sobota 5. prosince 2020

Komentář Eleison DCIC – Covid – původ? (2020)

Komentář Eleison DCIC – Covid – původ? (2020)

(699)

5. prosince 2020

COVID – PŮVOD?

Tyto „Komentáře“ tvrdí, že všemohoucí Bůh je v samém středu bouře, která se po celém světě zdvihla na základě protipravdy, že vir covid-19 představuje velkou hrozbu pro lidstvo. Statistiky od té doby ukazují, že jde sotva o větší hrozbu, než je hrozba jakéhokoliv průměrného viru chřipky. Hrozí však, že značně změní způsob života celého světa, protože k tomu byl židozednářskými nepřáteli Boha nepochybně vytvořen. Nejsou to ani všichni židé, ani všichni zednáři, ale ti židé a zednáři, kteří společně komplotují, aby ustavili celosvětovou tyranii a rozhněvali všemohoucího Boha tím, že odsoudí do věčného pekla všechny lidské duše, které On tvoří.

Výsledkem je ohromná válka mezi přáteli a nepřáteli Boha, která vytváří dějiny lidstva. Bůh zjevně díky Své vševědoucnosti až do nejmenších podrobností ví vše, co obě strany učiní, a díky své všemohoucnosti může v kterékoliv chvíli zasáhnout ve prospěch Svých přátel, jako to svrchovaně učinil před 2 000 lety prostřednictvím Vtělení svého Božího Syna. Protože je však Jeho prvořadým záměrem zabydlet Své nebe rozumnými bytostmi, které použily svůj rozum tak, aby strávily svou věčnost s Ním a nikoliv bez Něj, dá se říct, že Svým nepřátelům zaručuje značnou svobodu pokoušet a trýznit Jeho přátele, zatímco ve prospěch Svých přátel zasahuje [jen], aby zajistil rovné podmínky. Jeho nepřátelé totiž skutečně mají na své straně ďábla a jeho armády padlých andělů, které jim pomáhají, a to do té míry, že sv. Pavel varuje křesťany, že jejich boj není bojem proti lidem, ale proti ďábelským mocnostem (Ef. VI, 12).

Skutečně ďábelská je vychytralost s jakou tito konspirátoři proti Bohu maskují před Jeho přáteli své pravé úmysly. Sám Náš Pán říká, že posílá Své apoštoly jako ovce mezi vlky (Mt. X, 16). Velkým Božím zásahem na pomoc Jeho přátelům tedy bylo to, když umožnil, že byly před víc než sto lety odhaleny Protokoly sionských mudrců. Tito mudrcové od té doby urputně napadali pravost Protokolů, ale jak řekl jeden Američan známý pro svůj zdravý rozum: „Jestliže chcete vědět, zda jsou Protokoly pravé, jen se rozhlédněte kolem sebe.“ Zde je krátké, ale přesné shrnutí:

Nežidé jsou duchovně podřízení židům a nemůžou svým národům patřičně vládnout.  Kvůli nim i nám musíme odstranit jejich vlády a nahradit je jedinou vládou. To bude trvat dlouhou dobu a bude to zahrnovat mnohé krveprolití, je to však pro dobrou věc. Budeme muset udělat toto: Umístit všude své agenty a pomahače. Získat kontrolu nad médii a používat je k propagandě našich plánů. Začít boje mezi různými rasami, třídami a náboženstvími. Používat uplácení, hrozby a vydírání k prosazení své cesty. Používat zednářské lóže a přitáhnout do nich potenciální veřejné činitele. Působit na ego úspěšných lidí. Jmenovat loutkové vůdce, které lze ovládat prostřednictvím vydírání. Nahradit královskou vládu socialistickou vládou, pak komunismem, pak despotismem. Zrušit všechna práva a svobody kromě práva síly, které budeme používat. Obětovat lidi, někdy včetně židů, bude-li to nutné. Odstranit náboženství a nahradit jej vědou a materialismem. Kontrolovat vzdělávací systém, šířit klam a ničit rozum. Přepisovat dějiny v náš prospěch, vytvářet zábavná rozptýlení, kazit myšlení špínou a odvracením pozornosti, ponoukat lidi, aby na sebe donášeli, udržovat masy v chudobě a trvalé těžké dřině. Převzít vlastnictví všeho skutečného bohatství, majetku a zvláště zlata. Používat zlato k manipulaci s trhy a způsobovat krize atd. Zavést progresivní daň z majetku, nahradit zdravé investice spekulacemi, vytvářet dlouhodobé půjčky vládám, které budou nést úroky, špatně radit vládám i všem ostatním. Protože gójské (nežidovské) vlády obviníme z výsledného nepořádku, budou gójové (nežidé) tak rozzlobení na své vlastní vlády, že nás s radostí nechají převzít vládu. My pak jmenujeme potomka Davidova za krále světa a zbylí gójové se mu budou klanět a pět na něj chvály. Všichni budou žít v míru a poslušném pořádku za jeho slavné vlády.

Je někdo kdo takovýto svět, jak jej poznal Henry Ford, „kolem sebe“ nepoznává? Včetně covidové krize?

Kyrie Eleison

Poznámka REX!: Článek je zveřejněn z dokumentárních důvodů jako součást ucelené řady komentářů a nemá za cíl podporovat jakékoliv protiprávní jednání. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny Listinou základních práv a svobod.

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof