neděle 20. února 2022

Komentář Eleison DCCLXII – Zajímavý protokol (2022)

Komentář Eleison DCCLXII – Zajímavý protokol (2022)

(762)

19. února 2022

ZAJÍMAVÝ PROTOKOL

Protokoly sionských mudrců jsou kniha, která si zaslouží být známější, než se její vlastnictví v komunistickém režimu znovu stane hrdelním zločinem. Je to proto, že je plánem moderního světa, a jestliže se někdo sám sebe zeptá, jak se stal moderní svět tím, čím je, poskytne mu tato kniha mnoho odpovědí, jakkoliv podivné se ony odpovědi mohou na první pohled jevit. Tyto „Komentáře“ již dříve (5. prosince 2020) představily užitečný souhrn všech 24 protokolů. Minulý týden se odvolávaly na závěr protokolu č. 10, který se velmi pravděpodobně týká covidového nesmyslu, „podvodné pandemie“. Zde je závěr desátého protokolu:

Tato opatření nám totiž umožní postupně odstraňovat to, co jsme museli pojmout do ústavy ve fázi našeho uchopení moci. Nenápadně tak dospějeme k odstranění všech ústav, a jakmile přijde čas, podřídíme všechny vlády našemu vlivu.

Je možné, že náš samovládce bude uznán dřív, než bude odstraněna ústava. To by se mohlo stát tehdy, kdybychom lid, unavený nesváry a nemohoucností vlád poštvali, a ten by zvolal: „Svrhněte je a dejte nám panovníka, který by nás sjednotil a odstranil příčiny všech rozporů, totiž státní hranice, státní dluhy a náboženství, krále, který zabezpečí klid a mír, jaký nám nemohou dát naši dosavadní vládci a vlády.

Víte sami dobře,“ (na setkání se mluví k sionským Mudrcům), „že takové všeobecné povstání je možné jen tehdy, když nenecháme státy na pokoji a když postavíme zeď mezi lid a vládu. Musíme proto celý svět rozeštvávat hádkami, nesváry, zápasy, nenávistí a velkou bídou, musíme vyvolávat hladomor a očkovat choroby, takže Nežidům potom jako cesta z bídy zůstane jediné východisko: touha po našich penězích, to jest po naší vládě.

Kdybychom však národům dopřáli oddechu, vytoužený okamžik se nám už nevrátí.“ (Závěr protokolu č. 10)

Pro někoho, kdo je ohledně Protokolů nováčkem, může být nutné přečíst si tyto čtyři odstavce několikrát, aby pochopil podstatu poselství. Stojí však za to plně si uvědomit, kdo jsou mozky a hybná síla za „podvodnou pandemií“, „plánovanou pandemií“ neboli „covidovým nesmyslem“ nebo jak to kdo chce nazvat. Poslední z jeho skutečných hrůz, které se objevily, jsou bezprecedentně dlouhé krevní sraženiny, jež jsou nyní vytahovány z žil mrtvol „očkovaných“ lidí balzamovači, kteří vyprazdňují žíly, aby mrtvoly připravily na pohřeb. Protokol č. 10 však může docela dobře naznačovat, že pro ty, kteří jej naplánovali, platí, že čím víc covidových hrůz, tím lépe to připraví Nežidy na to, aby se dožadovali úplné nadvlády – Sionských mudrců.

Mudrcové samotní vždy trpce rozporovali pravost Protokolů a tvrdili, že jsou částečnou kompilací z předešlých století, nebo úplným padělkem. Ale jak řekl Henry Ford, proslulý americký výrobce aut: „Pokud chcete vědět, zda jsou Protokoly pravé, podívejte se kolem sebe.“ Celý moderní svět skutečně odpovídá plánu Mudrců v Protokolech.

V roce 1899 napsal papež Lev XIII. Modlitbu zasvěcení světa Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, která zahrnovala i následující řádky, které se dnes ze strachu z Mudrců vynechávají. Modleme se je proti covidu.

Shlédni též milosrdnýma očima na syny toho národa, který tak dlouho byl vyvoleným lidem; a krev, kterou jednou na sebe volali, kéž se jim stane zdrojem spásy a života.“

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof