neděle 15. září 2019

Upoutávka na knihu „Takoví, jací jsme?“ (2019)


Upoutávka na knihu „Takoví, jací jsme?“ (2019)
12. září 2019
Oficiálním objasněním nedávného vývoje věcí mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X. (který FSSPX ve všech směrech fakticky přivedl k praktickému uznání ze strany Vatikánu s výjimkou písemné dohody) je, že ultraliberální papež František – právě proto, že je tak liberální spíše nežli antitradiční – kvůli své velkorysosti a kvůli starosti o ty, kteří jsou „na okraji“ Církve, jednostranně rozšířil mnoho výjimek, práv, privilegií a jurisdikci pro FSSPX, a to bez požadavků na reciprocitu nebo kompromis ze strany Bratrstva. Takhle se ten příběh prezentuje. Pokud jde o FSSPX, prodávalo tuhle historku svým vlastním kněžím i věřícím a argumentovalo, že se neodchýlilo od postojů arcibiskupa Lefebvra a ani neučinilo jediný kompromis při usilování o kanonické uznání ze strany Říma.
Tato kniha Seana Johnsona však vypráví docela jiný příběh: Autor se spoléhá na ověřené a široce zdokumentované zdroje a přináší přesvědčující argumenty ohledně jednotné, drastické a komplexní změny ve způsobu jednání a zásadách FSSPX, jež od Říma vyzískalo tyto ústupky právě proto, že se odklonilo od postojů arcibiskupa Lefebvra, a že to již není věcí (jak jednou řekl biskup Fellay) toho, aby nás Řím přijal „takové, jací jsme“, ale spíše toho „čím se FSSPX stalo“. – 398 stran, paperback
Komentáře:
„Kniha, kterou máte v rukách, je užitečnou sbírkou dokumentů a citací k prokázání toho, jak se Bratrstvo sv. Pia X. změnilo z toho, čím kdysi za arcibiskupa Lefebvra bylo, na to, čím se stalo za arcibiskupových nástupců v čele Bratrstva.“
- Biskup Richard Williamson
„Kniha S. Johnsona pomůže katolíkům pochopit, jak byly postoje arcibiskupa Lefebvra jeho nástupci pokaženy: ´proto, že si nepřisvojili lásku k pravdě, aby byli spaseni. Proto nechá na ně Bůh působit sílu klamu, takže uvěří lži.´“
- Biskup Gerardo Zendejas
„Výčet Seana Johnsona prokazuje nepravdu těch, kteří říkají, že se nic neděje. Výprodej je zde zdokumentován pro všechny, kteří chtějí vědět. Všichni kněží v FSSPX a všichni věřící navštěvující mše v kaplích FSSPX a všichni řeholníci přidružení k FSSPX by si tento výčet měli přečíst.“
- P. Edward MacDonald
„Vybízím kohokoliv, kdo stále navštěvuje FSSPX, aby si vyhradil jedno odpoledne a pomalu si tuto knihu prošel. Některé příspěvky jsou důležitější než jiné a o některé se lze přít. Když se však vezmou jako celek, každý čestně uvažující člověk, který navštěvoval FSSPX více než deset let, bude muset připustit, že je zde drastická změna ve způsobu jednání.“
- Traditional Catholic Musings
Kde mohu tuto knihu koupit?
V tuto chvíli existují tři hlavní možnosti:
1) Na webu zde
2) Na webu Catholic Action Resource Center Hugha Akinse zde
3) Na amazon.com (Poznámka: Odkaz bude zveřejněn později, až bude věc finalizována s Amazonem.)
E-kniha:
Dostupná zde (brzy také k dostání na Amazon.com)
 
Překlad: D. Grof