středa 13. října 2021

Bývalý představený Francouzského distriktu FSSPX vyzývá k odmítnutí „zločinného“ očkování (2021)

Bývalý představený Francouzského distriktu FSSPX  vyzývá k odmítnutí „zločinného“ očkování (2021)

6. října 2021

„Každý z nás musí jednat podle svého svědomí formovaného dle Božího zákona a nepáchat to, co je zlé, i kdyby byl jediným na světě, který zlu odporuje.“

Featured Image

P. Régis de Cacqueray

Bývalý představený Francouzského distriktu Bratrstva sv. Pia X. odsoudil používání vakcín proti covidu, které jsou poskvrněny potraty, a vyzval katolíky, aby seriózně zvážili morální důsledky přijetí očkování a varoval před potenciální přímou spoluprací se zlem.

P. Régis de Cacqueray, bývalý představený Francouzského distriktu FSSPX, nyní kapucínský mnich [v Morgonu], předložil v prohlášení zveřejněném pod titulem Non Possumus ve francouzském katolickém revue Civitas detailní vysvětlení výrobního procesu vakcín proti covidu a vyzval katolíky, aby se zamysleli nad morální přípustností přijetí očkování.

P. Régis de Cacqueray, nyní znamý jako P. Joseph, začal uvedením podrobností týkajících se buněčných linií HEK-293 při výrobě a vývoji mRNA vakcín, které byly získány a použity. Sestavil seznam, počet a závažnost minulých, současných a budoucích hříchů zahrnutých v tomto procesu.

Mezi minulými hříchy, které uvedl, byl samotný potrat, vivisekce na lidech, zbavení pozemského života a blaženého patření [v nebi] u potracených plodů, krádež a přisvojení si orgánů. Pokud jde o současné hříchy, uvedl překupování kradeného zboží a protiprávní využívání lidských buněk, spolupráci na průmyslovém využití lidského těla a vstřikování vakcín obsahujících lidské pozůstatky. A nakonec P. de Cacqueray jako potenciální budoucí hřích zmínil podporu nemravné výroby nových plodových buněčných linií.

Tento kapucín potvrdil, že „běžně nedovolená, vzdálená materiální a nepřímá spolupráce může být někdy legitimní z úměrně závažného důvodu“, ale pokračoval tím, že zpochybnil, zda se to dá vztáhnout na vakcíny proti covidu.

Zdůraznil nutnost prokázání existence úměrného důvodu pro přijetí vakcíny založené na buněčné linii HEK-293 a prokázání toho, že spojení se zlem je skutečně „vzdálené“ a „nepřímé“ v protikladu k „přímému“.

Musíme se sami sebe zeptat, jestli souhlas s přijetím vakcíny, která obsahuje fragmenty DNA, nezakládá materiální, ale přímou spolupráci s oním „nevýslovným“ hříchem, který spočívá v akceptování toho, že se člověk stává „spotřebitelem“ částí lidského těla získaných ze zločinu,“ napsal.

Kněz uvedl pět kritérií při tomto rozhodování:

1) Závažnost hříchů, s nimiž jsme spojeni – buď těch, které byly spáchány, nebo těch, které jsou nadále páchány.

2) Vyhodnocení pohoršení způsobeného akceptováním této vakcíny.

3) Vyhodnocení blízkosti souhlasu s vakcínou s uvedenými hříchy.

4) (a 5) Šance, jak se vyhnout hříchu, jestliže člověk nevstoupí do spojení s ní a více méně striktní povinnost zabránit tomu.

Došel k závěru, že morální spolupráce se zlem při akceptování přijetí mRNA vakcín může být méně vzdálená, než někteří tvrdí a argumentoval, že i kdyby tomu tak nebylo, katolíci by přesto měli mít po vzoru světců odvahu vystupovat proti tomuto zlu.

I když uznal, že „individuální odmítnutí nechat se očkovat nezabrání laboratořím, aby nadále nevyvíjely své nemorální aktivity, v odporu proti nimž se cítíme zcela bezmocní,“ argumentoval také, že „by nás toto poznání nemělo vést ke zvrácenému uvažování, že je zbytečné mu odporovat a raději strpět veškerou újmu, která z něj může vzejít.“

Aby tento bod ještě zdůraznil, napsal, že „každý z nás musí jednat podle svého svědomí formovaného dle Božího zákona a nepáchat to, co je zlé, i kdyby byl jediným na světě, který zlu odporuje ... heroický příklad, který to představuje, má ve skutečnosti vynikající příkladný rozsah, jak ukazují dějiny hrdinů a světců.

P. de Cacqueray také katolíkům předal povzbudivé poselství a poukázal na to, že v tomto boji nemusejí být tak bezmocní, jak si myslí, protože odpor proti očkovacím nařízením se ukázal jako velký krok zpět při propagaci zla.

Statečné odmítání už otřásá systémem a pomáhá oslabit Goliáše ohavnosti, který napadá katolický svět.“

I další lidé v Církvi vyjádřili podobné mínění, i když papež František zůstává horlivým podporovatelem vakcín proti covidu-19.

Anglický překlad prohlášení P. de Cacqueraye naleznete zde.

Zdroj: LifeSiteNews

Překlad: D. Grof