čtvrtek 24. června 2021

Představený Rakouského distriktu FSSPX odvolává (2021)

 Představený Rakouského distriktu FSSPX odvolává (2021)

21. června 2021

[Image: ?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3...%3DApi&f=1]

P. Stefan Frey, představený Rakouského distriktu FSSPX, odvolal své dubnové „naléhavé“ varování před očkováním proti covidu-19 (anglicky zde). Nyní říká přesný opak.

V červnovém zpravodaji FSSPX přijal P. Frey za vlastní postoj svého spolubratra Arnauda Sélégnyho a dokonce doporučuje „solidní oficiální dokumenty Vatikánu“ týkající se očkování a nazývá je „bohatým zdrojem informací“. Frey vysvětluje, že eticky pochybné očkování lze využít při splnění čtyř kritérií:

 • musí existovat zjevný stav nouze,

 • nesmí být dostupná žádná dovolená alternativa,

 • přínos očkování musí být větší než újma v případě, že by se člověk očkovat nenechal,

 • musí být vyjádřen odpor proti očkovacímu výzkumu, který je poskvrněn potraty.

  P. Frey alespoň připouští, že člověk v této věci může dojít k různým závěrům a že by nikdo neměl vnucovat svůj názor nikomu druhému. Zdá se však, že sám P. Frey byl svými představenými dotlačen k tomu, aby se, pokud jde o očkování, podřídil „stranické“ linii FSSPX.

  Problémem u změny názoru P. Freye je, že jeho čtyři argumenty proti očkování zůstávají navzdory jeho odvolání, pokud FSSPX nechce za svůj přijmout také postoj Vatikánu, že – v závislosti na politickém oportunismu – to, co bylo pravdivé včera, může být „náhle“ mylné dnes.

  ***

  Poznámka REX!: Touto změnou postoje P. Freye dochází ke sjednocení linie i v rámci Rakouského distriktu FSSPX. Donedávna P. Frey zastával opačný postoj k očkování než například jeho podřízený, děkan českého priorátu, P. Stritzko.

  Zdroj: The Catacombs

  Překlad: D. Grof