější. A jsou to samotní „vědci“, kteří kalí vodu, jak je jasné z posledního příspěvku, jenž se objevil v sekci „pozitivních zpráv“ v internetovém vydání novin „Epoch Times“ z 21. srpna. Příspěvek má název „Je realita hologramem? Společenskou dohodou? Nebo je jen ve vaší mysli? Vědci vysvětlují, co je realita.“ Stěží můžeme očekávat, že zde zjistíme, co skutečně je realitou! Podívejme se tedy na několik citátů z článku od těchto „vědců“ a přidejme ke každému z nich katolický komentář.

1) Albert Einstein (1879–1955). Cituje se, že krátce před svou smrtí řekl: „Realita je jen iluze, ačkoliv velmi vytrvalá.“ Realita, na níž Einstein odkazuje, je nepochybně realita vně myšlení neboli realita mimo myšlení a velký počet lidí je samozřejmě přesvědčen, že svět kolem nich existuje vně a nikoliv jen uvnitř jejich myšlení. To je zdravý rozum, nicméně moderní „vědec“ si samozřejmě myslí, že je nad zdravým rozumem a je přesvědčen, že jeho „věda“ to ví detailněji a lépe. Jak však Einstein uznává, zdravý rozum je „velmi vytrvalý“. Každý obyčejný člověk , že jeho pes není jen výplodem jeho vlastní představivosti či myšlení.

2) Werner Heisenberg (1901–1976). Cituje se, že průkopník kvantové fyziky řekl: „Tytéž organizační síly, které vytvarovaly přírodu ve všech jejích formách, jsou také zodpovědné za strukturu našeho myšlení.“ I když má tato věta pravdivý smysl (Bůh vytvořil jak realitu mimo myšlení, tak i lidské myšlení, které uchopuje tuto realitu), sugeruje nicméně, že naše myšlení svou povahou nemůže napomoci tvarovat to, co uchopuje z „přírody“ mimo myšlení. Jinak řečeno, že naše myšlení nemůže znát realitu mimo myšlení, jaká je sama o sobě, nezávisle na našem myšlení. Tato sugesce je naprosto mylná, protože to, co nazývá „organizačními silami“ a to, co katolíci nazývají „Bohem“, vytvarovalo naše myšlení přesně tak, aby poznávalo realitu mimo myšlení, jaká je sama o sobě a nikoliv jak je vytvarovaná naším myšlením v procesu jejího poznávání. Samo o sobě je naše myšlení prázdné.

3) Peter Russell (narozen 1946).  Fyzik a náboženský autor, který chce zkombinovat vědu se spiritualitou, řekl: „Iluze přichází, když zaměňujeme realitu, kterou zakoušíme, s fyzikální realitou, s věcí samou o sobě.“ Tento autor je otevřený „spiritualitě“, není tedy řadovým materialistou, přesto je kantovcem odtrženým od reality mimo myšlení, protože zde říká, že to, co my lidé „zakoušíme z reality“, není totéž, co realita mimo myšlení, kterou nazývá fyzikální realitou neboli „věcí samou o sobě“. V Kantově vlastním jazyce je to „das Ding an sich“.

Jinak řečeno, Russell – stejně jako Einstein, a jak sugeruje Heisenberg a velký počet současných „intelektuálů“ a „vědců“ a na rozdíl od obyčejných lidí, kteří ještě mají nějaký zdravý rozum – přijímá šílenou tezi německého „filozofa“ Immanuela Kanta (1724–1804), že lidské myšlení je vnitřně naprosto neschopné poznávat, co jakákoliv věc je. Můžeme poznávat jen to, jak se jeví, přičemž naše vlastní myšlení si uvnitř sebe vytváří to, čím věc sama o sobě je mimo a za těmito jevy neboli fenomény. Proto tolik moderních „filozofů“ přejímá fenomenologii. Kolik z těchto fenomenologů přesto bude mít svého vlastního psa, o jehož realitě mimo myšlení nikdy ani na moment nezapochybovali! Pes se každý den musí krmit, každý den se mu musí zcela zabránit vykonávat některé přirozené funkce uvnitř domu atd.

Toto mrzačení lidského myšlení Kantem – a on jen systematizoval apostazi Evropy všude kolem sebe – je pro katolíky a kohokoliv, kdo chce spasit svou duši, klíčové. Jak mohu brát vážně nějakého Boha mimo myšlení, pokud neexistuje žádná realita mimo myšlení, kterou mohu poznávat? Když Rudá armáda v roce 1945 zaplavila Kantovo město Královec [Königsberg/Kaliningrad], zničila kde co, ale opatrně respektovala všechny památky na Kanta, jak lze vidět dodnes… viz KE příští týden.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof