středa 8. ledna 2020

Význam papežova plesknutí (2020)


Význam papežova plesknutí (2020)
Margaret C. Galitzin
6. ledna 2020
Široce mediálně pokrytý incident, kdy papež při přechodu přes Svatopetrské náměstí 31. prosince 2019 plesknul čínskou ženu, má kupodivu spojitost s událostí, která je naopak nejméně mediálně pokrytým příběhem roku.
 Slavné plesknutí, které má úzkou spojitost se skrytým příběhem, o němž se nepíše
Tím příběhem je velká zrada čínské podzemní církve ze strany Vatikánu; a ze strany komunistických autorit obnovené pronásledování věrných katolických kněží a laiků, tj. těch, kteří se odmítají přidat ke státem kontrolovanému Vlasteneckému sdružení čínských katolíků (VSČK), které v praxi ovládá „oficiální katolickou církev“ v Číně.
„Dohoda“ Řím–Peking schválená minulý rok Františkem, odstoupila od práva Církve jmenovat biskupy a formálně uznala VSČK jako jediného zástupce katolické Církve v Číně. Kvůli této dohodě trpí podzemní církev novými pronásledováními a nátlakem, aby splynula s VSČK.  A tentokrát čínské autority objektivně prohlašují, že jednají se schválením Vatikánu.
Vrátím se teď k příběhu o onom plesknutí. To, o čem anglicky hovořící tisk podává zprávu, vynechává jeden důležitý detail. Popisuje tu ženu, která papeže popadla za ruku, jako „Asiatku“, „rozrušenou fanynku“, „ženskou ctitelku“ atd.
Dojem, který to v nás má vyvolávat je ten, že tato energická obdivovatelka natáhla ruku, škubla rukou našeho křehkého papeže a neurvale trvala na tom, aby počkal, aby mu mohla říct pár slov chvály nebo osobních žádostí. Tisk informuje, že její slova nebylo možné rozpoznat.
Reakce na tento incident se dělí na dva tábory:
  • Papež byl hrubý, když ženu dvakrát plesknul přes ruku a odešel pryč zjevně rozhněvaný a rozčilený. Krátce řečeno, pastýř ztratil svůj klid a uhodil jednu ze svých ovcí a pak odkráčel, aby přednesl novoroční poselství odsuzující jakýkoliv druh fyzického násilí na ženách. Zlý František. Rozporuplný, špatně naladěný a impulzivní.
  • Ubohý papež byl obětí. „Asijská“ žena trhla jeho rukou tak silně, že pocítil bolestné škubnutí a reagoval přirozeně, když se přestal ovládat. Žena se zachovala nepatřičně. Následovala „upřímná“ odpověď a vše by mělo být odpuštěno a zapomenuto. Dobrý František. Byl spontánní, jednal bez přípravy a prostě měl svou chvilku, jako „jeden z nás“.
Z této nešťastné události však byl vynechán jeden významný detail. Ta žena byla Číňanka, pravděpodobně z pevninské Číny a zjevně s chatrnou znalostí angličtiny, pokud jde o to, co řekla papeži. Nebyla to žádná fanatická fanynka ve stylu Beatles, která se pokoušela dotknout papeže.
Kdokoliv, kdo shlédne to video, uvidí, že byla velmi vážná a vyrovnaná, pokřižovala se, než k ní papež v řadě došel, odříkala modlitbu, aby Kristův náměstek a Pastýř stáda její slova v tomto vánočním čase slyšel.
Když jí papež míjel, natáhla ruku, aby předala svou zprávu, ne jen prosbu od jedné ženy, ale zprávu ze srdce mnoha věrných katolíků v Číně, kteří trpí novým krutým pronásledováním ze strany komunistického režimu. Její slova, jak je podaly zahraniční zdroje, které na rozdíl od anglicky hovořícího tisku byly schopné je rozeznat, byla tato: „Zadržte! Zadržte! Dohlédněte na čínskou vesnici. Oni ztrácí víru!“
Přeloženo do lepšího jazyka, byla její zpráva pro Františka tato: „Počkejte! Počkejte! Postarejte se o čínský lid. Ztrácí víru!“
slap pope c hinese woman praying
Poselkyně z Číny se modlí a připravuje se předat svou zásadní zprávu
cxheerful Pope 
Papež byl veselý, dokud neuslyšel její slova
furious pope slap
Nejvyšší pastýř je vzteklý a naštvaný kvůli její žádosti o pomoc pro čínské katolíky
Navzdory její špatné angličtině František zprávu obdržel. Jsem přesvědčen, že to je to, co ho podráždilo a rozhořčilo. Nechtěl slyšet o těžkém údělu čínských katolíků nebo reagovat na vehementní prosbu o pastýřskou ochranu.
Koneckonců je to on, kdo instruuje podzemní církev, aby se rozpustila a přidala k vládou kontrolovanému VSČK, aby se podrobila komunistickému státu, aby zapomněla na půl století boje pronásledované katolické Církve za zachování pravé Víry.
On je tím, kdo ignoruje skutečnost, že první akce čínské vlády po podepsání dohody s Římem, byl požadavek, aby všichni biskupové oficiálně znovu potvrdili svou loajalitu komunistické straně. Poté začalo okamžité pronásledování všech biskupů a laiků podzemní církve, kteří se odmítli přidat k VSČK.
Z tohoto důvodu, jak správně poznamenala tato odvážná žena, „lid ztrácí Víru“.
church razed china
Katolický kostel srovnaný se zemí v okrese Guantao v Číně, protože se nepodřídil VSČK
To je skutečný příběh, který konzervativní i progresivistický tisk ignoruje. Důsledně ignoroval příběh oficiální zrady čínské podzemní církve ze strany Vatikánu, která začala již za Jana Pavla II. (anglicky např. zde) a nesmírně se zvětšila za Benedikta XVI., který díky svému Dopisu čínským katolíkům z roku 2007 připravil cestu pro dnešní dohodu.
Dvě papežova plesknutí přes ruce této čínské ženy jsou symbolem tvrdé rány, kterou papež zasadil do tváře autentické katolické Církve v Číně, když ji v podstatě předal komunistickým autoritám. To je skutečný příběh, který by měl být v novinových titulcích. Kdyby to tak bylo, měla by mise statečné čínské ženy nějaký úspěch.
Překlad: D. Grof