neděle 15. prosince 2019

Komentář Eleison DCXLVIII – Revolta mládeže (2019)


Komentář Eleison DCXLVIII – Revolta mládeže (2019)
(648)
14. prosince 2019
REVOLTA MLÁDEŽE
Kdekoliv se veřejně ve velkém představují komplikované a kontroverzní ideje, musí to být klasická technika propagandistů, aby zaměřili pozornost lidí na nějaký do očí bijící obraz, který zůstane v jejich mysli a ponese s sebou nové poselství. To byl jistě i případ role, která byla naplánována, aby ji sehrály sochy Pačamamy, které byly vyzdvihovány od počátku do konce poslední synody biskupů konané v Římě údajně proto, aby poskytla rady papeži ohledně budoucnosti katolické Církve. Sám papež řekl, že to byly sochy Matky Země, jinak řečeno pohanské modly. Určitě přitáhly pozornost katolíků. Jeden mladý rakouský muž a jeho přítel pět z nich hodili do řeky Tibery. Rozhovor, který následně poskytl Johnu-Henrymu Westenovi z LifeSiteNews byl velice povznášející a „uprostřed pohlcující sklíčenosti“ si zasluhuje být zde reprodukován, i když jen zkráceně a upraveně jako obvykle. Alexanderu Tschugguelovi je 26 let, teprve letos v létě se oženil a žije v centru Vídně.
Co vás motivovalo zahodit ony modly? Přemýšlel jste o možných důsledcích pro vás?
S mou ženou jsme se zajímali o synodu. Navštívili jsme kostel, kde se prezentovaly amazonské exponáty. Okamžitě jsem sochy Pačamamy pochopil jako modly, které porušují první přikázání. Motiv mého jednání byl prostý – dostat je pryč z katolického kostela, dostat pohanství pryč z katolického svatostánku. Pokud jde o důsledky, nikdy mě nenapadlo, jaký dopad by jejich vyhození mohlo mít. Pomyslel jsem si, že skutečně závažnými důsledky by bylo nedostat se do nebe. Když se to porovná, neznamenal pro mě tento čin mnoho.
Mohl byste nám říct o svém životě v katolické víře?
Katolíkem jsem se stal teprve, když jsem konvertoval od luteránství, když mi bylo 15 let. Čím víc jsem prozkoumával katolickou víru, tím nádhernější se stávala. Už si neumím představit nebýt katolíkem.
Jak jste se na vyhození model připravoval duchovně?
Hodně jsem se modlil. Mnoho růženců každý den, a pokud to bylo možné, tak denní mše. Modlili jsme se hned při vstupu do kostela, když jsme šli vyhodit ty modly, a také když jsme je shazovali do řeky. Duchovní příprava byla vším. Bez modlitby by tento čin nebyl možný.
Bál jste se autorit, porušení zákona, možné konfrontace kvůli modlám?
Nehledali jsme střet, chtěli jsme jen vyhodit modly z kostela. Vešli jsme do kostela ve chvíli, kdy se otevřel, jen abychom se vyhnuli konfrontaci. Nekradli jsme kvůli osobnímu užitku, ani jsme neusilovali o publicitu. Pokud mělo následovat nějaké vyšetřování, důvěřovali jsme tomu, že klid a modlitba si s tím poradí, když a pokud to nastane.
Jak jste později reagoval, když se papež jako biskup Říma omluvil za toto zacházení s modlami?
Zaprvé je nazval „Pačamama“, takže to opravdu byly modly. Zadruhé, jednali jsme nikoliv proti amazonskému lidu, ale pro něj, aby měl skutečné katolické náboženství. „Svatý otče, prosím pochopte. Prostě jsme nechtěli modly v Církvi. Chceme, aby Církev následovala Krista a Tradici Církve.“
Mnozí lidé řeknou, že prostě nenávidíte papeže Františka.
Nikdy bych nenáviděl papeže. Nechci nikoho nenávidět. Potřebuje naši modlitbu a každý den naši pokornou pomoc, aby nás snadněji pochopil. Jestliže mu má pomoc synoda, proč mu nemůžou pomoc i laici?
Váš čin podnítil odvahu v celé Církvi. Dokonce i vysoce postavení duchovní nazvali váš čin „hrdinským“.
Jsem polichocen, ale to, co jsme udělali, nebylo o nás. Chtěli jsme jenom udělat to, co bylo v Božích očích dobré. První přikázání zakazuje klanět se jakémukoliv vyřezávanému zpodobnění. Toto klanění je přesně to, co se ve vatikánských zahradách stalo.
Sledoval jste synodu. Co o ní a jejích závěrech řeknete?
Vyhlašovala, že se bude zabývat uzavřenými otázkami, jako jsou ženatí kněží a ženské kněžky, což vzbudilo mou nedůvěru. Pak se upřela pozornost na celou politickou stránku synody – byla to velká směs mylných idejí ve víře i v politice. Měla však synoda jen radit? Teď říkají, že bude aplikována například v Německu. Lidé si to musí uvědomit – za synodou byla celá ta globalistická agenda.
Vy jste jednal! Co poradíte jiným mladým lidem, jako jste vy, aby dělali?
Navštěvujte nejbližší nejtradičnější kostel. Modlete se tuny růženců. Čtěte si o filozofii a dějinách Církve. Mluvte s rodinou, farností, přáteli. Promlouvejte! Přidejte se k hnutí pro život, pomáhejte svému knězi atd...
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof