sobota 7. listopadu 2020

Komentář Eleison DCXCV – Další covid? (2020)

Komentář Eleison DCXCV – Další covid? (2020)

(695)

7. listopadu 2020

DALŠÍ COVID?

Po celém světě je stále více lidí, kteří pozorují naprostý nepoměr mezi na jedné straně ohromnou covidovou propagandou zkažených médií a na druhé straně omezenou realitou covidových úmrtí všude kolem sebe, přesvědčeno, že jde u covidu-19 o víc, než kolik je na první pohled vidět. Nepochybně mají pravdu. Není však tak jasné, kdo jsou ti zločinci za covidem a o co jim jde. Materialističtí liberálové si stěží umí představit, že by kdokoliv mohl být zlý, protože oni musí věřit, že každý je milý, zatímco katolíci mají díky své Víře šanci pochopit.

Díky své Víře chápou, že lidský život je časem a příležitostí, jež dal Bůh každé lidské duši, kterou stvořil, aby si vybrala mezi věčným blahem v nebi, když Mu bude sloužit a milovat Ho, nebo nekončícím utrpením v pekle, když Jej odmítne a bude Mu odporovat. Zástupy andělů, které byly stvořeny před člověkem, měly tutéž volbu a asi třetina z nich padla a byla shozena do pekla. Ty nyní hořce závidí lidem jejich možnost dostat se do nebe, kterou samy odmítly, a dělají vše, co umí, aby lidské duše stáhly spolu s sebou do pekla. Odtud pochází zlo na zemi.

Jestliže je však Bůh zcela dobrý a všemocný – což je – jak může dopustit takové svobodné působení zla? Je to proto, že ve Svém nebi nechce žádné lidské roboty. Chce tam mít u Sebe jen anděly a duše, které se umí zcela svobodně rozhodnout mezi Ním a ďáblem, a které si Jej vybraly navzdory všem možným pokušením světa, těla a ďábla. A pokud se ďáblovi podaří oslepit duše omylem a svést je svými svody, pak Bůh tyto duše často trestá v tomto krátkém životě, aby se znovu zamyslely, vrátily se k Němu a spasily se pro věčný život. „Ó, Bože, potrestej mě v tomto životě,“ modlil se svatý Augustin, „na tak dlouho, abys mě nemusel trestat v tom příštím“. A Bůh často používá padlé anděly a zlé lidi, aby vykonali tento trest, o němž ví, že je nutný pro spásu duší. A v tom má původ mnohé trápení lidí na zemi.

A proto se bude velké covidové lži pravděpodobně ještě chvíli dařit, protože velký počet duší je dnes doslova chycen v ateistickém materialismu, který je podstatou komunismu, a zřejmě si to vyžádá velké utrpení, aby se jej duše zbavily. Protože jsou hluboce oklamány falešným pojetím svobody (svobody zvolit si mezi dobrem a zlem namísto, aby si zvolily mezi dobrem a dobrem, když nemám žádné nezadatelné právo vybrat si zlo), jsou přesvědčenými a bojovnými liberály, kteří trvají na svobodě ke zlu, jak jsme viděli při nepokojích letos v létě, a na svobodě ke zničení policie, všeho řádu a pořádku, svých měst, všech pozůstatků křesťanské civilizace, stručně řečeno, trvají na svobodě vést válku proti Bohu. „Svaté Rusi“ trvalo více než 70 let naprostých hrůz komunismu, než se začala obracet zpátky k Bohu. Kolik si to vyžádá, než bude celý odpadlý svět přiveden k tomu, aby byl připraven prosit Naši Paní, aby získala úplné zasvěcení Ruska?

Proto, jak tvrdí nedávný zdroj z Kanady, očekávejte ve zbytku roku 2020 nástup druhé řady omezení v rámci lockdownu kvůli novému „nárůstu“ úmrtí ve spojitosti s covidem, a rychlé pořízení nebo vybudování „izolovaných zařízení“ po celé zemi. Na konci roku očekávejte mnohem striktnější opatření v rámci lockdownu a v novém roce zavedení univerzálního programu základní mzdy v souvislosti s novým virem (covid 21), kvůli němuž budou zahlcena nemocniční zařízení. Na jaro se plánuje ještě striktnější třetí lockdown, zavedení programu základní mzdy, velký hospodářský rozvrat a jako náhrada za mezinárodní hospodářský kolaps naprosté osvobození od dluhů. Vláda občanům nabídne smazání všech jejich dluhů výměnou za to, že se navždy vzdají všeho vlastnictví jakéhokoliv majetku a jmění, a za to, že přijmou očkování proti covidu 19 a covidu 21. A pokud někteří občané odmítnou? „Budou považováni za bezpečnostní riziko a přemístěni do izolovaných zařízení.“

Byli jsme varováni. Bůh se nedá vysmívat (Gal. VI, 7).

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof