sobota 26. února 2022

Komentář Eleison DCCLXIII – Přehled ničemů (2022)

Komentář Eleison DCCLXIII – Přehled ničemů (2022)

(763)

26. února 2022

PŘEHLED NIČEMŮ

Jeden kolega kněz napsal další cenný pohled na celou záležitost s covidem, aby duším pomohl jasně vidět, o čem to celé skutečně je. Je to v protikladu vůči tomu, co nám ti, kteří lžou ohledně minulosti, současnosti i budoucnosti, o tom celém tvrdí. Vysvětluje, jak chce šílená pýcha malé skupiny lidí vybudovat „Poslední Babylonskou věž“, aby odstranila Boha a zaujala Jeho místo jednou pro vždy. Jejich záměr je tedy trojí: zdecimovat lidstvo, vytvořit globální Nový světový pořádek a vytvořit zcela nový druh člověka, který bude ovládán satanskou elitou, tj. jimi samotnými. Ve skutečnosti na tomto projektu pracují po staletí, ale konečný průlom něčeho tak nového volal po celosvětové „pandemii“, která by to předznamenala – a tím je „koronavirus“ z Wuchanu v Číně.

Nízká statistika úmrtnosti na koronavirus však prokázala, že jde o lživou „pandemii“, stejně jako to prokázala za prvé všeobecná striktní cenzura v oficiálních světových médiích, pokud šlo o jakýkoliv příběh, který vypovídal o opaku. Taková cenzura mohla přicházet pouze z nanejvýš výkonného a vrcholně vlivného centra moci. A za druhé to prokázali servilní světoví politici, připravení vnutit veřejnosti jakoukoliv frašku, kterou jim nařídili jejich skrytí páni, v tomto případě fraškovité tvrzení, že jedinou odpovědí na „pandemii“ je jejich „vakcína“.

Musíme se na chvíli zastavit u této ďábelské „vakcíny“ pocházející od této elity satanistů. Je to nedokončený produkt, vnitřně závislý na mnoha potratech „lékařského“ fetálního průmyslu, který působí prostřednictvím manipulace lidských genů a sterilizace žen a obsahuje kovové nanočástice, které mají fungovat tak, aby došlo ke smísení lidí se stroji. To je onen „transhumanismus“, který tak milují lidé jako Karl Schwab, když chtějí vytvořit zcela nový druh lidí, kteří již nebudou stvoření Bohem.

Takový druh satanského křtu, který se zamýšlí pro celé lidstvo, je pro katolíky naprosto nepřijatelný.

Vracíme se k trojímu cíli globalistů s jejich tzv. „pandemií“ a „vakcínou“.

Za prvé, zdecimovat světovou populaci. Jak připomínají monumentální Georgijské poradní kameny vztyčené poblíž Atlanty v USA v roce 1980, první zásadou je: „Udržujte počet lidí pod hranicí 500 milionů“, tj. o hodně méně než dnešních osm miliard, protože velmi zredukovaný počet transhumanizovaných lidí bude moct ona malá elita Nového světového řádu mnohem snáze ovládat jako své otroky. Úmrtnost by měla trvale růst, jak budou opakovaná „očkování“ a boostery trvale podrývat imunitní systém lidí.

Za druhé, jak jsou drolící se zbytky římského světového pořádku prostřednictvím úmyslného finančního krachu a plánované třetí světové války směrovány ke zničení, jejich ruiny umožní vztyčení Nového světového pořádku. A protože křesťanství údajně selhalo, lidé se obrátí k protikřesťanskému prodloužení svého ateistického materialismu, jmenovitě komunismu, podle čínského modelu, kdy bude „svoboda“ nahrazena totálním dohledem a kontrolou obyvatelstva prostřednictvím injekčně vpravených „čipů“.

A za třetí, díky úspěšnému smísení lidí se stroji pomocí implantátů v mozku a v těle, což se od konce druhé světové války intenzivně zkoumá v několika zemích, udělá lidská evoluce velký krok vpřed a zrodí se Nový člověk „očištěný od chyb a opomenutí člověka (jaký je),“ říká Schwab. Zde je poslední verze slávy člověka, která nahrazuje Boha – poslední Babylonská věž.

Je tedy osudem tohoto satanského programu uspět? Není nic, co můžeme udělat? Vůbec ne, říká náš kolega! Za prvé, nikdo nás proti naší vůli nemůže oloupit o naši víru nebo o Boží milost. Za druhé, potřebujeme velkou důvěru v Boha. Může nás zkoušet jako Jóba, ale jestliže zkoušku zvládneme, Boží odměna bude veliká. A za třetí, žádná Babylonská věž v celých dějinách lidstva neuspěla. Bůh je Bůh. Nemusíme se děsit!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof