neděle 3. října 2021

Komentář Eleison DCCXLII – Růžencový nápor – II (2021)

Komentář Eleison DCCXLII – Růžencový nápor – II (2021)

(742)

2. října 2021

RŮŽENCOVÝ NÁPOR – II

Ve velkých námořních bitvách druhé světové války (1939–1940), které jsou dnes díky letadlům a raketovým střelám považovány za přežité, se ještě velká válečná plavidla střetávala mezi sebou, ale rozhodná byla velikost jejich děl. Normálně mohla jen velká válečná plavidla napadnout velká válečná plavidla – například v roce 1941 se prvotřídní německé bitevní lodi Bismarck podařilo potopit pýchu britského námořnictva, bitevní křižník H.M.S. Hood, a dvěma britským těžkotonážním lodím Rodney a George V. potopit Bismarcka.

Ale i doposud největší známá válka, druhá světová válka, bledne ve srovnání s duchovní válkou, která se vede mezi silami Dobra a silami Zla o věčnou spásu nebo zatracení duší od pádu Adama a Evy do konce světa. Těžkou váhou na straně Zla je v této válce Kníže padlých andělů Satan, pro jehož ďábelskou inteligenci a vychytralost není soupeřem žádný pouhý smrtelný člověk, jak můžeme vidět v covidovém nesmyslu. Slušní lidé, politici či lékaři nebo někdo jiný se vší silou snaží postavit proti oněm satanistům, ale bohužel, obvykle jsou přemoženi, protože Boží nepřátelé pod vedením Satana tento útok proti lidstvu osnují po staletí a ten se stává nelítostnějším než kdy dřív, jak se blížíme konci světa. Celý covidový nesmysl zvítězí – pokud přátelé Boží nepovolají svou vlastní těžkou váhu, Matku Boží: „Jen já vám teď mohu pomoci,“ řekla v roce 1973 v Japonsku.

A proč je Ona těžkou váhou všech sil Dobra? Protože má Satana pod Svou patou, protože svou hlubokou pokorou přemohla všechny Satanovy pobídky a pokušení v době Umučení Svého Syna a smrti a vzkříšení, aby zůstala naprosto věrná Bohu. A její Boží Syn Jí odměnil hodností Královny ve Svém vesmíru, který zahrnuje všechny anděly, věrné i padlé, včetně Satana. Žádný jiný tvor na zemi Mu nikdy ani vzdáleně neprokázal takovou věrnou službu jako Ona. Žádného jiného tvora nikdy neodměnil srovnatelnou mocí nad vším stvořením. Proto byla Církví ve všech dobách katolíky vždy tak ctěna, zvláště však v moderní době, kdy měl papež Lev XIII. proslulé vidění Satana vypuštěného z pekla v polovině 19. století, aby potrestal lidstvo, které se prostřednictvím svého liberalismu stalo hříšnějším než kdy jindy.

A pro 20. století nám Náš Pán řekl, že poslední pobožností, kterou dá světu klesajícímu ke svému konci, bude Bolestné a Neposkvrněné Srdce Jeho Matky. Mohl si spočítat, že lidé Jej mohou odstrčit jako člověka, ale že budou mít určitě větší potíž odstrčit nejjemnější a nejněžnější z matek. A tak se Ona objevuje po celém světě v jeho posledních časech a prosí, aby si lidé všímali Jejího Syna, a navždy neodhazovali svou duši do neuhasitelného pekelného ohně. A pokaždé, když se objeví, úpěnlivě prosí, abychom se modlili růženec, zvláště za papeže a za biskupy a kněze, protože Ona ví, jak lidstvo závisí na jediné pravé Církvi Jejího Syna a jak moc tato Církev závisí na svých omylných, ale nepostradatelných lidských služebnících, duchovních.

Proto byl minulý rok zorganizován růžencový nápor v hlavní anglické mariánské svatyni ve Walsinghamu v Norfolku. A byl to velký úspěch, takže letos se bude opakovat s jedním přidaným dnem navíc. Minulý rok jsme se modlili 105 tajemství a vložili jsme je do rukou Naší Paní. Letos, dá-li Bůh, to bude 150 tajemství. Pro všechny duše, které jsou daleko od Walsinghamu v Norfolku, ale chtějí se růžencového náporu účastnit, platí, že anglický letní čas je Greenwichský čas (GMT+1). Úplné růžence se plánují na 7. října ve 20 h, na 8. a 9. října v 9:30, 11:30, 15 a 20 h. A nakonec na neděli 10. října v 9:30 h.

A proč tolik růženců? Protože věci jsou tak zlé, že nám teď může pomoct jen Ona. Ona však může!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof