úterý 7. června 2022

Bergoglio obdržel cenu od lóže B´nai B´rith (2022)

Bergoglio obdržel cenu od lóže B´nai B´rith (2022)

6. června 2022

Francis rewarded by Bnai Brith 1

Na fotce výše vidíme ředitele organizace B´nai B´rith International Daniela S. Mariaschina, jak papeži Bergogliovi předává zlatý pohár s židovskými nápisy a symboly. Šlo o symbolickou cenu jako poděkování Františkovi za jeho trvalou podporu této židovské zednářské organizace.

Událost proběhla během setkání v papežské knihovně, kde František 30. května 2022 přijal delegaci 27 členů této organizace.

Mariaschin setkání okomentoval pro noviny Jerusalem Post: „Od doby, kdy byl kardinálem Buenos Aires až po dnešek, vyjadřoval papež František zvláštní zájem o prosazování židovsko-katolických vztahů.“ A pokračoval: „Naše audience u něj nám poskytla příležitost demonstrovat naše ocenění této podpory a potvrzení, že sdílíme stejné aspirace za mír a vzájemný respekt.“

Prezident této židovské organizace, Seth Riklin, ve formálním proslovu požádal papeže o podporu dohody Abraham Accords, což je židovská iniciativa, která má přimět Araby uznat Stát Izrael. Byl to nepřímý požadavek, aby Svatý stolec uplatnil svůj vliv na arabské země na Středním Východě, aby akceptovaly Izrael. B´nai B´rith to nazývá svým dílem za bratrství a mír.

František ve svém proslovu ocenil B´nai B´rith za jeho „neúnavnou oddanost humanitárním záležitostem“ A dodal: „Jestliže je péče o druhé povinností každého člena lidské rodiny, o to víc se vztahuje na ty z nás, kteří jsou Židy a křesťany.“

Vidíme, že po druhém vatikánském koncilu a jeho deklaraci Nostra Aetate odsunuli koncilní papeži stranou všechny věroučné rozhovory s Židy ohledně Božství Našeho Pána Ježíše Krista a provádějí politiku založenou na údajné lásce a společné spolupráci k vyřešení společenských problémů. Na druhou stranu Židé nezměnili ani čárku na svém mylném přesvědčení.

Co jiného může být konečným cílem této politiky, než judaizace celé Církve?

Francis awarded by B'nai B'rith 2

(Foto ze stránek Vatikánu a webu B´nai B´rith)

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof