sobota 12. února 2022

Komentář Eleison DCCLXI – Špatné vedení – II (2022)

Komentář Eleison DCCLXI – Špatné vedení – II (2022)

(761)

12. února 2022

ŠPATNÉ VEDENÍ – II

Čtenáři těchto „Komentářů“ si minulý týden samozřejmě všimli, že zde nebyl prostor pro slíbenou analýzu tří příměrů, které učinil generální představený Bratrstva sv. Pia X., na podporu postoje Bratrstva, že katolíci mohou přijmout očkování „vakcínou“ proti covidu. Kritika těchto příměrů následuje níže, nikoliv kvůli potěšení kritizovat Bratrstvo – Bůh chraň – ale proto, že je v dnešním všeobjímajícím zmatení tak důležité přemýšlet co nejjasněji. Pravda sama může být solidním základem pro zdravé jednání.

Když generální představený po své přednášce o „Poslání FSSPX“ na tiskové konferenci pro katolickou tradici pořádané vloni v prosinci v USA odpovídal na otázky, začal tím, že představil princip sv. Tomáše Akvinského (2a2ae Q. 78, a4), který umožňuje mít prospěch z hříchů druhých, pokud zde neexistuje žádná spolupráce na hříchu jakožto hříchu. A pak generální představený cituje tři příměry, aby názorně předvedl aplikaci tohoto principu na případ přijetí očkování proti covidu, které je poskvrněné hříchem potratu, když se při výzkumu či testování uchyluje k fetální tkáni získané při potratu. Všimněte si, že příměry vždy něco názorně ukazují, ale také „vždy pokulhávají“ (latinské rčení), protože vždy mají dobrou nohu, tj. část, která názorně předvádí, a špatnou nohu, tj. část, na kterou se to nevztahuje. Jak dobře se příměry generálního představeného na věc vztahují?

První příměr: Stejně jako každý souhlasí, že odebrat rohovku z těla člověka zavražděného před několika hodinami, pokud člověk neměl nic společného s vraždou, je legitimní, tak by měl každý souhlasit i s tím, že odebrat fetální tkáň z právě potraceného dítěte je legitimní, pokud člověk neměl co do činění s předmětným potratem. Jak však může být jednotlivá vražda, která naprosto nemá žádnou souvislost s odebráním rohovky z těla, srovnávána s dnešním fetálním průmyslem (jak to lze nazvat), který úmyslně vytrhává Bůh ví kolik plodů z lůna matky, aby byly bez anestezie rozervány, když ještě žijí, protože jejich různé tkáně slouží různým způsobem moderní medicíně? Pravdou je (což je pravá noha), že já nemám přímo co do činění se všemi těmito potraty, ani z nich mnoho ze všech těch pacientů nemá prospěch. Až však hněv Boží padne na fetální průmysl, zaslouží si mu mnoho z nás uniknout?

Druhý příměr: Stejně jako nemůže katolická organizace utratit peníze, které dostala na katolický úmysl, za islám, ale může přijmout islámský majetek poskytnutý na katolický úmysl, tak katolík nemůže přijmout očkování poskytované na zlý úmysl, ale může jej přijmout za slušný úmysl. Úmysl dárce však není jediným důvodem pro přijetí nebo odmítnutí nějakého daru. Když například vím, že peněžní dar pochází z kradeného zboží, Církev jej nemůže přijmout, jakkoliv zbožný byl úmysl dárce, protože ten dar je sám o sobě poskvrněný. Covidové očkování je samo o sobě zcela poskvrněné: lékařsky je smrtící, morálně pochází z fetálního průmyslu a politicky znamená shodu s Novým světovým pořádkem a komunismem. Jen zcela výjimečný úmysl může ospravedlnit jeho přijetí, protože trojí poskvrnění je zjevné každému, kdo stráví jen pár minut prohledáváním internetu.

Třetí příměr:  Stejně jako mohou katolíci následně sníst maso, které bylo obětováno modlám (pokud nedojde k pohoršení), protože vědí, že modly nejsou ničím (I Kor. VIII), tak mohou katolíci přijmout i očkování proti covidu, protože jsou přesvědčeni, že nemá žádné náboženské důsledky. Avšak státy po celém světě nadále uvalují tyranské restrikce, aby donutily všechny své občany k očkování, navzdory katastrofálním poškozením a úmrtím způsobeným očkováním. To silně nasvědčuje tomu, že zdraví nikdy nebylo jejich hlavní starostí. Veškeré důkazy říkají, že očkování nebylo kvůli „viru“, ale „vir“ (který stále nebyl izolován) byl pro očkování. Toto očkování má obrovské náboženské důsledky, protože je jen částí židozednářské velké války proti Bohu. Přečtěte si závěr desátého z 24 Protokolů sionských mudrců.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof