neděle 15. srpna 2021

Komentář Eleison DCCXXXV – Bezbožné vlády – II (2021)

Komentář Eleison DCCXXXV – Bezbožné vlády – II (2021)

(735)

14. srpna 2021

BEZBOŽNÉ VLÁDY – II

Čtenáři si z tohoto „Komentáře“ z minulého týdne asi pamatují článek britského vlastence Dennise Whitinga, v němž britskou vládu odsoudil za organizování lží při řízení země, zvláště ve spojení s covidovým nesmyslem, ne však pouze s ním. Když jej nazveme „covidovým nesmyslem“, neznamená to samozřejmě, že popíráme jakoukoliv existenci covidového viru (ačkoliv ještě nebyl nikdy patřičně izolován). Říkáme jen, že když nám naši politici a média fenomén covidu prezentují jako lékařský problém, nedává to smysl. Dokonalý smysl dává pouze, když jej vezmeme jako hlavní politický nástroj k zotročení lidstva. Člověk pak vidí, že pochází nejen od našich loutkových politiků a médií, ale od mnohem zlověstnějších loutkovodičů, od zednářské moci, která vytvořila moderní svět, aby bojovala proti Bohu. V této linii se odvíjí slibovaná druhá půlka Whitingova článku:

Jak se zdá, zvládnutí „pandemie“ pohltilo Británii a většinu světa. Covid-19 je nepříjemným novým druhem chřipky, není to však pandemie. Na ulici neleží těla. Ředitelé pohřebních služeb nepracují přesčas. Pokud vůbec celkový roční průměr úmrtí vzrostl, tak ne významně. Více než 99 % těch, kteří nemoc dostali, přežije a průměrný věk úmrtí u těch, pro něž to bylo fatální, je 82 let.

Masové očkování, které má být předpokládaným léčebným opatřením, není skutečným nápravným prostředkem, ale ohromným zločinem. S lidmi se zachází jako s pokusnými králíky, aby se vyzkoušely experimentální „vakcíny“, které mají v úděsné míře nepříznivé symptomy. Lockdowny jsou plánovány tak, aby se nebrzdila „pandemie“, ale aby se zničily malé podniky a celá společnost se učinila závislou na velké vládě a miliardářích.

To, co se dnes děje, nepřišlo odnikud. Plán na globální vládu zrál víc než století. Po první světové válce se centrum přesunulo z Britského impéria do USA. Finančníci v New Yorku podporovali bolševickou revoluci i nástup Hitlera s úmyslem stvořit válku a rozvrat, který by se mohl vyřešit pouze vytvořením jednosvětové vlády.

Nyní se rozjela mašinérie na rozdělení a rozvrat společnosti. Ti, kteří zamýšlejí vše „vybudovat znovu a lépe“ chtějí nejprve vše srovnat se zemí. Útok neomarxistů a neokonzervativců na křesťanskou víru a praxi na Západě je odhodlaný. Jejich cílem je vytvoření nového druhu lidí a tak potřebují zlikvidovat srovnávací standard toho, jak bychom se měli chovat. (Přesně tak! Zvýraznění KE.)

My všichni musíme dělat, co umíme, abychom vzdorovali tomuto Novému světovému řádu, který hrozí tím, že nás smete do otroctví. Hamlet – tato postava obyčejného člověka stvořená Shakespearem na počátku moderní doby – se zdráhal tuto výzvu přijmout, ale věděl, že se jí nemůže vyhnout:

Čas vymknut z dráhy. – Prokletý to podíl, že k jeho nápravě jsem kdy se zrodil! (Hamlet, konec prvního dějství)

Když Whiting píše o fenoménu covidu jako o „ohromném zločinu“, který má „v úděsné míře nepříznivé symptomy“, v žádném případě nepřehání, jak dosvědčuje mnoho materiálů na internetu. Například obdivuhodná práce, kterou dělá německý právník Reiner Fuellmich a jeho tým. Je optimistický, máme se však bát toho, že Boží trest musí proběhnout, jinak se jen vrátíme ke svým bezbožným zvratkům.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof