středa 23. prosince 2020

Vánoční přání 2020

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2020

 


Kristus v těle, radujte se s chvěním a radostí; s chvěním kvůli svým hříchům, s radostí kvůli své naději.

(Sv. Řehoř Naziánský)

***

Přeji všem věrným čtenářům a jejich rodinám vánoční svátky plné Boží milosti a také požehnaný nový rok 2021. Kéž v době, která pro mnohé postrádá naději, máme všichni s pomocí blahoslavené Panny Marie odvahu neohroženě hlásat Toho, kterého přivedla na svět a který je jedinou skutečnou Nadějí.

autor