středa 20. května 2020

Zednáři podporují Františkovu modlitbu za bratrství (2020)


Zednáři podporují Františkovu modlitbu za bratrství (2020)
Papež František přijal pozvání Vyššího výboru lidského bratrství a zúčastnil se 14. května 2020 dne modlitby. Na něm se shromáždili zástupci všech náboženství, aby prosili Boha za ukončení pandemie koronaviru. Ohledně tohoto účelu se papež při mši 14. května skutečně vyjádřil velmi jasně.
Přistoupení hlavy katolické Církve k této mezináboženské iniciativě nás upomíná na plnou podporu, kterou Františkově poselství Urbi et Orbi, jež 25. prosince 2018 naléhavě nabádalo k univerzálnímu bratrství, dalo španělské zednářstvo.
Níže prezentujeme český překlad z El Oriente, oficiálního orgánu Velké lóže Španělska, následované snímkem obrazovky původní stránky ve španělštině. O papežovi se mluví ve druhém odstavci.
Všichni zednáři světa se připojují k papežově výzvě za „bratrství mezi lidmi různých náboženství“.
Ve svém vánočním poselství z vatikánského ústředí papež František žádal o vítězství univerzálního bratrství mezi všemi lidmi: „Mým přáním ke šťastným Vánocům je přání bratrství. Bratrství mezi lidmi různých idejí, přesto však schopných respektovat druhé a naslouchat si navzájem. Bratrství mezi lidmi různých náboženství.,“ ujistil nás papež ve svém poselství Urbi et Orbi.
„Naše rozdíly nejsou na škodu a nejsou nebezpečím, jsou zdrojem obohacení. Stejně jako když se umělec připravuje vytvořit mozaiku, je lepší, aby měl k dispozici dlaždice mnoha barev, spíš než jen několika!“
Papežova slova ukazují, jak daleko se dnešní Církev vzdálila od obsahu encykliky Humanum Genus (1884), posledního velkého katolického odsudku svobodného zednářství.  Říkalo se zde, že „tím, že přijímají do svých řad příslušníky všech možných náboženství [aby se stali zednáři], dosahují v praxi toho, že jim vštípí ten velký blud dnešní doby, že není třeba se o náboženství starat a že mezi náboženstvími není rozdílu. Tento postup je zajisté myšlen k zániku všech náboženství, především katolického, které nelze bez vrcholného bezpráví srovnávat se všemi ostatními, poněvadž jediné ze všech je pravé.“
Tato cesta [univerzálního bratrství], která byla v té době ze strany náboženského integrismu zavrhována, je dnes cestou, na které se nejvyšší pontifik katolické Církve a univerzální zednářství shodují a předkládají ji lidstvu.
Na zemi neexistuje jediný zednář, který by nebyl v jednotě s papežem a jeho přáním univerzálního bratrství, rozmanitosti v politice, kultuře, v pozemských i náboženských věcech.