neděle 24. října 2021

Komentář Eleison DCCXLV – „Nový normál“? (2021)

Komentář Eleison DCCXLV – „Nový normál“? (2021)

(745)

23. října 2021

„NOVÝ NORMÁL“?

Jeden statečný kněz, P. Ed MacDonald, dříve z FSSPX, nyní z „Odporu“, vydává „tam dole“ (Austrálie, Nový Zéland) svůj vlastní tradiční časopis s názvem The Broken Wheel. Pro třetí číslo, které vyšlo minulý měsíc, kdy covidové uchopení moci vyvolává mnohé debaty o „nové normě“ a „novém normálu“, napsal zajímavý úvodník o tom, co je skutečně „normální“. A předložil odpověď, která je naprosto katolická, když se nad tím člověk zamyslí, ale pro mnoho dnešních katolíků je vlastně nenormální. Oni – my – všichni z nás musíme víc přemýšlet! Zde je zhruba čtvrtinový souhrn původního textu P. MacDonalda - https://tradidi.com/resources/the-broken-wheel-issue-3.12/ .

Vládci dnešního světa nám říkají, že budeme mít „nový“ normál. Zcela jistě to bude něco umělého a nepřirozeného. Co je tedy „normální“? Normou nebo pravidlem pro lidi je ZNÁT Boha, MILOVAT Ho a SLOUŽIT Mu. Proto „mě Bůh stvořil“. Jestliže Boha neznám, odchýlil jsem se od normy. Jestliže Boha nemiluji nebo odmítám Bohu sloužit, chovám se nenormálně. Přesto jsme do roku 2021 ani my, ani naši otcové nezažili normální společnost. Například jen nemnozí byli požehnáni normálním rodinným životem a ještě méně lidí žilo podle normy svatosti, kterou pro nás Bůh zamýšlel. Stvořil nás pro nebe. Do nebe vstupují jen světci. Jen světci žili podle Boží normy. Jen světci jsou nebo byli skutečně normální.

Úchylné chování sebe samo více než sto let zpodobňuje jako normální. Zvykli jsme si na něj a naše nenávist a nesnášenlivost k němu není taková, jaká by měla být. Veřejné praktikování falešných náboženství je závažným zlem. Antikoncepce, potraty, eutanazie a rozvody jsou všechny nenormální. Domov, kde se nectí rodiče, je nenormální. My na Západě jsme však takovéto úchylné chování tolerovali a žili s ním tak dlouho, že máme potíže představit si, jaká by byla katolická společnost. Nám všem se líbilo „žít život, jaký jsme si vybrali“. Covidový podvod těm časům učinil konec. Jsou navždy pryč. Nikdy nebyly normální. Prahneme nyní po oněch časech bezuzdné svobody, která byla ve skutečnosti povolením konat zlo. Byl to domeček z karet postavený na písku. Neexistuje žádná svoboda, která není založená na Pravdě. Měli bychom se radovat, že jsou ty dny u konce díky jejich endemickým hříchům. Nyní žijeme v otevřeně totalitním komunistickém systému, v němž několik lidí, přímých sluhů Satana, kontroluje všechny západní vlády. Máme Satanovo království na zemi. Není to politický problém a nebude na něj politické řešení. Je pošetilé, aby katolíci bojovali za obnovu nenormální společnosti, která právě skončila, společnosti bez Krista Krále.

Proto se každý z nás musí zeptat sám sebe: Je můj domov normální? Je Kristus skutečně Králem v tom malém koutku stvoření, které podléhá mé autoritě? Pokud ne, musíme udělat vše, co umíme, abychom podrobili svou vlastní domácnost Kristu Králi. Začít musíme s každodenním rodinným růžencem. Musíme uposlechnout Naší Paní a dodržovat první soboty s vědomým úmyslem činit nápravu za rouhání vůči Ní. Musíme se intenzivně modlit za papeže se všemi biskupy, aby zasvětili Rusko Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Musíme činit pokání za své vlastní hříchy, za hříšníky, za veřejné hříchy papeže a církevní hierarchie a za veřejné hříchy našich politických vůdců. Měli bychom Naší Paní úpěnlivě prosit, aby nám poslala vůdce, který pozvedne křesťanskou armádu, aby porazila Boží nepřátele a nastolila katolický občanský řád.

Bůh má kontrolu. Dopouští tyto zlé časy, abychom mohli být spravedlivě potrestáni za své hříchy. Pokud budeme litovat a polepšíme své životy, bude celý svět požehnán. Usilujte o získání oné relativní dokonalosti, kterou po vás Bůh chce. Jedna svatá duše Církvi a světu prospěje víc než bezpočet průměrných katolíků.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof