sobota 19. prosince 2020

Komentář Eleison DCCI – Logika covidu (2020)

Komentář Eleison DCCI – Logika covidu (2020)

(701)

19. prosince 2020

LOGIKA COVIDU

 „Zítřek bude mít své vlastní starosti,“ říká Náš Pán v Kázání na hoře (Mt. VI, 34). Nemáme se nikdy přespříliš strachovat o to, co se může stát zítra, mimo jiné proto, že to nikdy nastat nemusí. Proto není plán kanadské vlády ohledně covidu-19, který jsme už stručně prezentovali v jednom odstavci těchto „Komentářů“ před šesti týdny, až tak zajímavý, pokud jde o detaily a načasování, jež ohlašuje. Obojí se totiž může změnit, protože dle Leninových instrukcí musí revoluce zůstat nanejvýš přizpůsobivá. Skutečnou hodnotu pro duše má rozpoznání logiky jednotlivých prvků této revoluce, aby nebyly úplně zmateny tím, jak se věci brzy mohou vyvinout.

V dnešní světové krizi revoluce spoutala na podzim 2019 nejprve (ve třetí úrovni) ekonomiku, když americký Federální rezervní systém začal zachraňovat stále více se potácející ekonomiku USA stále většími injekcemi neskutečných peněz a zotročovat si benefity pod horami dluhů. Poté na jaře 2020 začali revolucionáři zotročovat (ve druhé úrovni) politiku celého světa prostřednictvím řetězů obrovské covidové lži, konkrétně tak, že koronavirus se v nebezpečnosti pro lidi řadí po bok černého moru. Tato chytře zvolená výmluva na veřejné zdraví maskovala také zotročení (v první úrovni) náboženství na veřejnosti, což byl bonus pro revolucionáře, jejichž primárním cílem je boj proti Bohu a zatracení duší. To, že katolické autority dokonce předjímaly státní autority v tom, že uzavíraly kostelní dveře, svědčí o tom, jak slabou se katolická Církev stala od Druhého vatikánského koncilu. A tak se jen sotva ozvaly na protest proti klamu „pandemie“ covidu-19, o němž nám „vědci“ a politici stále říkají, že zabije miliony a miliony lidí.

Jaká ubohá lež! Statistiky za deset měsíců doposud prokázaly, že koronavirus je o něco horší než průměrná zimní chřipka a možná ani to ne. To jen naše vědecké, lékařské a politické „autority“  komplotují, aby vytvořily a udržely stav paniky mezi lidmi a mohly je manipulovat (strach je známý manipulátor). Revoluce pochází od Satana a Satan je „lhář a otec lží“ (Jn. VIII, 44). A tak tato ubohá lež pokračovala i v listopadu s druhým lockdownem, který má být dokončen na přelomu roku, a za třetí bude pokračovat covidem-21 později v novém roce, kdy budou tyto autority schopné pro své záměry vypustit mnohem vážnější vir než covid-19.

Počátkem příštího léta se Kanada v rámci další fáze této revoluce, „Univerzálního programu základního příjmu“, opět uchýlí k ekonomice, aby umožnila vládě kontrolovat příjem každého jednotlivce, a všechny peníze učiní digitálními a maximálně rovnostářskými. Rovnost je hlavní částí nepřirozeného snu revoluce k eliminaci veškeré rozmanitosti a hierarchie, kterou Bůh do Svého stvoření zasadil. Pozadím by měl být celosvětový ekonomický kolaps naplánovaný tak, aby občané vstoupili do „Světového programu vymazání dluhu“, prostřednictvím nějž mamonářský Mezinárodní měnový fond poskytne všechny ty neskutečné peníze potřebné ke splacení osobních dluhů občana (hypotéky, půjčky, kreditní karty atd.), výměnou za propadnutí vlastnictví všeho majetku a jmění navždy, a za druhé za to, že příjme dvojí očkování na „ochranu“ před covidem-19 a covidem-21. Ve zrušení soukromého vlastnictví mohou čtenáři rozpoznat hlavní cíl Protokolů sionských mudrců, i toho, co někteří lidé nazývají podstatou komunismu. Pokud jde o očkování, mohou si vzpomenout na citát Henryho Kissingera, který se datuje desítky let nazpět: „Když lidé přijmou, aby byli očkováni, hra skončila.“ Znamená to, že pak revoluce zvítězila jednou provždy. Revolucionáři však hluboce podceňují Boha.

Jsou tak přesvědčení o svém konečném vítězství, že Kanaďané, kteří odmítnou vstoupit do tohoto nového řádu věcí, budou na neurčito drženi v nových „izolačních zařízeních“, která se teď ve spěchu budují, dokud jej nepřijmou, protože odmítnutí očkování samozřejmě bude „hrozbou pro veřejné zdraví“. Jde vždy o tutéž základní lež, že autoritám jde o naše zdraví. Avšak „neboj se malé stádečko“ [sestávající z] těch, kteří skutečně milují Boha. On má v plánu dát nám Své království (Lk. XII, 32) a žádní různí mudrcové světa nebo Sionu Jej nemohou zastavit.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof