sobota 28. listopadu 2020

Komentář Eleison DCXCVIII – Madiran – 6 tvrzení (2020)

Komentář Eleison DCXCVIII – Madiran – 6 tvrzení (2020)

(698)

28. listopadu 2020

MADIRAN – 6 TVRZENÍ

Z úvodu knihy Jeana Madirana Hereze 20. století, který jsme stručně představili v „Komentáři“ č. 690 před osmi týdny, si čtenáři mohou pamatovat Madiranovo odmítnutí dotčené hereze jako „noci, prázdnoty a nicoty“. Tato hereze nicméně měla po Druhém vatikánském koncilu až do dnes drtivou sílu ničit katolickou Víru, liturgii, Církev a duše, jaké byly před koncilem, a tak Madiran podává svým čtenářům výčet této „nicoty“. Tento výčet představuje v části III, IV a V své knihy, kde analyzuje sedm hlavních tvrzení této hereze, která vytřídil dle spisů biskupa Schmitta, jemuž Madiran připisuje to, že na tuto ničivou nicotu nového koncilního náboženství obrátil pozornost. Zde je popořadě tučně všech sedm tvrzení následovaných stručným souhrnem Madiranových komentářů.

1 Dnešní měnící se svět vyvolává změnu v samotném konceptu spásy, kterou přinesl Kristus,

2 a ukazuje se, že představa Církve o Božím plánu nebyla doposud dostatečně evangelická.

3 Víra naslouchá světu.

4 Socializace je nejen nevyhnutelnou skutečností světových dějin, ale je také milostí.

5 Žádná doba před tou naší nikdy nebyla schopná lépe pochopit evangelijní ideál bratrství v praxi.

6 Ve světě obráceném k budoucnosti získává křesťanská naděje svůj plný význam.

7 Přirozený zákon je vyjádřením kolektivního vědomí lidstva. (Toto sedmé tvrzení je tak ničivé, že si pro něj Madiran vyhradil celou část V.)

1 První dvě tvrzení již Madiran analyzoval v předešlé části své knihy, takže k prvnímu tvrzení (T1) zde pouze dodává, že je to nutný a postačující princip celého nového náboženství. Lze to shrnout takto: jako je katolicismus „úplná Tradice“, tak je modernismus „úplná změna“.

2 T2 začíná vysvětlovat T1, tj. začíná specifikovat, jaká změna je potřeba. Stejně jako mnohé systémy od protestantismu, které protestují proti katolicismu, se [Schmitt] proti Církvi falešně odvolává na Evangelium.

3 T3 objasňuje, že T1 a T2 změnila to, čemu mají věřící od nynějška věřit: tak, jak katolíci věřili v Boha, protože je Bůh, nyní mají věřit ve svět, protože je to svět.

4 A věřit v moderní svět znamená věřit v jeho velké hnutí socializace neboli kolektivismu, tj. komunismu, protože toto hnutí je nejen nevyhnutelné, ale je také náboženskou milostí (!).

5 Jinak řečeno, „Kristova spása“ (T1) a „Boží plán“ (T2) se staly jen slovy, udržovanými jako relikt minulosti, ale s vyprázdněným veškerým nadpřirozeným významem a realitou.

6 Stejně tak všechna nadpřirozená naděje a usilování o Boží nebe jsou vyprázdněné a lépe naplněné v modernitě. Protože nikdy ve všech předešlých 20 stoletích křesťanských dějin křesťané tak dobře nechápali křesťanskou naději, jako my, lidé dneška, kteří všichni směřujeme kupředu ke krásnému novému světovému řádu (!).

Madiranův závěrečný komentář říká, abychom si všimli, jak spolu všech šest tvrzení, která ze spisů biskupa Schmitta vybral, souvisí. A tak je T1 odrazovým můstkem všech šesti. Ale proč tato mánie za změnu, která je tak zřejmá i u moderních politiků? Protože před moderní dobou bylo vše založeno na Bohu a obracelo se k Němu. Nyní však člověk odmítá Boha. Proto se vše musí změnit, (T2) s člověkem v centru a (T3) s lidským světem jako celkovou perspektivou. Toto umístění člověka do středu (T4) nelze zvrátit, ale (T4) je tak dobré jako náboženství a (T5) a lidé nikdy nebyli lépe uzpůsobení než dnes, aby do středu umístili člověka (T6), a aby vzhlíželi k budoucnosti lidstva. Sladění tohoto systému s komunismem je jasné díky eliminaci Boha a zbožštění člověka. Bude ještě jasnější díky (T7) eliminaci přírody a přirozeného zákona. Letní nepokoje v USA byly právě o konečné eliminaci všemohoucího Boha. Pane, smiluj se nad námi!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof