sobota 8. ledna 2022

Komentář Eleison DCCLVI – Masová psychologie (2022)

Komentář Eleison DCCLVI – Masová psychologie (2022)

(756)

8. ledna 2022

MASOVÁ PSYCHOLOGIE

U „profesorů“ psychologie na moderních „univerzitách“ se rozhodně nelze spolehnout, že budou hovořit smysluplně, ale Dr. Mattias Desmet, profesor klinické psychologie na universitě v Gentu v Belgii může být výjimkou z tohoto pravidla. Nezmiňuje Boha, ale na internetu (zde) říká mnoho lidských pravd, pokud jde o to „Proč se tolik lidí stále ztotožňuje s covidovým narativem“. Není to problém pravdy. Je to, jak Dr. Desmet vysvětluje, problém prázdných a úzkostlivých lidí, kteří se chytli falešného naplnění, které jim prezentují média. Níže si přečtěte (částečně přizpůsobený) souhrn jeho vlastního rozhovoru.

Většina světové populace se dostala pod určitý druh fascinace – „masového utváření“ nebo masové hypnózy. Masové utváření je specifickým typem skupinového utváření, které ve společnosti může vyvstat za určitých podmínek:

1) Lidé zakoušejí nedostatek společenské vazby, nedostatek společenského propojení.

2) Velká část společnosti pociťuje nedostatek smyslu ve světě.

3) Ve společnosti existuje všeobecná obava, obava bez specifického zaměření. Například v Belgii, která má počet obyvatel 11 milionů, se každý rok spotřebuje asi 300 milionů dávek antidepresiv.

4) Existuje zde frustrace a agrese, ale bez nasměrování na specifický cíl nebo příčinu.

Za těchto podmínek lidé spojí svou všeobecnou obavu se specifickým objektem obav, který jim prezentují masmédia. Média se zaměřují nejen na neznámou obavu, například covid, ale poskytnou také konkrétní strategii, jak se s ní vypořádat (lockdowny atd.). Lidé se společně začínají na této strategii podílet, aby se s touto obavou vypořádali. Vyvstává nový způsob, jak být společenský. V Anglii je například na ulici po nějakou dobu pozorováno absurdní bouchání na rendlíky každý čtvrtek ve 20 hodin, jako uznání „hrdinů“ z National Health Service [Národní zdravotní služba – čtyři veřejně financované zdravotní systémy ve Velké Británii – pozn. překl.], kteří „bojují“ s údajně „ohromnou hrozbou“ covidu.  Všichni se však mohou cítit dobře v nové skupině s příjemným pocitem solidarity ve smysluplné akci: „Zachraňte naší NHS.“

Lidé v rámci tohoto masového utváření (masové hypnózy) se všichni musí podílet na lockdownech, nošení roušky nebo očkování. Pokud se neúčastníte, pak neukazujete solidaritu s touto novou skupinou. Covidová opatření jsou sestavena tak, aby identifikovala, kdo je částí této nové společenské skupiny, která se podobá sektě, a nic víc. Nemají oporu ve vědě a ani nemají schopnost porazit tuto „pandemii“. Covid je psychologická a nikoliv biologická krize. Umělé zaměření na obavy vede k velmi úzkému poli pozornosti. Lidé jsou si vědomí jen malé části reality, na něž mediální narativ zaměřuje jejich pozornost. Jakékoliv argumenty proti tomuto covidovému narativu, jež spadají mimo toto malé pole pozornosti, jsou prakticky opomíjeny, protože lidé jsou schopní vidět „pandemii“ jen skrze tuto úzkou optiku, jako by na ničem jiném nezáleželo. Tento umělý narativ také umožňuje, aby se slabí politici znovu ustanovili za vůdce. Před covidem ztráceli svou moc, nyní však mohou rezonovat v médiích, což jim umožňuje hypnotizovat velkou část populace.

A pravda? Zapomeňte na ni! Ta tento narativ narušuje. Takovéto umělé narativy však vyžadují nějakého nepřítele. Při covidu to budou neočkovaní, které budou obviňovat za všechny infekce a úmrtí. Budou marginalizováni, odlišťováni – a očkováni silou, když vše ostatní selže. Vážení čtenáři, když vše ostatní selže, modlete se růženec, abyste Matku Boží zmocnili zastavit tyto ďáblovy služebníky! Ona je zastavit může.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof